Home

Charakteristika synonymum

charakteristika - slovník synony

charakteristika; krášlení; líčení; makeup; malba; malování; maskování; nátěr; neexaktní (popis) popis; popis (přesný) popis (přístroje) popis cesty; popis osobnosti; přelíčení; šmink Podrobnosti o synonymu charakteristika - slova podobná, která se vztahují k tomuto synonymu

Charakteristika zpravidla popisuje duševní profil nějaké osoby. U charakteristiky volíme zvláštní hodnotící výrazy, používáme častá přirovnání a rčení k vystižení povahových rysů. Dělíme ji na přímou a nepřímou.Nepřímá charakteristika vyvozuje závěry o člověku na základě jeho jednání v konkrétních situacích; čtenář si sám učiní vlastní. Synonymum ke slovu charakteristika. Slovo charakteristika nenalezeno.Slovo nemá synonyma, nebo je ve slovu překlep

Synonymum k charakteristika slovní

 1. Charakteristika je popisný slohový útvar, který se týká především osob. Zaměřuje se tedy na duševní vlastnosti (povahové rysy, schopnosti, zájmy). Duševní vlastnosti člověka se projevují ve vztahu k lidem, v jednání a ve vztahu k práci, a proto i tyto údaje patří do správné charakteristiky
 2. Knihy Hygiena práce-- autor: Manoušková Marta, Málek Bohuslav Zákeřná mefitis-- autor: Tinková Daniela Hygiena výživy a stravovania-- autor: Zeleňáková Lucia, Čapla Jozef, Zajác Peter Hygiena, preventivní lékařství a veřejné zdravotnictví-- autor: Müllerová Dana, kolektiv Mikrobiologie, imunologie, epidemiologie a hygiena-- autor: Drnková Barbor
 3. Osobnost se v psychologii vymezuje z hlediska tří aspektů, statického (integrace), dynamického (interakce) a společenského (směřování k cíli): je to individuum, chápané jako integrace k seberealizaci v interakci se svým prostředím. Podle G. Allporta je to dynamické uspořádání těch psychofyzických systémů jednotlivce, které určují jeho jedinečné.
 4. Výsledky hledání výrazu charakteristika Hledané slovo 'charakteristika' bohužel nebylo nalezeno. Zkuste najít zadané slovo pomocí vyhledávače Googl
 5. Co znamená podstatné jméno charakteristika? Význam slova charakteristika ve slovníku cizích slov včetně překladů do angličtiny, nemčiny, francouzštiny, italštiny, španělštiny, ruštiny a polštiny
 6. Charakteristika je útvar slohového postupu charakterizačního. To znamená, že se v ní autor snaží vystihnout vnější i vnitřní znaky, příznačné rysy, schopnosti a zájmy objektu - nejčastěji osoby. Zvolte si předem osnovu textu. Začněte například obecnými informacemi, dále rozveďte vzhled a nakonec se dostaňte k.
 7. Tento seznam vznikl jako okamžitý nápad, jako hříčka se slovní zásobou, při jednom rozhovoru s kamarádem. Nedělá si ambice být úplným výčtem, ani jaksi přesným a strukturovaným seznamem

charakteristický - ABZ slovník českých synony

Synonymum - Wikipedi

Hmota, látka, atom, molekula, prvek, směs, chem. čistá látka, sloučenina, soustavy látek. Atomová hmotnostní jednotka, elementární částice a jejich charakteristika, relativní atomová hmotnost, relativní molekulová hmotnost, pojem mol, Avogadrova konstanta, molární hmotnost. Typy chemických vzorců, základní chem. zákony. Hmota formy •částicové složení. Kompozice literárního díla (především prózy). Při rozboru kompozice se zaměřujeme na to, z jakých prvků je dílo vystavěno a jak jsou tyto prvky řazeny, sledujeme způsob vyprávění a osobu vypravěče a nepomineme ani prolínání řeči autorské a řeči postav

popis - slovník synony

 1. Výrazu egoista odpovídá české slovo sobec. Egoista je člověk, který myslí výhradně na sebe a na své zájmy. Někteří tak činí zcela vědomě, neboť altruismus (dělat něco nezištně ve prospěch ostatních) zkrátka nepatří do jejich hodnotového žebříčku. Egoista dosáhne často svých cílů rychleji a možná i snadněji než ostatní, protože se nezabývá.
 2. Charakteristika. Jméno Markéta je v Česku velmi oblíbené a v mnoha jazykových mutacích i po celém světě. Přesto je každá žena jménem Markéta doslova perlou mezi ostatními ženami, vzácným drahokamem spojeným s ryzím bohatstvím přírody
 3. LEGISLATIVNÍ PRAVIDLA VLÁDY. schválená usnesením vlády ze dne 19. března 1998 č. 188 a změněná usnesením vlády ze dne 21. srpna 1998 č. 534, usnesením vlády ze dne 28. června 1999 č. 660, usnesením vlády ze dne 14. června 2000 č. 596, usnesením vlády ze dne 18. prosince 2000 č. 1298, usnesením vlády ze dne 19. června 2002 č. 640, usnesením vlády ze dne 26.

Tkáňové hormony jsou hormony, které jsou vylučovány jinými orgány, než jsou endokrinní žlázy. Jsou produkovány například játry, buňkami trávicího traktu, ledvinami, srdcem nebo mozkem Vágnerová, M Základy obecné psychologie - doplňující studijní materiál k tištěným studijním textů

Synonymum k charakteristika

Její synonymum mikrobu zahrnuje bio kořen řeckého kořene , což znamená život. Charakteristika mikroorganismů. Mikroorganismy vyžadují, aby se voda metabolizovala. Metabolické procesy jsou obvykle velmi intenzivní a rychlé. Mají vysokou reprodukční kapacitu. Vytvářejí důležité změny v prostředí, ve kterém. Základní specifikace: Odrůda Red Delicious, známá také jako Red Velox, vznikla pravděpodobně roku 1921 ve státě Iowa v USA mutací odrůdy Golden Delicious.Barva plodu je tmavě červená s typickými, výraznými hrbolky v oblasti kalichu, který se nachází naproti stopce

Botanická charakteristika Synonymum lupiny je vlčí bob bílý. Je to jednoletá bylina z čeledi bobovitých, rodu Lupina, s kůlovitým větveným kořenem. Stonek je 0,30-1,20 m vysoký, řídce chlupatý. Listy jsou 5-7 četné, podlouhle vejčité, svrchu téměř lysé, naspodu chlupaté. Květenství je hrozen 50-200 mm dlouhý Charakteristika môže byť: . vystihnutie či opis podstatných znakov, vlastností niečoho/niekoho; v literatúre: systém motívov bezprostredne spojených s postavou literárneho diela, ktoré vystihujú jej vonkajšok, povahové vlastnosti, vnútorný život, pozri charakteristika (literatúra); v technike a podobne: vzorcové alebo grafické znázorneníe závislosti medzi dvoma. Nejpoužívanější mapový portál www.mapy.cz umožňuje podrobné hledání na mapách ČR i Evropy. Nabízí detailní mapy všech českých měst a obcí, plánovač tras, hledání míst a firem Charakteristika dobře defi novaných onkoneurálních protilátek Z diagnostického hlediska jsou protilátky (Ma 2 antigen, synonymum Ta). Protilátky vůči antigenům Ma1 a Ma3 nacházíme u para-neoplastické rombenencefalitidy a mozečkové degenerace v asociaci s různými typy tumorů (Hoffmann et al., 2008)

Online knihkupectví Knihy.ABZ.cz - nabídka více než 150 tisíc titulů za skvělé ceny, výhodné poštovné a osobní odběr zdarma na osmi pobočkách Synonymum - definition of Synonymum by The Free Dictionary. Ve stejném významu se v biologii používá zkratka syn. (pro synonymum), kde se synonymie označuje jako absolutní tautonomie 9. Struktura, vlastnosti a význam uhlovodíků. alkany, alkeny, alkiny, arény - charakteristika, použití, reakce Synonymum: Subjekt: Typ subjektu Název subjektu Platnost od Platnost do Poznámka 1 Poznámka 2; Registrace: Datum podání žádosti o registraci: Charakteristika odrůdy: Popis odrůdy: Genetická modifikace: Název modifikace: Číslo modifikace: Datum uvolnění: Specifikace modifikace Cizím slovem efektivita či efektivnost vyjadřujeme praktickou účinnost nějaké (jakékoliv smysluplné) lidské činnosti, nejčastěji pak lidské práce. Jinými slovy, jedná se o souhrnné vyjádření konkrétního účinku nějakého efektu nebo i vícera různých vzájemně působích efektů. V běžné praxi se používá zejména sousloví hospodářská efektivita. Heřmánek pravý (Matricaria chamomilla, synonymum Matricaria recutita), také heřmánek lékařský

Charakteristika. Biotín patrí do skupiny vitamínov rozpustných vo vode.Je syntetizovaný črevnými baktériami.Jeho sumárny vzorec je C 10 H 16 N 2 O 3 S. . Výskyt. Jeho hlavným zdrojom je vaječný žĺtok, sója, pečeň a obličky.. Vplyv na zdravie. Je nenahraditeľný pre cievny systém a kožu.. DDD 0,2 mg. Zúčastňuje sa karboxylačných reakcii ako donor CO 2 DefiniceStyl běžné komunikace. Převládají mluvené projevy. Komunikáty se často vztahují ke konkrétní komunikační situaci. Častější je neverbální komunikace, vliv emocí na výběr jazykových prostředků (slovní zásoba, intonace / grafická stránka) Často se používá hovorová čeština, (inter)dialekty, slang, frazémy, odkazovací slova, částice, parazitní slova. Charakteristika. Gentrifikace je proces, který se objevuje hlavně v prostředí velkých měst ve vyspělých státech. Jde o přesun obyvatelstva do nově opravených obytných míst v bývalých dělnických čtvrtích v centru města Charakteristika oblečení. Oblečení od značky GANT se dělí na tři kolekce. První je kolekce nazvaná jednoduše GANT. Ta je cílená na ležérní, funkční americké kousky, které symbolizují tradiční sportovní dědictví s klasickými barvami a náležitostmi, které dovolují aktivní a rekreační životní styl

Charakteristiky Slohové práce Český-jazyk

čeština: ·(nedostatek + genitiv) stav, kdy něčeho je méně než kolik odpovídá normálu Nedostatek srážek na polích má za následek snížení výnosů.· nedostatek (1) prostředků pro uspokojení základních životních potřeb Po morové ráně a dlouho trvajícím suchu byl všude nedostatek.· charakteristika objektu, která snižuje. Ministerstvo vnitra bylo zřízeno na základě zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Ministerstvo vnitra je orgánem státní správy pro vnitřní věci, zejména pro veřejný pořádek a další věci vnitřního pořádku a bezpečnosti ve vymezeném rozsahu, včetně. Definice Jedná se o dramatický žánr s truchlivým koncem. Hlavní dramatický žánr. Podstatou je vážná povaha dramatického konfliktu. V antice to byly zásahy bohů a nadpřirozených bytostí do lidského osudu. Antické drama (tedy i tragédie) má pevnou kompoziční stavbu: expozice - úvodní část, předvedení postav, seznámení s prostředím (užívá se prolog), kolize.

synonymum charakteristika - synonym

Charakteristika znamení Lev. Lev je považován za krále zvířat - je tedy stavěn nad ostatní či do středu. Stejně tak i člověk s datem narození od 23. července do 22. srpna má tendence klást důraz na vlastní Já, chovat se jako král Charakteristika ČR. Zakotvení ČR v mezinárodních organizacích. Podstata mezinárodních organizací 1. Svazky s mezinárodním členstvím 2. Hlavní typy mezinárodních organizací A) mezivládní organizace (synonymum pro mezinárodní organizace) B) nevládní organizace 3. Mezivládní organizac Charakteristika. Dub bahenní je opadavý strom dorůstající výšky 25, výjimečně až 40 metrů. Borka je šedě hnědá, se širokými mělkými puklinami. Koruna je široce kuželovitá, přičemž spodní větve bývají charakteristicky svěšené dolů podél kmene a vytrvávají na stromě i suché Na módním nebi je mnoho hvězd, ale jen málo jich září tolik jako například ta s.Oliver. Tato společnost představuje oblečení určené pro lidi s vysokým standardem, kteří si potrpí na určitou stylovost. Teď to může trochu znít, jako kdyby značka s.Oliver byla vhodná jenom pro společnost na vysoké noze, ale tak tomu určitě není

Charakteristika

 1. hygiena - ABZ.cz: slovník cizích slo
 2. Osobnost - Wikipedi
 3. ABZ slovník českých synonym - on-line hledán

Charakteristika Slovník cizích slo

 1. Jak napsat dobrou charakteristiku - StudentMa
 2. Abecední seznam lidských vlastnost
 3. Despota: Charakteristické chování - Frau
 4. Synonyma - Rodicka.c
 5. Charakteristika osoby - Frau
 6. Jak se neutopit ve slovesu mít - Moje čeština - Čeština na

Charakteristický Slovník cizích slo

 1. Co je Symbol Slovník cizích slov - infoz
 2. Octanový krém (Aluminii acetotartratis cremor) - Lékárna
 3. Líh 60% (Ethanolum 60%) - Lékárna Galenik
 4. Distributor - WikiKnihovn
Unguentum acidi borici 3% - Lékárna GalenikaPv123 základy vizuální komunikaceChrochtal prasečí - Anisotremus virginicusLiparit | Atlas magmatických hornín
 • Plesy přerov 2019.
 • Klatovsyk denik.
 • Vlčí mládě 7 série.
 • Wtc crypto.
 • Godzilla 1998 bombuj.
 • Jak zaheslovat windows 10.
 • Plastové panáky.
 • Primer nyx.
 • Buh ohne.
 • Struktura hzs.
 • Tatarská omáčka hellmann's složení.
 • Aktivity pro duševně nemocné.
 • Potlach stvořidla 2019.
 • Grafický návrh webu cena.
 • Jaromír mayer 2017.
 • Wg shop.
 • Kocici valecnici 5.
 • Dovolená u moře letecky.
 • Jak naplnit a zabalit tortilu.
 • Motivační dopis vedoucí pozice.
 • Fyzioterapie vzdělávání.
 • Schleich figurky.
 • Faraonova pomsta historie.
 • Mrkvovo jablečný džus.
 • Trhavina semtex cena.
 • Montáž obložek jap.
 • Jak udělat holku štastnou.
 • Kdyz zena odmita muze.
 • Nejlepší osobní dodávka.
 • Zš břečťanová 2 c.
 • Lehokolo výroba.
 • Kabelka guess crossbody.
 • Hudební obrazy.
 • Tim minchin californication.
 • Akantha gm 01r.
 • Svět knihy brno.
 • Dobrovolná nezaměstnanost.
 • Klučičí tepláky.
 • Trpaslík csfd film.
 • Hogfather online.
 • Kočka domácí.