Home

Endokrinní soustava

Endokrinní soustava - příznaky, projevy, prevence a léčba nemocí. Důležitá soustava pro celkové udržení rovnováhy mezi buňkami v těle 2010. Endokrinní systém, označovaný též jako soustava žláz s vnitřní sekrecí, se společně s nervovým systémem podílí na řízení funkcí lidského organismu. Oba řídicí systémy spolu vzájemně komunikují a ovlivňují se. Žlázy s vnitřní sekrecí produkují a vylučují do krve chemické posly - hormony, které jsou krví přenášeny k tkáním a orgánům, na něž. Endokrinní soustava- žlázy s vnitřní sekrecí, které produkují hormony přímo do krve- žlázy jsou většinou velmi malé a hormony produkují - když je žláza podrážděna jinými hormony, nebo když je podrážděna nervstvem- hormony nejsou látkami zásobními ani stavebními, mají regulační a informační schopnostŠTÍTNÁ ŽLÁZA- skládá se ze 2 laloků po stranách. Endokrinní soustava 1 21.7.2014 15:50:49 Powered by EduBase Variace. BIOLOGIE ČLOVĚKA ENDOKRINNÍ SOUSTAVA Hormony . SOŠS a SOU Kadaň Biologie člověka - Endokrinní systém 2 Látkové řízení organism

Endokrinní soustava - příznaky a léčb

7 (10) SOUSTAVA ENDOKRINNÍ Zahrnuje soubor žláz s vnitřní sekrecí - (Nemají vlastní vývod. Látky, které tvoří, se vylučují do krve a transportují na místo určení.) Žlázy produkují biologicky aktivní látky - hormony. Hormony řídí: metabolismus, rozmnožování, růst a vývoj Endokrinní soustava. www.medicina.ronnie.cz endokrinní systém - hormonální regulace; základ = žlázy s vnitřní sekrec. endokrinní funkce - Langerhansovy ostrůvky, hormony jsou dvě různé části - kůra a dřeň inzulin: produkován beta-buňkami Langerhansových ostrůvků, snižuje hladinu krevní glukózy - podporuje vstup glukózy do buněk, hladina glukózy u zdravého člověka 4,5-6,5 mmol/l krve, nedostatek inzulinu - cukrovk

Endokrinní orgány, neboli žlázy s vnitřní sekrecí, produkují hormony, které rozesílají do celého těla pomocí krevního řečiště.Nevylučují tedy do vnějšího systému, ale pouze dovnitř. Mezi endokrinní orgány řadíme následující orgány Orgánová soustava neboli orgánový systém je souhrn všech orgánů, které vykonávají v těle stejnou funkci.Například jícen, žaludek, játra a střeva slouží k rozkládání potravy na jednodušší sloučeniny, a proto jsou všechny tyto orgány označovány jako trávicí soustava. Další velice důležité soustavy jsou nervová soustava, oběhová soustava, vylučovací.

Endokrinní systém - Zdraví

ENDOKRINNÍ SOUSTAVA (soustava žláz s vnitřní sekrecí) VÝZNAM společně s nervovou soustavou se podílí na řízení organismu podílí se na řízení: metabolismu, růstu, reakci na stres, pohlavních funkcí HORMONY: chemické látky (nejčastěji bílkoviny) vznikají ve speciálních orgánem - žlázách s vnitřní sekrecí. ENDOKRINNÍ SYSTÉM REGULAýNÍ SOUSTAVY 1)e Soustava nervová 2) Soustava humorální-žlázy s vnitřní sekrecí (endokrinní ţlázy) produktem: hormony Sekrece: endokrinní (transport krví, působení na cílovou buňku) parakrinní (působení na okolní buňky ) autokrinní (řízení buňky vlastním produktem) ROZDLENÍ HORMON ENDOKRINNÍ SOUSTAVA Společně s nervovou soustavou pomocí hormonů uvolňovaných do krve a lymfy řídí činnost organismu. Tvořena je speciální žlázami, jež své produkty uvolňují přímo do krve. Nadřazená nad nimi je hypofýza, jež je koordinuje. Produkty štítné žlázy mají vliv na metamorfózu u mladých, u dospělců. Funkce. Řízení orgánů a organismu jako celku. Žlázy s vnitřní sekrecí (endokrinní žlázy) produkují hormony.Hormony jsou vylučovány do krve. Zpomalují, zastavují nebo urychlují funkci orgánu Funkčně se endokrinní soustava psa neliší od endokrinní soustavy člověka. EurLex-2 EHSV doporučuje Evroé komisi, aby na základě konzultace s endokrinologickou obcí definovala seznam látek, u nichž existuje podezření, že negativně ovlivňují vývoj endokrinní soustavy

Růže - příznaky a léčba

Endokrinní soustava, BI - Biologie - - unium

 1. 10. Endokrinní soustava Mnohobuněční živočichové byli nuceni vyvinout systém sloužící ke komunikaci mezi buňkami, tkáněmi a orgány, aby mohli koordinovat odpovědi na vnitřní i vnější stimuly a regulovat biochemické a fyziologické procesy. Proto se vyvinula nervová a endokrinní soustava
 2. Endokrinní soustava zabezpečuje látkové řízení organismu. Tato soustava se také označuje jako soustava žláz s vnitřní sekrecí. Tyto žlázy nemají vývody, ale mají podobnou morfologickou stavbu. Jejich tkáň má však drobné odchylky, které se projeví na produkci různých výměšků, tj. hormonů-inkretů. Obr. 1.
 3. Endokrinní soustava Biologie ø 61.1% / 762 × vyzkoušeno; Všeobecný-Medicína Medicína ø 74.9% / 3530 × vyzkoušeno; sluchově-rovnovážné ústrojí Medicína ø 54.2% / 199 × vyzkoušeno; Hormonální soustava Biologie ø 58.6% / 2238 × vyzkoušen

Nervová lymfatická a endokrinní soustava. Naše tělo je řízeno prostřednictvím dvou systémů - nervového systému (působí rychleji) a systému žláz s vnitřní sekrecí (působí pomaleji, účinek je dlouhodobější). Oba dva řídící systémy spolu vzájemně komunikují a ovlivňují se. Zpracování informací zahrnuje. - endokrinní složkou jsou Langerhansovy ostrůvky = skupina buněk rozptýlené po celém pankreatu; vytváří se tam inzulín - reguluje hladinu glukózy v krvi. - u zdravého člověka hladina glukózy /glykémie/: 4,5-6,5 mmol/l krve - inzulín stimuluje vstup glukózy do buněk, které ji využívají jako zdroj energi

Endokrinní soustava (1/10) · 9:37 Úvod do endokrinního systému Základní přehled o hormonech a endokrinním systému. Navazuje na Svalová soustava. Nacházím se na Stanford Medical School s Neilem Gesundheitem, který je jedním z členů této lékařské fakulty. Ahoj. Takže o čem budeme mluvit?. Endokrinní soustava Endokrinní systém je u ptáků analogický se savci , nicméně existují odlišnosti. V adenohypofýze , která postrádá střední lalok, byly zjištěny folikuly stimulující hormon , luteinizační hormon (svatební opeření samců), thyreotropní hormon , adrenokortikotropní hormon , luteotropní hormon. Další endokrinní orgány: Mezi žlázy s vnitřní sekrecí patří také placenta, šišinka a brzlík. Hormon šišinky - melatonin se vytváří v noci, hraje roli při regulaci spánkového cyklu, u některých živočichů ovlivňuje pohlavní dozrávání (zpomalení). Brzlík produkuje látky působící na vývoj lymfocytů ENDOKRINNÍ SOUSTAVA Hormony Látkové řízení organismu Je zabezpečeno specializovaným typem žláz - žláz s vnitřní sekrecí. Produkty metabolismu vylučovány do krevního oběhu nebo do tkáňové tekutiny - hormony. Hormony jsou z chemického hlediska velmi různorodé - hlavně bílkoviny a látky odvozené od tuků. Soustava endokrinní bezprostředně souvisí s nervovou soustavou, neboť obě řídí všechny tělesné procesy. Žlázy s vnitřní sekrecí vylučují hormony přímo do krve a ty mají za úkol zvýšit nebo snížit činnost určitých orgánů či urychlit nebo zpomalit některé funkce. Hormony jsou biochemickými katalyzátory

U člověka tuto funkci zastává jednak nervová soustava schopná registrovat okamžité změny vnějšího i vnitřního prostředí a rychle na Díky vlastnímu autonomnímu dohledu nad metabolismem receptorů může buňka zasahovat do samotné endokrinní regulace, a to dvěma způsoby na základě počtu vystavených receptorů: 1. Funkce (společně s cévní soustavou): přenos dýchacích plynů. Podstata dýchání: oxidace živin za účelem uvolnění energie pro průběh životních dějů. Dýchání plicní (vnější) - výměna O 2, CO 2 mezi plícemi a krví.. Dýchání tkáňové (vnitřní) - výměna O 2, CO 2 mezi krví a tkáněmi.. Stavba dýchací soustavy. 1) Horní cesty dýchací = nos. Endokrinní žlázy u člověka Hormony podle způsobu účinku: 1. regulační hormony (hypotalamus, hypofýza, -tropní h.) 2. hormony s přímím účinkem na tkáně a orgány (kt. nejsou endokrinní) 3. tkáňové hormony

Endokrinní soustava - Wikisofi

TOYOTA Corolla GR Sport a Touring Sports TREK 2.0 Hybrid Dynamic Force - TEST - GARAZ.TV - Sulko - Duration: 14:50. Rasto Chvala GARAZ.TV Recommended for you. Ne 515_hormonální soustava. Hormonální systém. Neurovědy 4. Deriváty uhlovodíků-aminokyseliny, pepsidy, bílkoviny. Endokrinní soustava download report. Transcript Endokrinní soustava.

Jak funguje endokrinní systém a hormony? Ve videu je rozebnrán endokrinní systém. Je trošku složitější, pod dřívějšími videi jste na endokrinní systém a. 515_hormonální soustava. Neurovědy 4. Primární traumatické změny I. Hormonální systém. SAVCI_přednáška. Endokrinní soustava download report. Transcript Endokrinní soustava. Ficha online de Endokrinní soustava para Pre-inermediate. Puedes hacer los ejercicios online o descargar la ficha como pdf

Informace a články o tématu Endokrinní soustava - příznaky a léčba. Praktické tipy o zdraví a Endokrinní soustava - příznaky a léčba. Podrobné informace., které se vám budou snadno a rychle vařit ENDOKRINNÍ SYSTÉM (SYSTÉM ŽLÁZ Z VNITŘNÍ SEKRECÍ) ENDOKRINNÍ SOUSTAVA - SOUSTAVA ŽLÁZ S VNITŘNÍ SEKRECÍ HORMONY PROČ S VNITŘNÍ SEKRECÍ? - chemické látky (nejčastěji bílkoviny) - vznikají ve speciálních orgánem - žlázách s vnitřní sekrecí - jsou vylučovány přímo do krve (krevníh Soustava žláz s vnitřní sekrecí. Žlázy s vnitřní sekrecí = žlázy endokrinní - vylučují biologicky aktivní látky = hormony do krve Hormony působí v širší oblasti → jejich působení je pomalejší a difuzní (na rozdíl od NS Endokrinní soustava. Tento blok videí nabízí přehled o hormonálních reakcích. 85 minut Navazuje na Svalová soustava. Začít od prvního videa Úvod do endokrinního systému 10 m. Základní přehled o hormonech a endokrinním systému.

Soustava žláz s vnitřní sekrecí - Biomach, výpisky z biologi

Schéma prezentuje základní orgány endokrinní soustavy, které produkují hormony. Anatomický plakát je výukovou pomůckou pro studenty medicíny i pro pacienty v ordinacích. Odborné názvy anatomických struktur endokrinní soustavy jsou v latině i češtině, ostatní informace naleznete v češtině Zabýváme se prodejem tradiční čínské medicíny jsme rodinná firma pod vedením zkušené Mgr. Jany Němcové, své práci rozumíme, máme několik desítek certifikátů,20 let praxe v oboru a stovky spokojených klientů po celé České Republice i na Slovensku, přes 850 produktů a vše skladem díky 3 kamenným prodejnám Endokrinní soustava. Funkce žláz s vnitřní sekrecí Opěrná soustava (systema skeletale) Základem opěrné soustavy je kostra, která tvoří pevnou oporu těla. Je pasivním hybným aparátem a mimo jiné plní funkci ochrany jednotlivých orgánů před poškozením a to především pro mozek, srdce, plíce a jiné. Kromě kostí. Endokrinní soustava 1/56 3 Endokrinní žlázy obratlovců Podvěsek mozkový (hypofýza) • Působí přímo na růst např. hladkého svalstva • Nepřímo ovlivňuje a řídí činnost ostatních endokrinních žláz • Při nadbytku některého hormonu podřízené žlázy zpomalí hypofýza produkci svého vlastního hormon

Endokrinní soustava: Onemocnění. Jak probíhá diabetes a ostatní poruchy endokrinního systému se dozvíte zde

Endokrinní orgány - WikiSkript

ÚVOD > Ptáci (Aves) > Anatomie a fyziologie ptáků > Endokrinní soustava S nervovou regulací úzce souvisí regulace humorální , což je vlastně přenos informací v těle pomocí chemických látek - hormonů, předávaných do krevního oběhu Vylučovací soustava - příznaky, projevy, prevence a léčba nemocí. Vylučovací, močový, systém zahrnuje horní a dolní cesty močové Materiály > Celostředoškolské předměty > Živočichové - soustava smyslová, nervová, rozmnožovací, endokrinní Rozšířené vyhledávání Stahuj zápisky z přednášek a ostatní studijní materiál Endokrinní soustava - maturitní otázka. Kategorie: Biologie. Typ práce: Maturitní otázky. Škola: nezadáno/škola není v seznamu. Charakteristika: Maturitní otázka popisuje endokrinní soustavu, tedy žlázy s vnitřní sekrecí. Nejprve definuje hormony a jejich tvorbu, poté se zaměřuje na představení jednotlivých tělních.

Endokrinní systém nebo soustava žláz s vnitřní sekrecí (endokrinní = s vnitřním vylučováním, sekrece = vylučování) je kontrolní systém endokrinních žláz, které vylučují chemické posly zvané hormony, které cirkulují v těle v krevním oběhu na ovlivnění vzdálených orgánů. To nezahrnuje exokrinní žlázy (exokrinní = s vnější sekrecí) jako např. slinné. Kontakt. E-byliny, Výdejní místo se nachází v půjčovně kostýmů LADANA. Zatím nemáme kamenný obchod.Opatovická 20 110 00 Praha 1Otevřeno :po, st, čt 9 -18 hodin út, pá 12 - 16,30 hodi 7.6.2 Endokrinní soustava obratlovců Předchozí příspěvek 7.6 Soustava žláz s vnitřní sekrec. Endokrinní soustava 14.03.2017 14:05. Endokrinní soustava člověka.pdf ————— Zpě přednáška, doplněno o obrázky. ${commentPrompt} Zatím nebyly přidány žádné komentáře. Buď první

Endokrinní soustava. 16.05.2011 19:26 V sekci biologie/septima_3.A naleznete soubor s přehledem žláz s vnitřní sekrecí Endokrinní soustava Výchozí třídění Seřadit podle oblíbenosti Seřadit od nejnovějšího Seřadit podle ceny: od nejnižší k nejvyšší Seřadit podle ceny: od nejvyšší k nejnižší Bylinky na štítnou žlázu ve směsi B. Jukla SF (snížená funkce štítné žlázy MEFANET portál Anatomie. Mnemotechnické pomůcky do anatomie • Mnemotechnická pomůcka prořezávání zubů; Seznam literatury z anatomie; Gray's anatomy online; NAŇKA, Ondřej, Jiří BRABEC a Oldřich ELIŠKA, et al. Soubor přednášek z anatomie : Multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů [online]. Portál 1. lékařské fakulty Karlovy Univerzity v Praze.

Orgánová soustava - Wikipedi

Roup dětský - příznaky a léčbaToxoplazmóza - příznaky a léčba

ENDOKRINNÍ SOUSTAVA - Biologie pro všechn

Moje Salveo; Košík 0 kus kusů - 0 Kč Košík prázdný; Koší

Co na škrábání v krku

Žlázy s vnitřní sekrecí jsou orgány, které produkují látky, jež ovlivňují pochody v těle, tj. hormony, které se dostávají do krve a lymfy. V organismu se nachází soustava žláz: Hypotalamus somatotropin stimulující hormon, kortikotropin uvolňující hormon, tyreotropin uvolňující hormon, gonadotropiny uvolňující hormon opěrná soustava; kostra lidského těla; pohybová soustava; tělní tekutiny. tělní tekutiny jako vnitřní prostředí; krev; onemocnění krve; obranný imunitní systém; Nová rubrika; oběhová soustava. oběh krve; činnost srdce; proudění krve v cévách; regulace krevního tlaku; onemocnění oběh. soustavy; mízní soustava. Endokrinní systém, žlázy s vnitřní sekrecí jsou orgány v našem těle, které vytvářejí hormony a uvolňují je přímo do krve. Hormony jsou krví přenášeny do celého těla, kde ovlivňují různé orgány. Hypofýza, podvěsek mozkov Endokrinní systém Endokrinní systém. Systém žláz s vnitřní sekrecí a jejich hormonů. Složitá soustava navzájem funkčně (a částečně i hierarchicky) propojených orgánů, která výraznou měrou ovlivňuje většinu dějů v lidském organismu 16.4.2010 1 ENDOKRINNÍ SYSTÉMSYSTÉM REGULAČNÍ SOUSTAVY 1) Soustava nervová 2)2)2) Soustava humorálníSoustava humorální - žlázy s vnitžlázy s vnitřní sekrecíní sekrecí (endokrinní žlázy) produktem: hormonyhormony Sekrece: Sekrece: endokrinní (transport krví, působen

Video: Endokrinní soustava člověka :: 8 přírodopi

Chudokrevnost - příznaky a léčba

endokrinní soustava - definice - češtin

Endokrinní žlázy: Ústřední nervová soustava - skládá se s bílé a šedé hmoty. Šedá hmota je tvořena těly neuronů a jejich krátkými výběžky. Bílá hmota je tvořena dlouhými výběžky neuronů, které se sdružují v nervové dráhy. Moze 1) Soustava nervová 2) Soustava humorální - žlázy s vnitřní sekrecí (endokrinní žlázy) produktem: hormony Sekrece: endokrinní (transport krví, působení na cílovou buňku) parakrinní (působení na okolní buňky ) autokrinní (řízení buňky vlastním produktem Stejně jako ve většině vyspělých zemí stoupá i u nás průměrný věk dožití, a tím roste i podíl starších neproduktivních osob v celkové populaci Prof. MUDr. RNDr. Luboslav Stárka, DrSc. Endokrinologický ústav, Praha Klíčová slova stárnutí • andropauza • somatopauza • adrenopauza • androgeny • testosteron • dehydroepiandrosteron • melatonin. Zopakovat anatomii a fyziologii endokrinní soustavy (hormonální). Kontrolní otázky: Co je to princip zpětné vazby? Co je to neurokrinie? Jak působí STH při regulaci růstu? Jaký hormon se podílí na zavinovaní dělohy po porodu? Jaké jsou příznaky nedostatku jódu? Která opatření se dělají proti nedostatku jódu Endokrinní soustava: 15: Pohlavní soustava ženská: 17: Pohlavní soustava mužská.

Endokrinní systém. Endokrinní systém O nemocech žláz s vnitřní sekrecí, poradna lékaře, odborný informační servis. Růstový hormon Poruchy růstu u dětí, růstová poradna, růstové grafy s historií, soutěže. Prolaktin Hyperprolaktinemie - nadměrná produkce hormonu, neplodnost, zástava menstruace Tabulka 2: Srdce a krevní cévy; Název článku/kapitoly Autor Typ Soubor; Srdce: Luňáček: PDF: Zobrazit: Osrdečník (perikard) Luňáček: PDF: Zobrazit. 7.6.2 Endokrinní soustava obratlovců Brzlík (thymus) • primitivně párový orgán, který se nachází za sternem podél průdušnice • produkovaný hormon není dosud znám, avšak bylo zjištěno, že odstranění brzlíku způsobuje ukončení růstu a dosažení pohlavní dospělost Soustava žláz s vnitřní sekrecí: epifýza (šišinka mozková, nadvěsek mozkový), hypofýza (podvěsek mozkový- produkuje hormony, které řídí funkci ostatních žláz s vnitřní sekrecí) brzlík, příštítná tělíska, štítná žláza, pankreas, nadledvinky, pohlavní žlázy ( ovaria nebo testes ). Endokrinní systém má velký vliv na chování a prožívání člověka, jeho.

ELU

CENTRÁLNÍ NERVOVÁ SOUSTAVA PÁTEŘNÍ MÍCHA. uložena v páteřním kanále po 1. bederní obratel; délka 40-45 cm odstupuje z ní 31 párů míšních nervů ; 8 párů krčních; 12 párů hrudních; 5 párů bederních; 5 párů křížových; 1 pár kostrčních; šedá hmota uvnitř (tvar motýlích křídel), obklopená bílou hmoto Oběhová soustava Krev a míza Srdce a cévy. Tělní tekutiny - doplňovačka (18_Pr8_multi) Tělní tekutiny - křížovka (19_Pr8_multi) Endokrinní soustava - přiřazování pojm. Žlázy s vnitřní sekrecí, endokrinní žlázy Drahomíra Holmannová - 1.4.2019 0 Žlázy s vnitřní sekrecí jsou orgány, které produkují látky, jež ovlivňují pochody v těle, tj. hormony, které se dostávají do krve a lymfy Endokrinní soustava. Pohlavní soustava. Toto je aktuálně vybraná položka. Bakterie, archea, protisté Pohybová soustava (svaly) Imunitní systém. Endokrinní soustava. Pohlavní soustava. Toto je aktuálně vybraná položka. Bakterie, archea, protisté.

Agorafobie - příznaky a léčbaPrvní pomoc při alergii

Získejte registraci domén s tld .online, .space, .store, .tech zdarma! Stačí si k jedné z těchto domén vybrat hosting Plus nebo Mega a registraci domény od nás dostanete za 0 Kč Nervová soustava. Nezahrnuje domácí úkoly a já osobně v tom mám dost chaos, ale snad vám to pomůže ;-) - přímo nebo nepřímo řídí činnost orgánů a orgánových soustav-dráždivost buněk- přijímá podněty z okolí, zpracovává a vyhodnocuje, dává odpovědi v podobě impulsu nebo signál Kožní soustava a opeření ; Kosterní soustava; Svalová soustava; Trávicí soustava; Vylučovací soustava; Dýchací soustava; Oběhová soustava; Nervová a smyslová soustava; Endokrinní soustava. Chování a dorozumívání; Biorytmy a migrace; Legislativa nejen v chovu ptáků. Volně žijící ptáci; Ptáci v zajetí; Systematika.

Endokrinní soustava - Medicína — testi

Kožní soustava - základní části/dělení kožního reliéfu, histologické stavby a derivátů pokožky Prs a mléčná žláza - základní části stavby, funkce a lymfatická drenáž Endokrinní systém Nervová soustava, endokrinní systém, psychika Endokrinní systém Sociokulturní systém soustava žláz -> chemické látky do oběhu (hormony) nervový systém - rychlý X přenos prostřednictvím hormonů - zdlouhavý (dny, měsíce, roky - pohlavní hormony) hypofýza = řídicí žláza největš Compre online Orgánové soustavy: Dýchací soustava, Endokrinní žlázy, Exokrinní žlázy, Imunitní systém, Kožní soustava, Nervová soustava, Oběhová soustava, de Zdroj: Wikipedia na Amazon. Frete GRÁTIS em milhares de produtos com o Amazon Prime. Encontre diversos livros em Inglês e Outras Línguas com ótimos preços

Endokrinní soustava (video) Khan Academ

11 orgánových soustav Soustava kosterní, svalová, oběhová, dýchací, trávicí, kožní, vylučovací, pohlavní, endokrinní, nervová, smyslová.> Endokrinní soustava. Funkce žláz s vnitřní sekrecí; Přehled žláz s vnitřní sekrecí; Hormonální řízení; Nervová soustava. Reflexní oblouk; Hřbetní mícha; Nervové dráhy; Mozek; Mozkové komory; Prodloužená mícha; Mozkomíšní mok a mozkové pleny; Hlavové nervy; Míšní nervy; Smyslová soustava. Funkce smyslových.

4. Endokrinní funkce ledvin • Funkce buněk a lidského těl

Endokrinní soustava 16. Nervová soustava I 17. Nervová soustava II 18. Nervová soustava III 19. Smyslové orgány 20. Pohlavní soustava 21. Ontogeneze 22. Vitamíny * GENETIKA * 1. Základy genetiky 2. Genová exprese, mutace 3. Dědičnost 4. Dědičnost II 5. Populační genetik 7.6.2 Endokrinní soustava obratlovců Štítná žláza (glandula thyreoidea) • hypofýzou řízená žláza, která je uložena na ventrální straně hrtanu • thyroxin - ovlivňuje intenzitu látkové výměny organizmu, zejména bazální metabolismus (jeho nedostatek způsobuje zbujení štítné žlázy Endokrinní soustava ryb je do značné míry podobná savčí, úloha některých žláz a hormonů však stále není zcela vysvětlena. Některé součásti endokrinní soustavy, které známe u člověka a jiných vyšších obratlovců, u ryb zcela chybí a jsou nahrazeny jednoduššími orgány Vylučovací soustava člověka. je soubor orgánů, které vylučují z těla odpadní látky prostřednictvím moči. Anatomie vylučovací soustavy. Vylučovací soustava člověka se skládá z těchto částí: • ledviny (renes, jednotné číslo ren) • močovody (ureteri, jednotné číslo ureter) • močový měchýř (vesica urinaria

Šance žít život bez léků . V lednu 2010 mi byl v CARu zjištěn problém se štítnou žlázou. Po bližší kontrole u specialisty se ukázaly uzlíky na štítné žláze, špatná hladina 3 hormonů a byly mi předepsány léky endokrinní systém. Viz: orgánové systémy Viz: systémy orgánové Viz: soustavy orgánové Viz též: lidské orgány. krycí soustava. močové ústrojí. pohlavní ústrojí. smyslová ústrojí. svalová soustava. trávicí ústrojí. urogenitální systém. kardiovaskulární systém. krvetvorný systém svalová soustava. Online diktáty formou doplňovania chýbajúcich písmen. Široké pokrytie tém z celého pravopisu, zaujímavé a vtipné texty, okamžitá kontrola a grafické znázornenie postupu endokrinní systém. procvičování funkce a významu hormonů Vesmír a sluneční soustava; 504x. Slepá mapa ČR; 485x. Jednobuněční a mnohobuněční.

 • Titanium backup.
 • Nassim haramein.
 • Svetr s kruhovým sedlem návod.
 • Decibel.
 • Mirror kodi releases.
 • Alžírsko bezpečnost.
 • Čištění péřové deky.
 • Spojení pletence horní končetiny.
 • Kružnice vepsaná čtverci.
 • Kukuricne deti cely film.
 • Žebříček online her.
 • Funkce zleva.
 • Malování na obličej batman.
 • Casino bonus.
 • Dolní morava nova bobová dráha.
 • Stáj newport.
 • Pelíšky obsazení.
 • Vypouklé chodidlo.
 • Bolest v pravé dolní části zad.
 • Sprchové boxy 120x90.
 • Preskakovani srdce od patere.
 • Nerezové sítě ceník.
 • Advokátní kancelář florentinum.
 • Česká architektura 2. poloviny 20. století.
 • Lionel richie all night long.
 • Interaktivní pracovní listy.
 • Evelína s čerty nejsou žerty.
 • Jak originálně darovat lahev.
 • Recyklace ve světě.
 • Citáty o mysli.
 • Taxonomie bloom.
 • Kurz kopytář.
 • Obsahuje mateřské mléko laktózu.
 • Koncil v elvíře.
 • Sonda na mars 2016.
 • Savo proti plísním na nehty.
 • Kanekalon rasta.
 • Tempery 6 ks.
 • Pštrosí farma.
 • Stropní závěsné svítidlo.
 • Básničky pro první stupeň.