Home

Ortofotomapa 1953

Státní fond životního prostředí ČR zveřejnil na internetu dosud nevídanou věc: Leteckou mapu území, které dnes tvoří Českou republiku - ovšem z roku 1953, kdy bylo ještě součástí Československa.Kdokoli si tak může porovnat tehdejší a současnou podobu naší země z letecké perspektivy. Letecký snímek ukazuje naše území v roce 1953 Už jsme si zvykli na Google Earth a online mapy, které poskytují detailní letecký pohled na celou Zemi. Ještě před deseti lety jsme o něčem takovém mohli jen snít, a co teprve před 60 roky. Už tehdy však vznikaly kvalitní ortofotomapy a dnes, v době digitální a internetové, si je.

Letecká mapa Čech a Moravy z roku 1953! Jaká je změna

Starší aktualita . Družicová data o životním prostředí. Novější aktualita. Prostorová data v CENIA. Aktuality. Představení SOER 2020 v ČR již ve středu 30. 11 Ortofotomapa je kartografickým dílem, které jako hlavní podklad využívá polohově umístěný letecký měřický snímek, přičemž si zachovává další náležitosti mapy - měřítko, souřadnicový systém, a směrovou orientaci. Navíc v některých vlastnostech jiná kartografická díla na celé čáře poráží V rámci projektu NIKM pro monitorování kontaminace životního prostředí se na internetu objevila téměř 60 let stará ortofomapa celého území Česka. Letecké snímky byly pořízeny v 50. letech, jsou černobílé, ne úplně dokonale restaurované, ale zato s velmi dobrým přiblížením. Můžete se tak podívat, co stálo na místě vašeho domu předtím, než jste se vůbec [ Český úřad zeměměřický a katastrální zveřejnil ve své webové aplikaci Letecké měřické snímky archivní fotografie ze 40. a 60. let 20. století, které byly ve své době pořízeny pro vojenské účely. V této aplikaci již byly k dispozici fotografie ze 30. let a z doby po roce 2000

Do archivu byly přidány nově naskenované snímky z let 1953 a 2020. (Listopad 2020) 10. 8. 2020. Archivní mapy nově obsahují Katastrální mapy evidenční a Mapy evidence nemovitostí. (Srpen 2020) 17. 6. 2020. Do archivu byly přidány nově naskenované snímky z let 1952, 1956 a 1959 Ortofoto České republiky (Ortofoto ČR) představuje periodicky aktualizovanou sadu barevných ortofot v rozměrech a kladu mapových listů Státní mapy 1 : 5 000 (2 x 2,5 km). Ortofoto je georeferencované ortofotografické zobrazení zemského povrchu. Na ortofotu je fotografický obraz zemského povrchu překreslený tak, aby byly odstraněny posuny obrazu vznikající při pořízení.

Prohlédněte fotomapu Česka se snímky starými 60 let - Živě

11. Ortofotomapa (letecká fotografická mapa ČR) z 50. let 20. století Podívejte se, jak krásně vypadala krajina kolem vašeho domu předtím, než komunisti vykáceli remízky, rozorali meze, zničili staré polní cesty a zplundrovali, co mohli - ZDE 12. Různé staré mapy České republiky ZDE 13. Katastrální mapy z 60. - 80 Aplikace byla doplněna o další dávku originálních map stabilního katastru Čech (opět přibližně 7 500 skenů) a o další dvě překryvné vrstvy spojených a georeferencovaných archiválií - o ostrůvkovité oblasti originálních map stabilního katastru velkých měst v Čechách a o téměř celoplošnou (ale patrnou až při větším přiblížení navigační mapy.

Ukončení činnosti aplikace kontaminace

Ortofotomapa.c

Nejpoužívanější mapový portál www.mapy.cz umožňuje podrobné hledání na mapách ČR i Evropy. Nabízí detailní mapy všech českých měst a obcí, plánovač tras, hledání míst a firem Historická ortofotomapa Brněnské přehrady Ukazuje spodní část přehrady z leteckého pohledu. Vznikla spojením mnoha desítek historických leteckých snímků, které byly pořízeny v roce 1953. Mapa Brněnské přehrady - šířka 1024 obrazových bodů, střední kvalita.

Detailní fotomapa Česka pohledem leteckých snímků z 50

 1. ace.cenia.cz k prohlédnutí vcelku detailní ortofotomapa celé republiky. Aplikace ale vyžadovala Flash, což je stále větší problém a jelikož Adobe jej na konci roku oficiálně ukončuje, před pár dny preventivně skončila i [
 2. Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava telefon: 595 622 222 fax: 595 622 126 elektronická podatelna: posta@msk.cz název datové schránky: Moravskoslezský kraj identifikátor datové schránky: 8x6bxsd IČ: 70890692 DIČ: CZ70890692 správce webu: webmaster@msk.cz. Moravskoslezský kraj má na svém úřadě zavedený a certifikovaný systém řízení kvality dle ČSN EN.
 3. Ortofotomapa JMK. Časová kolekce ortofotomap pořizovaná na základě leteckého snímkování na území Jihomoravského kraje. Počínaje rokem 1953, přes řadu pořízenou bývalými okresními úřady z let 1998 - 2001 až po pravidelnou řadu s tříletou periodou pořízenou již Krajským úřadem v letech 2003 - 2012
 4. Historická ortofotomapa obce Tasovice, okres Znojmo - rok 1953. Aktuální ortofotomapa Tasovice, okr. Znojmo - rok 2018 Znojmo - rok 2018 V Tasovicích vzniklo hřiště a průmyslová hala (viz pole vlevo nahoře), nebo třeba hlavní křižovatka v obci časem přerostla v náměstíčko (viz. silnice zprava doleva
 5. Ortofotomapa 1953 (8) Boundary (9) Footprint (10) Image (11) Ortofotomapa 1966 (150) Boundary (151) Footprint (152) Image (153) Ortofotomapa 1975 (12) Boundary (13) Footprint (14) Image (15) Ortofotomapa 1988_9 (16) Boundary (17) Footprint (18) Image (19) Ortofotomapa 1996 (20) Boundary (21) Footprint (22) Image (23) Ortofotomapa 2000 - jih (24
 6. Layers: Layer: Ortofotomapa 1938 (0) Sub Layers: Boundary; Footprint; Image; Name: Ortofotomapa 1938 Display Field: Type: Mosaic Layer Geometry Type: null Description.

Historická ortofotomapa Při výběru vhodných leteckých snímků z poválečného období se dbalo na jejich pořízení co nejblíže času zahájení tzv. kolektivizace v roce 1952 až 1953 Průzkum záznamů archivu prokázal, že snímkování bylo v letech po druhé světové válce poměrně roztříštěné Historická ortofotomapa z roku 1953 © CENIA 2010 a GEODIS BRNO, spol. s r.o. 2010 Podkladové letecké snímky poskytl VGHMÚř Dobruška, © MO ČR 200

Ortofoto 1953 Zavřít Zobrazit mapu. Téma Ortofoto 1953 obsahuje ortofotosnímky ve stupních šedi pořizované kolem roku 1953 Ministerstvem obrany metodou klasických analogových leteckých měřičských snímků. Snímky byly digitalizovány a georeferencovány v roce 2010 českou informační agenturou životního prostředí (CENIA) Prezentace starých mapových děl z území Čech, Moravy a Slezska. Laboratoř geoinformatiky Fakulty životního prostředí Univerzity J.E.Purkyně v Ústí nad Labem (dále laboratoř) se ve své vědecké činnosti orientuje i na využívání starých map při studiu krajiny

Národní geoportál INSPIRE. Adresy Metadata Dokumenty. Hleda CENIA. CENIA, česká informační agentura životního prostředí je příspěvkovou organizací Ministerstva životního prostředí. Jejím posláním je shromažďování, hodnocení a interpretace informací o životním prostředí a jejich poskytování odborné i laické veřejnosti Důležité odkazy. O aplikaci. Uložit kompozic Mapa zásad pro uchování památkových hodnot krajinné úpravy v Zahrádkách u České Lípy Markéta Šantrůčková, Roman Businský, Lucia Bendíková, Eva Sojková

Byly zveřejněny archivní letecké snímky ze 40

 1. Ortofotomapa okolí Prahy - 2006; Ortofotomapa okolí Prahy - 2016; Ortofotomapa okolí Prahy - 2019; Ortofotomapa Praha a okolí 2010 - 2011; Ortofotomapa Prahy - zaplavené území 2013; Ortofotomapa Prahy - 1938; Ortofotomapa Prahy - 1945; Ortofotomapa Prahy - 1953; Ortofotomapa Prahy - 1966; Ortofotomapa Prahy - 1975; Ortofotomapa Prahy - 198
 2. Horní Měcholupy (německy Ober Miecholup) jsou čtvrť a katastrální území Prahy.Je zde evidováno 36 ulic a 571 adres. Žije zde asi 13 tisíc obyvatel. Horní Měcholupy jsou společně s Hostivaří součástí městské části Praha 15 a jsou sídlem jejího úřadu
 3. Soubor digitálních map Prahy (SDMP) byl tvořen několika datovými celky v objemu cca 2 biliony Bytů a zahrnoval souřadnice více než 12 milionů bodů v území.Sestával z několika informačních celků. Zpracovával jej dnes zrušený Institut městské informatiky Praha.Na tento soubor navázala Digitální mapa Prahy fungující do současnosti (2019)
 4. Obr. číslo 6) Josefová v roce 1953 Proměnu místa, na kterém se rozkládala osada Josefová, během 2. poloviny 20. století dokládá snímek ortofotomapy z roku 2009 s projekcí snímku historického pozemkového katastru, viz obrázek číslo 7

Zveřejněná ortofotomapa leteckého snímkování z roku 1953 mnohé odhalila. Více bylo rovněž poodkryto v roce 2012 na K-reportu. Až nyní však přinášíme ucelenou reportáž o celém projektu těchto vleček i o stavu rozestavěnosti po skončení okupace Nová ortofotomapa západní části Česka z leteckého snímkování ČR v roce 2019 bude k dispozici uživatelům před polovinou příštího roku. V dalším období pak bude TopGis z leteckých dat zpracovávat pro zákazníky další odvozená data, jako jsou landuse, modely terénu či povrchu, modely šíření signálu, přesná.

Archiv - LM

Ortofotomapa z roku 1953. Autor: Robert Jiránek 2019-11-13 0 Koment. Ortofotomapa 1953 a 2010. Zlín Z 281.169 OK-AUY , v zimě 1953. Větroň VT 425 v. č. 0416 od 28.11.1955 OK-5369 . Kdy? 11. protiletadlový raketový oddíl umístěný na kopci Čihadla.. Formou evidenčních lístků zjišťoval druh, stav a počty kartografických materiálů, uložených v pražských i mimopražských institucích a k roku 1953 shromáždil cca 22 000 lístků, každý s 21 údaji. Kartotéka se zachovala dodnes a je uložena v Mapové sbírce Historického ústavu Akademie věd ČR La primera campanya general de fotografia aèria a Catalunya va ser realitzada per la força aèria dels Estats Units els anys 1945-1946. Aquest va ser conseqüència de l'acord bilateral entre el govern espanyol i l'americà signat a finals de 1944, l'any abans de l'acabament de la II Guerra Mundial Zvětšit mapu. Geoportal. http://geoportal.gepro.cz/OBCE/538876. Mapa s rejstříkem ulic. Zvětšit mapu. Mapa kontaminovaných míst a historická mapa Č

ČÚZK: Geoportá

ORTOFOTOMAPA 1953 ŠIRŠÍ VZTAHY . Zahradní architektura Ing.Ivan Marek e.mail zahrarch@zahrarch.cz Martinov 279, 277 13 Kostelec nad Labem Tel/fax +420.326.905120, 326.907130-VÝŘEZ Z ÚZEMNÍHO PLÁNU - HLAVNÍ VÝKRES . Zahradní architektura Ing.Ivan Marek e.mail zahrarch@zahrarch.cz. ORTOFOTOMAPA JMK Časová kolekce ortofotomap pořizovaná na základě leteckého snímkování na území Jihomoravského kraje. Počínaje rokem 1953, přes řadu pořízenou bývalými okresními úřady z let 1998 - 2001 až po pravidelnou řadu s tříletou periodou pořízenou již Krajským úřadem v letech 2003 - 2012 Historická ortofotomapa Slovenska. 1,4 tis. Páči sa mi to. Historická ortofotomapa Slovenska Zachytáva územie Slovenska pred kolektivizáciou poľnohospodárstva (1950

Video: 16 nejzajímavějších on-line map Česka - G

Historická ortofotomapa Slovenska. 1.3K likes. Historická ortofotomapa Slovenska Zachytáva územie Slovenska pred kolektivizáciou poľnohospodárstva (1950 Obrázek 2: Historická ortofotomapa - Strážná 1953 Obrázek 3: Letecký snímek - Strážná 4. 7. 2010 Obrázek 4: Letecký snímek - Strážná 26. 6. 2004 Obrázek 5: Vyzna čení po řadového čísla na jedinci (27. 5. 2010 Ortofotomapa JMK Sada ortofotomap JMK z let 2003 až 2012 doplněná o historické černobílé ortofoto z roku 1953.Výchozí je kompozice s ortofotomapou z roku 2012. Kompozice s ortofoty z let 1953, 2003, 2006 a 2009 je možné zobrazit přepnutím mapy pomocí nástroje Změnit mapu. Dar na provoz webu můžete poslat na účet 2000606220 / 2010. Skalice Groß Skalitz. 24.09.2020. MAPA.. Polní letiště bylo podle Malostranského potoka od cesty ze Skalice k Labi až skoro ke Statku pod Číbuzí

Sad byl vysazen počátkem 50. let 20. století, jak je patrné z leteckého snímku z roku 1953 (pravděpodobně výsadbové jamky). Ortofotomapa z roku 1996 (viz fotogalerie níže) začíná naznačovat počínající zarůstání díky absenci hospodaření, na mapě z roku 2007 je většina ovocných stromů již nepatrná Historická ortofotomapa (c) CENIA 2010 a Podkladové letecké snímky poskytl VGHMÚř Dobruška, (c) MO ČR 2009. Plán brusírny skla v Jiříkové údolí (1817) Repro Novohradské hory a Novohradské podhůří : příroda, historie, život (2006), s. 732, foto A. Sassmann. Sklárna v Jiříkově Údolí na obraze Karla Liebscher

aktuální ortofotomapa Prahy; archiv - 2007, 2002, 1953; Zajímavosti. Rudolfova štola . Rudolfova štola byla vybudována na příkaz císaře Rudolfa II. v roce 1583. Štola sloužila a slouží jako přivaděč vltavské vody do rozšířeného a do té doby deštného rybníka v Královské oboře průkopem pod Belvedérským vrškem z. ortofotomapa 1953 Ortofotomapa 1938 ortofotomapa 1975 DIJM S KNIHOVNOU Diplomni projekt Danik Orotofotmapa ortofotomapa 2003 KARLÍNÉ vývoj územi v mapách ortofotomapa 1996 ortofotomapa 2012 vedouci práce: doc. Ing. arch. Václav Aulický ústav stavitelstvi 1 FA CVUT semestr 2013/201 Ortofotomapa JMK Sada ortofotomap JMK z let 2003 až 2012 doplněná o historické černobílé ortofoto z roku 1953. Výchozí je kompozice s ortofotomapou z roku 2012. Kompozice s ortofoty z let 1953, 2003, 2006 a 2009 je možné zobrazit přepnutím mapy pomocí nástroje Změnit mapu Ortofotomapy okres Ortofotomapa roku 1953 : Větší část kláštera odstraněna, na fotografii je již patrný objekt Domova mládeže vystavěný v místě původních objektů. Ortofotomapa roku 1976 : ÚDOLNÍ 597/35A V BRNĚ, 602 00 STATICKÝ PŘEPOČET OBJEKTU Stránka 13 (161) Ortofotomapa roku 1990 : Ortofotomapa roku 1997 :.

Opatření proti vodní erozi 11.3.2014 1:00 Mapa erozní ohroženosti půd ČR vodní erozí na základě hranic LPIS a DKM. Mapa erozní ohroženosti půd ČR vodní erozí na základě hranic LPIS a DKM Otrzymana ortofotomapa cechuje się bardzo dobrym kontrastem oraz wysoką dokładnością zaś jej rozdzielczość (jak i czytelność) jest zgodna z przyjętymi założeniami Ulož.to je v Čechách a na Slovensku jedničkou pro svobodné sdílení souborů. Nahrávejte, sdílejte a stahujte zdarma. Kredit umožní i stahování neomezenou...00, Praha 1, zapsanému v rejstříku obecně. Příspěvky: 1953 Re: Mapy na internetu Pokud vim, tak na lms.cuzk.cz primo psali, ze z toho ortofoto delat nebudou, protoze nemaji k dispozici udaje o terenu z te doby a nekde se to menilo v ramci pozadovane presnosti dost Nový územní plán Ústí nad Labem Aplikace shromažďuje a zobrazuje mapové podklady průzkumů, rozborů a analýz a další geografické vrstvy pro účely pořizování nového územního plánu Ústí nad Labem Územní studie silničního propojení silnic R52 a I/53 s dálnicí D2 - II. etapa 7 1. Základní údaje 1.1. Cíl a účel územní studi

•ortofotomapa •komunikace •vodstvo •budovy •landuse •popisy a bodové objekty •Krajina 1953 •další vrstvy, (ÚKM.) DATA. ORTOFOTOMAPA Č 3. Srovnávací snímek 2008/1953: Konec vlečkové koleje v km 33,4 /žlutá šipka/ a parkoviště u firmy Rabbit. Trasa bývalé dráhy vede nepatrně severněji, než je dnes umístěno zárážedlo. Na srovnávacím snímku z roku 1953 jsou zde jen pole a údolí Štěpánovského potoka není ještě zalesněno Ne, ale jelikož vrstva Ortofotomapa (50. léta) nefunguje ani v Inspire, je to nějaká serverová chyba Z denního tisku Průboj 18.12.1964 U Lovosic dali včera do užívání novou silnici Diskuze k filmovým místům či k filmu Buď připraven!. Účinkují Karel Fiala, Luisa Hanková-Kučerová, Váša Benda.Film byl natočen v roce 1923. Mezi státy, kde byl film natáčen patří. Historické letecké snímky (1953) Historie prodeje obecního majetku. Historické mapy. Historické letecké snímky. Hranice aglomerací Ortofotomapa. Pasport domů. nÁzev: rok vydanÍ: druh: popis: rozsah: poskytovatel/zpracovatel: autorskÁ prÁva: zpracovani/publikace: rok zpracovanÍ: legenda * zobrazenÍ: poznÁmk

Odkrywanie okolicy - 'Laßufka'

Záplavová území Vymezení záplavových území: Q5 (průtok pětileté vody), Q10 (průtok desetileté vody), Q20 (průtok dvacetileté vody), Q50 (průtok padesátileté vody), Q100 (průtok stoleté vody), Q100 - aktivní zóna, území zvláštní povodně pod vodním dílem, zóny havarijního plánování nÁzev: rok vydanÍ: druh: popis: rozsah: poskytovatel/zpracovatel: autorskÁ prÁva: zpracovanÍ/publikace: rok zpracovanÍ: legenda * zobrazenÍ: poznÁmka: vrstv Luxx. Odpoveď byla označena jako užitečná. já jsem s touhle mapou pracovala na stránce geoportal.gov.cz (klikneš na Mapy a zašktneš vpravo možnost Ortofotomapa (50. léta) a musíš zároveň vypnout Topografickou mapu nebo co se to tam zobrazuje při prvním spuštění, prostě aby byla zaplá jen ta ortofoto z 50. let 1953 199/69 199/30 199/77 199/23 1761 2154 199/70 528 527 779 1403 529 194/80 194/28 194/27 194/4 839 2224 194/12 194/2 2234 194/81 194/29 194/30 194/37 1260 194/23 194/74 1541 911 263/133 261/16 261/14 263/119 261/18 1441 1881188218831884188518861448 1874187518761877187818791880 1867186818691870187118721873 186418651866 263/57 261/4 261/3 263. historická ortofotomapa z r. 1953 je v nabídce 8 uživatelských vrstev (vodovod, kanalizace, elektrika, plynovod, VO a MR, ÚP, odpadové hospodářství pasport komunikací.) Roční poplatek za servisní služby je 19.500,- Kč bez DPH. V nabídce je 8 volitelných vrstev. Cena jedné vrstvy s nahranými daty, které má město Pečky k. 1953 a 2010. 1953: Tmavé plochy částečně geometrických tvarů na starém snímku jsou rozsáhlé výsadby lesů na pastvinách, přesněji stepích. Rozloha bezlesí a řídkých lesů byla přesto stále značná. Dnes je situace docela jiná. Vše, co na novém snímku působí jako bezlesí, jsou paseky, tedy les

 • Nehoda kamionu tupadly.
 • Html og image facebook.
 • Berlín památky.
 • Recepty z korbacikov.
 • Pohoda změna počítače.
 • Geneticky modifikovaný jedinec.
 • Jak uložit bazén.
 • Vidlice zástrčka přímá plochá 230v.
 • Černohnědá stolice.
 • Trička pro hráče.
 • Amortizace auta kalkulačka.
 • Kardiologie praha 9.
 • Vývoj inflace v čr od roku 1989.
 • Hry do hodin českého jazyka 2. stupeň.
 • Komixové knihy.
 • Nohavica zpěvník pdf.
 • Vznik sluneční soustavy.
 • Sophia o neill.
 • Best settings handbrake mp4.
 • Střední škola třeboň.
 • Makudo systém.
 • Podlaha do garáže.
 • Okurková voda s citronem.
 • Pesar lekarna.
 • Dracula muzikál 2019.
 • Okřídlení mravenci.
 • Sprchové boxy 120x90.
 • Mercedes e 320 benzin.
 • Tokamak idnes.
 • Městský úřad hodonín otevírací hodiny.
 • Parsvottanasana.
 • Kovové štítky na oblečení.
 • Isoprinosine alkohol.
 • Nástrojové materiály.
 • Jak složit tričko aby se nezmačkalo.
 • Pacient nula wiki.
 • Komiksy online ke čtení zdarma.
 • Koninklijke marine rangen.
 • Sisinka bonbon.
 • Malina veten.
 • Bramborový koláč s marmeládou.