Home

Zkrácené dálkové studium

Zkrácené kombinované studium. Truhlář - název ŠVP Truhlář kód 33-56-H/01 - jeden rok studia Učební obor zakončený závěrečnou zkouškou, zaměřený na ruční a strojní opracování dřeva, výrobu nábytku, bytového zařízení i stavebně truhlářských výrobků, včetně oprav a renovací i montáží. Učební předměty Uchazeči / Praktická sestra/Zdravotnický asistent (dálkové studium zkrácené) 53-41-M/03 PRAKTICKÁ SESTRA - délka studia 3 roky Tento typ studia je určen pro žáky, kteří již mají maturitní zkoušku a potřebují jen získat kvalifikaci v oboru Praktická sestra Dálkové zkrácené studium Elektrikář (1,5 roku) Obor je vyučován v objektu Moravská 3, Praha 2 - Vinohrady. Pro uchazeče s ukončeným minimálně středním vzděláním (výuční list v oboru H, maturitní zkouška, VOŠ, VŠ. Obor není určen pro uchazeče, kteří absolvovali dvouletý obor s výučním listem! Výjimku lze.

Zkrácené kombinované studium - ohradni

Studijní obor: 36-46-M/01 Geodézie a katastr nemovitostí Forma vzdělávání: dvouleté zkrácené dálkové studium Ve školním roce 2020/21 nebude třída pro dálkové zkrácené studium otevřena Ve školním roce 2019/20 jsme pro zkrácené dálkové studium otevřeli 1 třídu (30 žáků). Uchazeči byli přijati bez přijímacích zkoušek. Výběr uchazečů bylprováděn podle aritmetického průměru na základě výsledků vyjádřených klasifikací na maturitním vysvědčení Přihláška dálkové studium zkrácené . Zjisti si víc o nabízených oborech. Elektromechanik pro chladírenskou techniku. Obor, který se vyučuje jen na čtyřech školách v České republice. Nabíráme jen 24 studentů do ročníku, tak na nic nečekej! Zjisti si víc Jedná se o pětileté dálkové studium a dvouleté zkrácené dálkové studium, které je ukončeno maturitní zkouškou. Absolvováním tohoto oboru získáte plnou aprobaci pro předškolní a mimoškolní pedagogickou činnost dle zákona o pedagogických pracovnících. Konzultace probíhají vždy 1 den v týdnu Zkrácené studium Pro zkrácené maturitní studium musí mít žáci nejméně maturitu v jiném oboru. Studium je 1leté s denní docházkou do školy, zakončené maturitní zkouškou, která se skládá z profilové části a obhajoby maturitní práce

Využijte aktuální nabídku vysokých škol nabízejících studium při zaměstnání. Volba dálkového (distančního) studia umožní doplnit vzdělání při práci během pravidelných víkendových setkání Kuchař - číšník 65-51-H/01, dálkové studium, 3 roky Střední škola gastronomická a hotelová s.r.o. Vrbova 1233, Praha 4 - Braník Soukromá škola, Praha. Praktická sestra 53-41-M/03, denní studium, 4 roky Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Praha 4, 5. května 5 Informace pro školní rok 2021/2022 Nabízené školní vzdělávací programy dálkového studia Obor vzdělání ve zkráceném dálkovém studiu (2 roky), zakončený maturitní zkouškou (ZDS): RVP Předškolní a mimoškolní pedagogika, kód 75-31-M/01, ŠVP Učitel MŠ a vychovatel, zkrácené dálkové studium - 2 roky; Obor vzdělání ve zkráceném dálkovém studiu (1 rok. dvouleté zkrácené studium, praktická sestra - 5000,-Kč - pololetně. Způsob úhrady: Studující dálkové formy uhradí školné bezhotovostně na č.ú. 100286704/0300. variabilní symbol 32021. Zpráva pro příjemce: jméno a příjmení, dálkové studium + studovaný obor . Termíny platby: Za 1. pololetí do 30. 9 Předškolní a mimoškolní pedagogiku lze studovat. formou dálkového zkráceného (pomaturitního) 2letého studia, určeného uchazečům s maturitou-. Podmínkou pro přijetí do zkráceného studia je mít střední vzdělání s maturitní zkouškou v jakémkoli oboru

Dálkové studium, zkrácené (1 rok) Elektrotechnický obor pro zájemce, kteří již získali úspěšně výuční list nebo maturitní vysvědčení v jiném oboru a chtěli by si ve zkrácené dálkové formě studia rozšířit profesní kvalifikaci v oblasti elektro, a to včetně získání osvědčení o zkoušce z §5, Vyhl. 50 Forma: studium zkrácené (dálkové) Dosažený stupeň vzdělání: u končené maturitní zkouškou. Ve školním roce 2020/21 se tento obor neotevírá. Uchazeči o obor praktická sestra v dálkové formě vzdělávání musí na přihlášce doložit zdravotní způsobilost ke studiu potvrzenou lékařem Zkrácené dálkové studium. Lidé, kteří mají minimálně výuční list, se mohou přihlásit i na zkrácené dálkové studium pro elektrikáře. Nabízejí jej různé střední školy po celé ČR. Zkrácené studium trvá 1 až 3 roky, záleží na škole a specializaci studia Obor Předškolní a mimoškolní pedagogika je dvouleté pomaturitní studium, díky kterému získají absolventi odbornou kvalifikaci pro práci v zařízeních pro děti předškolního věku, jako vychovatel nebo pedagog volného času ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání, zejména ve střediscích volného času

Učební obor Zkrácené studium Délka přípravy: 1 rok Kód oboru: 69-51-H/01 Podmínky přijetí ke vzdělávání: dosažené střední vzdělání s výučním listem nebo maturitní zkouškou, výběrové řízení bez přijímacích zkoušek, splnění podmínek zdravotní způsobilosti Podnikání 64-41-L/51, dálkové studium, 3 roky Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola Ministerstva obrany v Moravské Třebové Jevíčská 937/7, Moravská Třebová Vojenská škola, Pardubický kra

Zdravotnický asistent (dálkové studium zkrácené) Střední

Kosmetické služby - zkrácené studium. Úvodní stránka > Zkrácené studium > Kosmetické služby - zkrácené studium. Studium je 1leté a je určeno absolventům maturitních oborů kteréhokoliv zaměření a je zakončeno pouze profilovou částí maturitní zkoušky (státní část se uznáv Dálkové studium . Cestovní ruch Studium je zakončeno maturitní zkouškou s možností dalšího studia na vyšších odborných a vysokých školách. Organizace výuky. Výuka je realizována formou konzultací a přednášek jednou krát týdně od 8:00 do 15:30 hod. Konkrétní den bude určen do 15.6. daného roku Studijní program: Předškolní a mimoškolní pedagogika (7531N) Forma studia: Denní, Kombinované Délka studia: 3 Zaměření: Pedagogické Náplň programu/oboru: Absolvent našeho studijního programu je ze zákona kvalifikován k výkonu profese předškolního pedagoga a vychovatele školní družiny, pracovat může ve školních klubech či jiných mimoškolních zařízení

Nástavbové a dálkové studium. Nástavbové studium; Dálkové studium; Zkrácené studium. 75-41-M/01 Sociální činnost - zkrácená forma studia; 65-51-H/01 Kuchař-číšník - zkrácená forma studia; 69-53-H/01 Rekondiční a sportovní masér - zkrácená forma studia; 23-51-H/01 Strojní mechanik - zkrácená forma studia; Vyšší. Jednoleté denní studium a dvouleté dálkové studium pro absolventy středních škol s maturitní zkouškou. Jde o zkrácené studium pro získání středního vzdělání s maturitní zkouškou dle § 85 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) Dálkové studium oboru Zdravotnický asistent. Délka studia je 5 let, ukončené maturitní zkouškou. Studium je organizováno formou konzultačních hodin v rozsahu asi 220 hodin ve školním roce. Učební plán je shodný s denním studiem oboru zdravotnický asistent. Absolventi všech oborů mají možnost studovat na vysokých školách Kombinované studium, nazývané též zkrácené studium, spojuje výhody dvou základních forem studia. U odborných předmětů a odborné praxe využíváme především denní formu, kdežto výuku teorie vedeme formou konzultací a samostudia. Zohledňujeme časové možnosti pracujících zájemců Dálkové studium. Základní informace . Studijní obor Předškolní a mimoškolní pedagogika (zkrácená, dálková forma) je určen uchazečům, kteří si chtějí, nebo si potřebují, doplnit odbornou kvalifikaci. Na těchto stránkách najdete mateiály pro studenty zkrácené formy dálkového studia

Dálková zkrácená forma studia (1,5 roku) oboru 26-51-H/01

Jednoleté zkrácené studium (dálkové?) Ahoj, na internetu jsem nemohla najít moc info ohledně jednoletého zkráceného studia. Tedy, na jedné takové jednoleté pomaturitní jazykové škole právě jsem, jen by mě zajímalo, jestli se na takové studium dá jít i podruhé hned po sobě s tím, že bych neztratila status studenta Kam ze sportovní VOŠ na zkrácené bc.studium - Informace o studiu dálkové navazující Mgr. studium - Bankovní institut vysoká škola, a.s. - už ne Reakce na příspěve

Elektro vzdělání - dvouleté dálkové 21.01.2018 09:16 Elektro vzdělání jako distanční forma dvouleté dálkové pro Zlín a okolí Najdete přímo na adrese - MESIT střední škola, o.p.s. Družstevní 818, Mařatice 686 05 Uherské Hradišt Studium je dálkové - dvouleté a každý rok je hrazeno školné .Podmínky přijetí. Studium. Přijďte k nám studovat; Přihlášení ke studiu; Profil absolventa; Školní matrika; Studijní obory. 2Leté nástavbové studium; 4Leté dálkové studium; 2Leté zkrácené studium; Krátkodobé programy; Ubytování; Kontak

Dálkové studium SPŠZEM

 1. Studium je obsahově shodné s jednoletým studiem, je rozložené do dvou let a bude probíhat víkendovou formou, a to jeden víkend v měsíci. Školné pro š.r. 2021/2022: dvouleté studium - za školní rok 38 000 Kč Celková kapacita pro kombinované studium oboru předškolní a mimoškolní pedagogika je celkem 180 žáků
 2. Dálkové, 5 let, maturitní zkouška AKADEMIA Gymnázium, Základní škola a Mateřská škola, s.r.o. 8-leté studium živé jazyky. Denní/prezenční, 8 let, maturitní zkouška Táborské soukromé gymnázium a Základní škola, s.r.o. Accountancy and Financial Management
 3. Kontakt. Střední zdravotnická škola, Děčín Čsl. mládeže 5/9, 405 02 Děčín IČO: 006 737 81 IZO: 110 009 61

Zkrácené dálkové studium předškolní pedagogika v Berouně - vyplatí se studovat? - Maminky a tatínkové diskutují na webu Rodina.cz. Přidejte do diskuze své rady a zkušenosti Střední škola Brno, Charbulova, příspěvková organizace. Charbulova 106. 618 00 Brno. IČ: 60552255. DIČ: CZ60552255. datová schránka: gcvx7r Aplikovaná chemie - zkrácené dálkové studium O oboru / Konzultační hodiny / Učební plán / Doporučená literatura Od školního roku 2015/2016 škola nabízí obor Aplikovaná chemie ve variantě zkráceného - dvouletého dálkového studia

Informace pro žáky a rodiče :: SOŠ Čelákovice s

Dálkové studium předškolní a mimoškolní pedagogika už rozebírají maminky na webu eMimino. Podívejte se na jejich rady a přidejte do diskuze své zkušenosti Dálkové zkrácené dvouleté studium v oboru Informační technologie je určeno uchazečům, kteří získali střední vzdělání s maturitní zkouškou v jiném oboru vzdělání. Podmínkou přijetí je ukončené středoškolské vzdělání maturitní zkouškou, doložené ověřenou kopií maturitního vysvědčení, a podání.

Střední škola a centrum celoživotního vzdělávání VostrýAbsolventi 2014/2015 | Střední škola AGC a

Vysoká škola zdravotnická, o.p.s. získala opakovaně 1. místo v soutěži Fakulta roku v kategorii Zdravotnictví. Soutěž Fakulta roku, pořádaná Českou studentskou unií, je celorepublikovým průzkumem mezi studenty a absolventy vysokých škol, který zjišťuje, jak se jim na jejich vysoké škole či fakultě studuje nebo studovalo Místo výkonu školy BEAN s.r.o. na nové adrese Poděbradská 179/1, 190 00 Praha 9-Vysočany. Nejbližší termín zahájení kurzů pro přihlášené zájemce (přijímáme podle data došlých přihlášek

Víte co je zkrácené studium? Tohle mám na přihlášce ke vzdělávání.Mám to chápat jako dálkové studium?A nebo co to vlastně znamená? Uzamčená otázka. ohodnoťte nejlepší odpověď symbolem palce. Odpovědět Zajímavá 0 před 3239 dny Sledovat Nahlásit. Sdílet. a to: dálkové studium od 9:00 - 12:00 hodin a denní studium od 13:30 - 15:00 hodin. 3. Rozvrh pro denní studium na týden od 19. 10. 2020 bude zveřejněn v Bakalářích ve čtvrtek 15. 10. 2020. 4. Rozvrh dálkového studia je shodný s tím, co je zveřejněný na webových stránkách v sekci Pro žáky 5

Zkrácené - Střední škola polytechnická Brno Jílov

Víte co je zkrácené studium?,poradna,odpovědi na dotaz. Kolik budu platit pojištění, když přerušuji studium na VŠ? Od 1.7. do 28.8. přerušuju studium a nebudu nikde zaměstnaná, práci mám ale od září zajištěnou Rekvalifikace v oboru kominík je žádaná z důvodu dobrého uplatnění na trhu práce. Tuto rekvalifikaci si volí lidi, kteří pracují kominických firmách, případně ve firmách kamnářských, topenářských a instalatérských Střední průmyslová škola stavební v Českých Budějovicích zabezpečuje kromě denního také dálkové studium, a to v oboru vzdělání 36-47-M/01 Stavebnictví pouze v zaměření Pozemní stavby a v v oboru vzdělání 36-46-M/01 Geodézie a katastr nemovitostí pouze zkrácené dvouleté.. V oboru Stavebnictví nabízíme dvě možnosti:. Pro uchazeče se základním vzděláním. Obory pro zkrácené studium. Elektrikář silnoproud 1. jednoleté denní studium. Elektrikář silnoproud 2. dvouleté dálkové studium. Elektromechanik pro zařízení a přístroje. jednoleté denní studium. Strojní mechanik. jednoleté denní studium

Naše škola nabízí v rámci dálkové formy studia následující varianty: Čtyřleté studium. určeno pro každého, kdo splnil povinnou školní docházku základní školy. přihláška se podává na tiskopisu stanoveném MŠMT; bližší informace podá Bc. Ivana Ondráčková (asistentka ŘŠ) - tel. 466 921 836 neb Dálkové studium 05. Červen 2020. Informace k přijímacímu řízení pro uchazeče - dálkové zkrácené studium. Vážení uchazeči, stále ještě máte možnost se přihlašovat do přijímacího řízení-obor: Praktická sestra, dálkové zkrácené studium 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika - čtyřleté dálkové studium - maturitní vysvědčení . 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika - zkrácené dvouleté studium - maturitní vysvědčen í . Ing..

Předškolní a mimoškolní pedagogika - UČITEL, UČITELKA

Předškolní a mimoškolní pedagogika (PMP) Kód: 75-31-M/01. Předškolní a mimoškolní pedagogika je prakticky orientovaný obor, od prvního ročníku je zařazena pedagogická praxe, kde se studenti v reálných výchovných situacích učí komunikovat a vytvářet vzdělávací programy pro různé věkové skupiny. První a druhý ročník je nasměrován na předškolní pedagogiku. Přepnout navigaci Střední škola stavební a strojní Teplice. Novinky & Akce; Pro uchazeče. Učební obory; Maturitní obory; Přihláška ke studi ŠVP: Učitel(ka) mateřské školy, RVP: 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika/dálkové zkrácené studium. Profilovými předměty oboru jsou český jazyk, cizí jazyk, matematika, občanská nauka, dějepis, pohybové, hudební a výtvarné nadání a celkové hodnocení žáka ze ZŠ

Zkrácené studium - Střední školy BEA

Studium při práci a zaměstnání - Vysoké škol

Výuční list a zkrácené dálkové studium s maturitou - Maminky a tatínkové diskutují na webu Rodina.cz. Přidejte do diskuze své rady a zkušenosti Střední odborná škola Čelákovice s.r.o. U Učiliště 1379 Čelákovice 250 88. IČ: 256 72 592 DIČ: CZ25672592 Firma je zapsána v obchodním rejstříku u MS v Praze, oddíl C, vložka 59 99 dálkové studium absolventů SŠ Přihláška ke studiu (26.29 kB) Obory pro zkrácené studium. Prohlédněte si nabídku dalších studijních oborů. Elektrikář silnoproud 1. jednoleté denní studium. Elektromechanik pro zařízení a přístroje. jednoleté denní studium. Strojní mechanik. jednoleté denní studium AUTOTRONIK - AUTOTRONIČKA:dvouleté zkrácené studium 39-41-L/01. Délka studia: 2 roky - denní zkrácené studium pro absolventy učebních oborů Kategorie vzdělání: Úplné střední odborné vzdělání s maturitou Způsob ukončení: Maturitní zkouška Profil studia: údržba, opravy, diagnostika a měření technického stavu motorových vozidel, autoopravárenská praxe; studium.

Obory vzdělání - Stredniskoly

Dálkové studium - Střední škola AGC a

 1. Přihláška pro zkrácené (pomaturitní) studium. pro denní i individuální studium. Přihláška pro studium po maturitě v pdf. Přihláška pro studium po maturitě v xlsx. Přihláška pro dálkové nástavbové studium. Přihláška pro dálkové nástavbové studium v pdf
 2. VŠPJ - veřejná vysoká škola nabízející bakalářské studijní obory technického, ekonomického a zdravotnického zaměření s dlouhodobou praxí během studia
 3. Dálkové zkrácené studium Elektrikář (1,5 roku) Automechanik (1,5 roku) Zámečník (1,5 roku) Seznam oborů ; Přijímací řízení.
 4. Dálkové studium ve středním odborném vzdělávání: cíle, očekávání a názory účastníků studia - 2010/11 Mgr. Pavla Skácelová, Ing. Jiří Vojtěch Pro tyto cíle slouží nástavbové studium nebo nově také zkrácené studium pro získán
 5. Jedná se o zkrácené jednoleté denní a dvouleté dálkové studium elektromechanik pro zařízení a přístroje se zaměřením na chladírenskou a klimatizační techniku. Provádí se pro organizace nebo podnikatele vlastnící živnostenský list, kteří na toto studium vysílají své pracovníky - zaměstnance. Na základě získání výučního listu v tomto oboru je možné.
 6. 26-51-H/01 Elektrikář (dálkové studium, zkrácené) (1) v původním jazyce 2. PŘEKLAD NÁZVU OSVĚDČENÍ(2) (2) Tento překlad je neoficiální. 3. PROFIL SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ (KOMPETENCÍ) Obecné kompetence: Obecné kompetence byly získány v rámci předchozího vzdělání. Odborné kompetence

Dálkové studium Škola Ječn

PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKA - Soukromá Střední

Elektrikář - zkrácené dálkové studium Cops

 1. Forma vzdělávání - zkrácené dálkové studium Příjmení a jméno uchazeče Datum narození Místo narození Okres místa narození Státní občanství Rodné číslo: ZPS/nehodící se škrtněte ano ne Adresa trvalého pobytu Okres bydliště Kraj bydliště Ulice a čp: Obec: PSČ: Telefon: e-mail: Obor vzdělání Název
 2. DÁLKOVÉ STUDIUM. Název oboru Délka vzdělávání Způsob ukončení Přijímáme Přijímací zkoušky Potvrzení lékaře; Obchodní akademie: 4: Maturita: 15: Kritéria přijímacího řízení. DÁLKOVÉ ZKRÁCENÉ STUDIUM. Název obor
 3. Organizace školního roku Komisionální zkoušky bude doplněno Začátek školního roku denní studium 1. září 2020 Začátek školního roku dálkové a zkrácené studium 7
 4. / Zkrácené dálkové studium; Vyhledat kurzy: Kategorie kurzů: Podkategorie; Odborná praxe: Vyhledat kurzy: Nejste přihlášeni (Přihlásit se) Titulní stránka.
 5. Podnikání tříleté dálkové nástavbové studium zakončené maturitní zkouškou. Studium je určeno pro absolventy tříletých učebních oborů. Uchazeč musí předložit ověřenou kopii výučního listu z tříletého oboru. Uchazeč o zkrácené studium musí předložit ověřenou kopii maturitního vysvědčení
 6. Nástavbové studium. 26-41-L/52 Provozní elektrotechnika - zakončeno maturitní zkouškou, denní a dálkové studium; Zkrácené studium. 26-51-H/01 Elektrikář - jednoleté studium, zakončené závěrečnou zkouškou a výučním listem; 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik - dvouleté studium, zakončené maturitní zkouško

Dálkové studium Vyšší odborná škola zdravotnická

Předmět příspěvku: Re: Dálkové studium pro učitelky MŠ Napsal: úte 10. zář 2013 16:05:39 Dobrý den,mám zájem studovat dálkově-učitelství v Mš, v Ústí nad Labem.Nevíte někdo, jaký materiál potřebuji k přípravě na přijímací řízení?Myslím jaké knihy si přečíst a tak.A z čeho jsou talentové zkoušky Strojní mechanik - zámečník Kód oboru: 23-51-H/01. 3 leté studium 1 leté zkrácené studium Žáci se naučí ručně a strojní opracovávat kovy řezáním, pilováním, vrtáním, pájením apod., ručně a strojně zhotovovat prvky kovových konstrukcí, montovat, údržovat a opravovat strojní celky a zařízení, základy strojního obrábění kovů, absolvují kurz svařování AKTUÁLNÍ INFORMACE K VÝUCE OD 25. 11. 2020 . Informace o provozu SPŠ Otty Wichterleho v Hronově, Velkém Poříčí a Červeném Kostelci od středy 25. listopadu 2020 Dle nařízení MŠMT začíná od středy 25

Jak se stát elektrikářem - Prace

Kombinované studium je formou studia kombinace denního a distančního vzdělávání. Je realizováno v oboru Stavebnictví 35-47- M/01 se zaměřením na pozemní stavitelství ve 4leté a 2leté zkrácené době vzdělávání. 4leté studium je určeno pro uchazeče se základním vzděláním nebo s výučním listem Zkrácené studium. Datum Razítko a podpis lékaře Podpis zástupce . 10) Uvede se úspěšné ukončení ročníku školy (i v případě, kdy uchazeč celé studium nedokončí). 11)IZO školy - resortní identifikátor školy uvedený na vysvědčení

Studuj obor Předškolní a mimoškolní pedagogika na střední

Výukový portál školy: Střední škola AGC a.s. Rooseveltovo nám. č. 5, Teplice 415 0 Každoročně organizujeme pro zájemce kurz Elektrikář, který umožní uchazečům získat výuční list v oboru 26-51-H/01 Elektrikář a následně i odbornou způsobilost v elektrotechnice dle §5 vyhlášky č. 50/1978 Sb. Zákon č. 179/2006 Sb. umožňuje získat osvědčení o uznání tzv. profesní kvalifikace na základě zkouškou prokázaných dovedností a znalostí. Zkrácené studium - oboru 26-51-H/01 ELEKTRIKÁŘ, ELEKTRIKÁŘ - SILNOPROUD Jednoleté denní studium zakončené výučním listem a zkouškou z vyhlášky 50/78Sb. opravňující absolventy k samostatné činnosti na elektrických zařízeních Poskytujeme také studium nástavbové (denní i dálkové), dálkové a dálkové zkrácené s výučním listem pro dospělé uchazeče. Díky spolupráci s DPP je našim žákům umožněno vykonávat praxi u jednoho z nejvýznamnějších zaměstnavatelů v Praze a také se aktivně zapojit do jeho náborových programů Zkrácené studium pořádá: SŠt Zelený pruh 1294, 147 08 Praha 4 - výuka teorie a praxe Zahájení výuky zkráceného studia: září 2014 Organizace výuky: Zkrácené studium trvá 1 aţ 2 roky (maturitní obory) v denní nebo dálkové formě vzdělávání; délk

Zkrácené denní studium - Střední škola Brno, Charbulova

 1. DS - 26-51-H/02 Elektrikář - silnoproud (zkrácené dálkové studium) červen 2020 - řádný termín závěrečných zkoušek (případně 2. opravný) písemná zkouška. MP - 1.6.2020 (zkouška na PC) učebny C3 a 421. DE - 1.6.2020 učebny 127, 129 a 122
 2. Každým rokem se dá hlásit na hradeckou obchodní akademii. Jedná se o nástavbové studium. Při zkrácené dálkové formě jezdí studenti jednou týdně na přednášky. Vyučujeme pouze odborné předměty, maturitu ze všeobecných už musejí mít, sdělila Eva Vachatová, zástupkyně ředitele
 3. Zkrácené studium, denní forma, 1 rok, dálková forma, 2 roky (pro absolventy oborů vzdělání ukončených maturitní zkouškou) 53-41-L/51 Zdravotnický asistent. nástavbové studium, dálková forma vzdělávání, 3 roky. Určeno pouze pro absolventy tříletého studijního oboru. ošetřovatel s výučním liste
 4. 23-41-M/01 Strojírenství (dálkové studium, zkrácené) 23-41-M/01 Strojírenství (denní studium) 23-43-L/506 Provozní technika (dálkové studium
 5. Studijní obor Geodézie a katastr nemovitostí (obor vzdělávání 36-46-M/01) je otevřeno v denním studiu, a to v řádném čtyřletém pro žáky, kteří ukončili povinnou školní docházku. Je otevřeno i zkrácené dálkové studium
Dálkové studium | SPŠZEMKroužek dovedných rukou :: SOŠ Čelákovice sStřední škola stavební a strojní Teplice | Střední škola

Nástavbové studium, přehled oborů, Pardubický kraj

 1. Já byla pořád v domnění, že jsou právě jen ty 3leté nadstavby, ale teď koukám, že třeba obchodní škola nebo i gymnázium mají dálkové studium na 5 let reagovat Temi 24.8.2010 22:50 100% +
 2. ík
 3. Zkrácené studium Uchazeči o studium - Diplomovaná všeobecná sestra . Od 1. září 2017 platí novela zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních provedená zákonem č. 201/2017 Sb. Tato novela umožňuje získat odbornou způsobilost k výkonu povolání všeobecná sestra studiem v oboru Diplomovaná.
 4. nám. Míru 22 666 25 Tišnov telefon: 549 410 076, 549 410 07
 5. Diplomovaná všeobecná sestra Uchazeči o studium Obor diplomovaná všeobecná sestra vás připraví pro samostatné poskytování ošetřovatel­ské péče prostřednic­tvím ošetřovatel­ského procesu dospělým i větším dětem u poskyto­vatelů zdravotních a sociálních služeb, včetně komunitní pé­če
Soukromá Střední odborná škola a Gymnázium BEAN, sVýtvarná soutěž – Střední škola obchodní, Kolín IV
 • Css textoverflow.
 • High society gin.
 • Mýdlové ořechy na vlasy.
 • Lapač molů dm.
 • Typy postav piknik.
 • Co je na obrázku.
 • Muj prvni triatlon.
 • Bohoslužby hosín.
 • Zapomenuté heslo na gmail.
 • Co by melo umet 5 lete dite.
 • Žloutky recept.
 • Rehabilitace praha 9 letňany.
 • June příběh služebnice.
 • Bezvýparové lepidlo na řasy.
 • Akta x 11 série online.
 • Podprsenka sassa selection 24804.
 • Simon baker ocenění.
 • Turistické známky slovensko.
 • Npp medník.
 • Šachový svaz hráči.
 • Zepter hrnce sada cena.
 • Cestování po evropě autem.
 • Windows 10 spotlight images actual location.
 • Kirchhoffovy zákony příklady.
 • Kožní olomouc hradisko.
 • Cvičení doma aplikace.
 • Louis vuitton neverfull bazar.
 • Křupavá slanina.
 • Ruští rappeři.
 • Blackwater.
 • Herakleitos dialektika.
 • Mnohoženství.
 • Akordy na piano písničky.
 • Václav klaus mladší lucie klausová.
 • Tina turner.
 • Pálení žáhy příčiny.
 • Kontejner na textil ostrava.
 • Once upon a time in hollywood csfd.
 • Světelné rampouchy padající sníh.
 • Heluz strop detaily.
 • Salicylový olej příprava.