Home

Životnost podstatných jmen

Životnost. Životnost určujeme pouze u podstatných jmen rodu mužského. Většinu živých bytostí řadíme k životným podstatným jménům. A naopak. kluk, sportovec, pták - životná podstatná jména kyblík, záznam, proutek - neživotná podstatná jména. Ne vždy gramatická a biologická životnost odpovídají Dříve, než si vysvětlíme, jak správně určit životnost podstatného jména, je dobré si uvědomit několik věcí: Životnost určujeme pouze u podstatných jmen rodu mužského (určování rodu si můžete zopakovat zde).. Životnost má velký význam pro určování vzoru podstatného jména (podstatné jméno životné nemůžeme přiřadit k neživotnému vzoru a naopak)

Učírna - Životnost podstatných jmen

 1. Životnost podstatných jmen. Životnost určijeme pouze u podstatných jmen rodu mužského. rod mužský ŽIVOTNÝ. na více kusů ukážeme zájmenem ti. (zjednodušeně: jsou to názvy osob a zvířat) rod mužský NEŽIVOTNÝ. na více kusů ukážeme zájmenem ty. (zjednodušeně: jsou to názvy věcí, vlastností a dějů) ti býci
 2. Podstatná jména jsou už ze své PODSTATY jména dostatečně PODSTATNÁ na to, abychom se jimi zabývali zevrubně. Podíváme se na ně nejen pod lupou, ale i pod rentgenem Podstatná jména jsou slova, která vyjadřují názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů. Podstatná jména jsou to slova ohebná - jejich tvar se může měnit (míč, s míčem, míče, o míči.
 3. Životnost a neživotnost je gramatická kategorie vztahující se k podstatným jménům rodu mužského.Podstatná jména zařazujeme buď ke vzorům životným : pán, muž, předseda, soudce, nebo neživotným : hrad, stroj. Kde se životnost projevuje. 1. v koncovkách podstatných jmen - životné a neživotné vzory se liší v některých pádových koncovkách

Na těchto stránkách si můžeze vyzkoušet, jak Vám jde určování podstatných jmen. Procvičování: ROD: ŽIVOTNOST: ČÍSLO: PÁD: 1) Místo žab : 2) Za kuchařem : 3) Na draka : 4) V knihách : 5) Ke štěnátkům : 6) Se švihadlem : 7) Pro papuče : 8) V cirkuse : 9) Zvoní budík : 10) Kvůli čtení. Životnost se kromě shody uplatňuje také k odvozování přivlastňovacích přídavných jmen - ta se odvozují pouze od životných: otcův sněhulák, sněhulákův hrnec, ale nikoli hrncovo ucho, pouze ucho hrnce. Určení rodu podstatných jmen Oproti určení životnosti je rozdělení do rodů mnohem komplikovanější a neexistují. Životnost. U rodu mužského ještě navíc určujeme životnost podstatného jména - určíme, zda je jméno životné (např. pán, osel, chlapec, Pavel, manžel, pes apod.) nebo neživotné (např. kostel, počítač, poklad, cíl apod.). Zpravidla platí, že u podstatných jmen rodu mužského neživotného se shoduje zakončení 1. a 4. pádu jednotného i množného čísla, jak vidíte v následující tabulce Vzory podstatných jmen rodu mužského: Vzory mužského rodu dělíme na životné a neživotné. Nejprve tedy určíme životnost a poté správný vzor. Pozor, mluvnická životnost se od biologické životnosti může lišit

Test: Životnost podstatných jmen 1. Vydáno dne 24.08.2008 od Jana Skřivánková. Test, ve kterém si můžete vyzkoušet, jak jste na tom s určováním životnosti u podstatných jmen mužského rodu Pozor, životnost se vždy neshoduje s tím, jestli podstatné jméno označuje živou bytost! Například: dobytek, hmyz jsou neživotná podstatná jména a sněhulák, (papírový) drak zase životná. Koncovka podstatných jmen životných se v 1. a 4. pádě jednotného nebo množného čísla liší (1. pád - Kdo, co?) Ten orel. (4. pád. Rod, číslo a pád podstatných jmen. Urči u vyznačených podstatných jmen rod, číslo a pád. Až budeš mít vše hotovo, stiskni KONTROLA. rod: životnost: číslo: pád: Paní učitelka ukazuje dětem pohoří. V přední lavici sedí dvě děvčata. Na stěně visí obraz zemského povrchu. Hurvínek. Určování podstatných jmen: znovu: Urči u podst. jmen mluvnické kategorie. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 : ROD: ŽIVOTNOST: ČÍSLO: PÁD

Rod životný vs. neživotný - Moje čeština - Čeština na ..

Životnost podstatných jmen - Luštěnk

a) U vyznačených podstatných jmen urči . pád a číslo. b) Jak se tato podstatná jména nazývají? Krkonoše. mě nadchly. Dveře. jsme nemohli odemknout. U vyznačených podstatných jmen urči rod (u mužského taky životnost) a vzor. V zelí stál . strašák. Na polévce plavala mastná . oka. a) U vyznačených podstatných jmen. Příklady podstatných jmen: osoby jsou: pán, Alena, princezna zvíře je: pes, ještěrka, vrabec věc je: stůl, tužka, snídaně vlastnosti jsou: píle. U některých podstatných jmen lze utvořit jejich protějšky. kamarád - kamarádka, soused - sousedka. U některých podstatných jmen jejich protějšky utvořit nelze. host, letuška. Některá podstatná jména kolísají v rodě. rukojmí - mužský, ženský i střední rod kyčel, bronz, esej - mužský a ženský ro

Víte, jak žáky 1. stupně naučit algoritmus určování vzorů mužského rodu, a to zábavnou a motivující formou? Inspirujte se Skloňování osobních jmen. Většina českých jmen a příjmení se skloňuje podle vzorů podstatných a přídavných jmen, nimž svým rodem a zakončením patří. Příjmení zakončená na -e/ -ě se často skloňují podle vzoru soudce, ve 3. a 6. p. mají koncovku -ovi (Turkyně, Purkyňovi, Hemele, Hemelovi) Definice přídavných jmen - přídavná jména vyjadřují vlastnosti podstatných jmen nebo je blíže určují. Jsou ohebná, skloňují se. Shodují se s podstatným jménem v rodě ( životnosti), čísle a pádě. Ptáme se na ně: jaký?který?čí? Určujeme u nich pád, číslo, rod, životnost ( druh a vzor) Čeština je velmi bohatý jazyk. Svědčí o tom i následující přehled podstatných jmen začínajících na písmeno K. Tento seznam není úplný, vychází ze Slovníku spisovné češtiny pro školu a veřejnost z roku 2007 a neobsahuje řadu podstatných jmen vzniklých ze sloves (například kouření, koupání)

DefiniceMluvnická kategorie podstatných jmen, jež se člení podle toho, zda označují živou bytost nebo neživou věc. V mnoha případech si biologická a mluvnická životnost odporují. Čeština takto rozlišuje jen podstatná jména mužského rodu.U některých z nich jsou patrné zbytky historické kategorie osobovosti rozlišující, zda jde o lidi (pánové), nebo ne (páni. Životnost podstatných jmen Jak na český jazyk. Tento web je provozován ve spolupráci s Pedagogickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci. Dnes je 05. 10. 2020 | Svátek má: Eliška | Počasí v Olomouci: 8.72 °C | Počasí zítra: 16.8 °C.

DUMy - strana 6 - VeŠkole

U rodu mužského urči životnost (tu poznáš tak, že tvar 1. prvního a 4. čtvrtého pádu je shodný u neživotných podstatných jmen a tvar 2. druhého a 4. čtvrtého pádu je shodný u životných podstatných jmen rodu mužského Ani jeden z nich nedýchá, přesto mají jazykovou životnost. U podstatných jmen, která končí na skupinu -čí a označují nějaké povolání, musíme zase naopak porovnávat tvary čísla jednotného. V množném čísle se totiž tvary pro 1. a 4. pád shodují. Patří sem např. slova popravčí, výpravčí, průvodčí, krejčí apod Podstatné jméno ke vzoru přiřazujeme tak, že si porovnáme 1. a 2. pády - skloňování se musí shodovat - pouze u mužského rodu rozlišujeme životnost. Vzory podstatných jmen dělíme na měkké a tvrdé Vynikající přehled informací o podstatných jménech: dělení podstatných jmen, mluvnické kategorie, vzory a skloňování, syntaktické vlastnosti, životnost, terminologický slovníček. Vše po ruce bez nutnosti být připojen k internetu. Pravidelné aktualizace. Ideální pro studenty středních a vysokých škol

Podstatná jména ( substantiva) jsou jednak názvy osob ( člověk, žena, muž ), zvířat ( pes , čmelák) a věcí ( auto, mrak ), jednak samostatné názvy pro vlastnosti ( zeleň, lenost ), děje ( písknutí, zvolání) a vztahy ( láska , nenávist ). Názvy osob, zvířat a věcí označují to, co je hmotné ( osoba , kočka, skála, oceán ) Urči kategorie následujících podstatných jmen: s králi pod koberec komár o dozorci k sudům Fotbalisté! 4. Podtrhni správné slovo v závorce: Lovili jste (lvi, lvy, lvům) v Africe? (Sokoli, sokoly, sokolech) pronásledovali (holubi, holubem, holuby). abička nabírala zrní v (pytle, pytli, pytly) Český jazyk. Pro 1. ročník Pro 2. ročník Pro 3. ročník Pro 4. ročník Pro 5. ročník Tematicky. U přídavných jmen tomuto jevu říkáme skloňování (stejné je to u podstatných jmen, zájmen a číslovek), u sloves časování. Příklady: chytrý chlapec, chytrá dívka, chytré dítě chytrý chlapec, chytrého chlapce, chytrému chlapci atd. chytrý chlapec, chytří chlapci. Mluvnické kategorie přídavných jmen

Rod podstatných jmen - Ryšavá; Rod (+ životnost u mužského rodu) - Školákov; Najdi podstatné jméno - Pravopisně; Test - kategorie podstatných jmen - Pravopisně; Test - kategorie podstatných jmen 1 - Pravopisně; Přídavná jména: Najdi přídavné jméno - Pravopisně; Přídavná jména - Ryšav Určování vzorů podstatných jmen Určování vzorů Abychom správně určili vzor, potřebujeme znát rod podst. jména, podobu v prvním a druhém pádě a v případě mužského rodu i jeho životnost Uřčíme životnost. Převedeme podstatné jméno do 2. pádu. Dle koncovky zvolíme vzor. Příklad jak určit vzor podstatného jména zdroj - u tohoto slova máme určit vzor rod mužský (pán, hrad, muž, stroj, předseda, soudce) Skloňování podstatných jmen rodu středníh Životnost podstatných jmen. Pravidlo pro určování životnosti u podstatných jmen, třídění a aplikace ve cvičeních. Stupeň: Základní 1. stupe. Životnost a neživotnost podstatných jmen. Rozlišení podstatných jmen rodu mužského, ženského a středního; seznámení s významem životnosti a neživotnosti podstatných jmen rodu mužského. Stupeň: Základní 1. stupe.

Množné číslo v angličtině - podstatná jména. Množné číslo v angličtině se u podstatných jmen na první pohled zdá až podezřele jednoduché - není třeba dávat do množného čísla i přídavná jména jako ve francouzštině nebo vybírat skloňovat jako v češtině mluvnickÉ kategorie podstatnÝch jmen . pÁd, ČÍslo, rod (u muŽskÉho Životnost . a neŽivotnost). vzor nen. Video vzory podstatných jmen přehledně ukazuje formou animovaného videa vzory pro podstatná jména rodu středního, ženského a mužského. Lze použít například p..

Podstatná jména I

Vzory podstatných jmen - rod mužský. Pomůcka pro děti k procvičování určování vzoru podstatných jmen (rod mužský) Praktická záložka obsahuje základní mluvnické kategorie podstatných jmen (pád, číslo, rod, životnost), dále vzory a rozdělení podstatných jmen (druhy) UčíTelka (4. tř.): Životnost a neživotnost. délka videa 00:00. Když děti učí telka! Naučme se společně s žáky 4. ročníku, jak poznat životnost a neživotnost u podstatných jmen rodu mužského. Procvičíme vzory podstatných jmen a budeme doplňovat správné koncovky UčíTelka (4. tř.): Životnost a neživotnost. délka videa 20:23. Když děti učí telka! Naučme se společně s žáky 4. ročníku, jak poznat životnost a neživotnost u podstatných jmen rodu mužského. Procvičíme vzory podstatných jmen a budeme doplňovat správné koncovky Praktická záložka obsahuje základní mluvnické kategorie podstatných jmen (pád, číslo, rod, životnost), dále vzory a rozdělení podstatných jmen (druhy). 13 Kč . Značka: Petr Kupka . Kód: OS25525. Doplňování vět - podstatná jména. 2-3 týdny. Tematický okruh Tvarosloví - skloňování podstatných jmen Klíčová slova Vzory rodu mužského, životnost podstatných jmen rodu mužského Anotace Pracovní list je možné použít k samostatné práci žáků po předchozím motivačním výkladu učitele. Slouží k procvičování skloňování podstatných jmen rod

Rod mužský životný a neživotný - Rodicka

Žák vysvětlí význam podstatného jména, vyjmenuje vzory mužského rodu, rozliší životnost a neživotnost, orientuje se v koncovkách vzorů a podstatných jmen, určí vzor podstatného jména, vyskloňuje vzory podstatných jmen, správně používá pravopis v koncovkách podstatných jmen dle vzorů. Klipart Smart Notebook V českém jazyce je třeba, abyste denně opakovali vyjmenovaná slova i jejich význam, pádové otázky, slovní druhy (jak je poznáte ve větě), vzory podstatných jmen. Nejsme dokonalí, pokud nevíte, jak se slovo píše pravopisně správně nebo mu nerozumíte, neváhejte si pomoci Pravidly českého pravopisu, encyklopediemi, zkuste vyhledat slovo na internetu a.. Pády podstatných jmen Životnost podstatných jmen Vzory podstatných jmen rodu středního Vzory podstatných jmen rodu ženského - vzory PÍSEŇ a KOST Vzory podstatných jmen rodu mužského Zájmena Druhy zájmen Číslovky Druhy číslovek Slovesa Osoba sloves Číslo sloves Osoba a číslo sloves Čas sloves Způsob slove Pracovní list slouží k procvičení a upevnění znalostí o podstatných jménech rodu ženského. Pracovní list na podstatná jména rodu ženského k vytištění

Podstatná jména - rod, číslo, pád :: Školní projek

Praktická záložka obsahuje základní mluvnické kategorie. pád, číslo, rod, životnost, vzor druhy podstatných jmen rozměr 21x7 cm, oboustrann - u podstatných jmen, u přídavných jmen je rod dán rodem řídícího podstatného jména. a) přirozený: pes, fena, štěně - životnost lze určit: a) podle životných koncovek -i, -é, -ové. Tvary a pravopis podstatných jmen - můžeme určit rod, číslo, pád a vzor, v mužském rodě životnost - rozhodují hlediska mluvnice, ne hlediska věcná. např.: sněhulák je životný, protože patří ke vzoru pán děti - jsou rodu ženského, protože se skloňují jako kosti. dobytek - je číslo jednotné - jako hrad (les). vzory: rod mužský: pán, hrad (les), muž, stroj. Mluvnické kategorie podstatných jmen. U podstatných jmen rozlišujeme tyto mluvnické/gramatické kategorie: rod, číslo, pád. Určovat můžeme také vzor, nejedná se ovšem o mluvnickou kategorii. Rod. Životnost. V rodě mužském určujeme také životnost podstatných jmen V článku vyložíme základní pravidla o skloňování podstatných jmen v češtině. Uvedeme tabulky se skloňováním základních vzorů podstatných jmen. Gramatické kategorie. Na úvod je nutné říci něco o gramatických kategoriích podstatných jmen. Jsou to: rod - mužský, ženský, střední, životnost a neživotnost u rodu.

Česká podstatná jména - Wikipedi

Gramatické kategorie podstatných jmen (substantiv) Podstatná jména - označují názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů - ve větě mohou být podmětem (dům stojí), předmětem (četl knihu), přívlastkem neshodným (cesta lesem), přístavkem (Karel IV., ote mluvnická kategorie ŽIVOTNOSTI u podstatných jmen MUŽSKÝCH. Předmět: český jazyk . Ročník: 9. (kvarta) Anotace: pracovní list sloužící k opakování, procvičování učiva morfologie - Určete životnost či neživotnost vyznačených podstatných jmen (Ž, N)

Naučíš se pravidla, systém, podle kterého to funguje, ale život pak přinese spoustu situací, u kterých to bude fungovat docela jinak. Netřeba se trápit předem, je třeba se připravit. Protože kdo je připraven, vyskloňuje i myši a nic ho nezastaví Střední rod Vzory město, moře, kuře, stavení. Informace navíc: dítě - mn. č.děti bez dětí, Podstatné jméno ke vzoru přiřazujeme tak, že si porovnáme 1. a 2. pády - skloňování se musí shodovat - pouze u mužského rodu rozlišujeme životnost. Vzory podstatných jmen dělíme na měkké a tvrdé ; Jak napsat žádost a vzor ke shlédnutí. Využijte zdarma vzor dopisu ještě dnes a napište správně Váš dopi Balíček učiva, který ocení každý žáček! Podrobné vysvětlení jak na skloňování podstatných jmen rodu středního, ženského a mužského s vysvětlením pravidel pravopisu. Balíček obsahuje i speciální diktáty s okamžitou kontrolou a vysvětlením. Vysvětlením!!! - v tom je rozdíl od výukových aplikací na internetu Praktická záložka obsahuje základní mluvnické kategorie podstatných jmen (pád, číslo, rod, životnost), dále vzory a rozdělení podstatných jmen (druhy). Už máte svůj lunární kalendář Krásné paní pro rok 2021 To, že u podstatných jmen určujeme pád, číslo, rod a vzor, je jasná věc. I zde nás však mohou překvapit nějaké ty zapeklité výjimky, na které si právě teď posvítíme. A vezmeme to pěkně od podlahy, tedy přesněji řečeno od pádu. Celkem 5 videí s vysvětlením učiva: Číslo; Pád; Rod; Životnost; Souhrnné opakován

Slovni druhy podstatna jmena | HLEDEJCENYPPT - Skloňování podstatných jmen rodu mužského PowerPoint

Podstatná jména - aneb jak na ně vyzrát! PRAVIDLA

Podstatná jména (určujeme) - Petr Kupka (záložka) Praktická záložka obsahuje základní mluvnické kategorie podstatných jmen (pád, číslo, rod, životnost), dále vzory a rozdělení podstatných jmen (druhy).. Více informac podstatných jmen. Třídu je možné rozdělit do několika skupin, z nichž každá hraje s jednou sadou kartiček. 4. Závěr Žák: - třídí slova podle zadaných kritérií (rod, vzory podstatných jmen, životnost) - rozvíjí svou slovní zásobu - uplatňuje znalosti v praxi - spolupracuje ve skupině - procvičuje sluchové vnímán

Podstatná jména mužského rodu - vzor

Přehled vzorů podstatných jmen v tabulce s pomůckou k určování. Přehledná tabulka skloňování vzorů podstatných jmen rodu mužského včetně určování životnosti s příklady. Oboustranně potištěná karta na tvrdém papíru, opatřená lakovou úpravou odolnou proti ušpinění a oděru , slouží k připomínání přeh.. Tabulky Lamino: Záložka - Podstatná jména (určujeme) - Kupka, Petr ; Praktická záložka obsahuje základní mluvnické kategorie podstatných jmen (pád, číslo, rod, životnost), dále vzory a rozdělení podstatných jmen (druhy) Ve spojení s duálovými tvary podstatných jmen je u přídavných jmen shodná koncovka: rovnýma nohama, vlastníma rukama, otcovýma ušima, matčinýma očima, kočičíma ouškama. Jmenné tvary mají v 1. p. rozlišenou životnost: šťastni páni, šťastny (hrady), šťastny ženy, šťastna (města)

Vzdělávací oblast: Český jazyk a literatura Vzdělávací obor: Jazyková výchova Tématický okruh: Vzory podstatných jmen Téma: Vzory podstatných jmen mužského rodu, životnost Ročník: 4. Anotace: Materiál slouží k procvičení určování vzorů u podstatných jmen mužského rodu a určování životnosti. Práce je určena pro jednotlivce Praktická záložka obsahuje základní mluvnické kategorie podstatných jmen (pád, číslo, rod, životnost), dále vzory a rozdělení podstatných jmen (druhy). 10 Kč Více informac ŽIVOTNOST PODSTATNÝCH JMEN (CJ-08-05) Daná slova životná i neživotná užijte ve větách tak, aby byl patrný jejich význam. Věty tvořte v minulém čase. Uveďte vzor, dle něhož jméno skloňujeme. Příklad: uši X ucha Po tom včerejším větru mě rozbolely obě uši. (kost) Každý starý keramický hrnec má oprýskaná ucha Životnost je důležitá mluvnická podkategorie podstatných jmen rodu mužského, bez níž nedokážeme bezpečně určit, ke kterému vzrou podstatné jméno patří, takže ani to, jakou by mělo mít koncovku. Postup určování životnosti je jednoduchý: Pokud se u podstatného jména shodují tvary 1. a 4. pádu v čísle jednotné

U podstatnych jmen urcujeme zalozka | Sleviste

Test: Životnost podstatných jmen 1 - Moje čeština

uč. str. 56, 57 - rod a životnost podstatných jmen; uč. str. 63 - vlastní jména . Pozor! U podst. jmen určujeme mluvnické kategorie v tomto pořadí: 1. Pád . 2. Číslo. 3. Rod; u podstatných jmen rodu mužského životné nebo neživotné. Pozor! U podstatných jmen rodu ženského a středního se životnost neurčuje. U podstatných jmen rozlišujeme trojí rod: mužský, ženský a střední. U podstatných jmen rodu mužského rozlišujeme další mluvnický význam: životnost a neživotnost. Při určování životnosti jsou rozhodující tvary 1.,2. a 4. pádu čísla jednotného. U jmen životných platí U rodu mužského určujeme také životnost. Pozor! Někdy může být potíž u nemnohých podstatných jmen. Např.sněhulák je z neživého sněhu /je to však rod mužský životný/. Stejně tak za podstatným jménem dobytek se nám vybaví živá zvířata, ale samo podstatné jméno je rodu mužského neživotného Životnost podstatných jmen rodu mužského zjistíme, řekneme-li si jméno v 1. a 4. pádě: Pokud se tvar změní, je životný (ten sněhulák, vidím sněhuláka - životné). Podstatná jména mužského rodu se dělí na životná a neživotná. Vzory slov životných jsou: Vzor pán: pán bez pánA - používá se, pokud.. podstatný.

Podstatná jména - ro

Skloňování. Pro skloňování podstatných jmen existuje 14 vzorů. Přiřazení ke vzorům závisí na rodu a zakončení v nominativu.. U podstatných jmen, kde kmen končí skupinou souhlásek, je vkládáno pohyblivé e mezi poslední dvě souhlásky u pádů s nulovou koncovkou: . zámek (N sg, A sg), zámku (G sg, D sg, V sg, L sg), zámkem (I sg) atd. - vzor hra Dnes se opět zaměříme na procvičování mluvnických kategorií podstatných jmen. Vypište z textu, který naleznete níže, podstatná jména a určete u nich mluvnické kategorie (pád, číslo, rod a vzor - u mužského rodu nezapomeňte na životnost!!). V textu byste měli najít osmnáct podstatných jmen U podstatnch jmen rozeznvme troj rod:Vzory podstatných jmen jsou rozděleny podle rodů (zvlášť máme vzory ženského, středního, mužského rodu). Při určování vzorů podstatných jmen je prvním krokem právě určení rodu (u mužského rodu určíme ještě životnost), poté teprve zvolíme dle pádů a tvarů správný vzor Ruština zadání 737,0 KB Stáhnout. Ruština řešení 1,6 MB Stáhnout Životnost podstatných jmen Životná 1.pád PÁN 4.pád PÁNA 1.pád x 4.pád Neživotná 1.pád STROJ 4.pád STROJ 1.pád=4.pád. Vyber podstatná jména životná Ve středověku bylo maso podáváno ve velkých kusech a lidé si je odtud brali prsty Jaké mluvnické kategorie se určují u: podstatných jmen, přídavných jmen, zájmen, číslovek a sloves? Domů Kategorie Aktuality a zábava Auta a doprava Bydlení a zahrada podst. jména - rod, životnost (u mužských), číslo, pád a vzor

PPT - ŽIVOTNOST PODSTATNÝCH JMEN RODU MUŽSKÉHO PowerPoint

Rod, číslo a pád podstatných jmen - Luštěnk

U podstatných jmen jsou MV tedy pád, číslo, rod (případně životnost u mužského rodu), u ostatních jmen (třeba přídavných) vyplývají z jejich shody s podst. jménem (červený svetr, červeným svetrem apod.). U sloves jsou MV osoba, číslo, způsob, čas, vid a slovesný rod Životnost podstatných jmen Poznávání životnosti: 1, 2 Mluvnické kategorie - pád, číslo, rod, životnost: 1: Jak na český jazyk. Tento web je provozován ve spolupráci s Pedagogickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci. Dnes je 09. 10 Životnost podstatných jmen Poznávání životnosti: 1, 2 Mluvnické kategorie - pád, číslo, rod, životnost: 1: Jak na český jazyk. Tento web je provozován ve spolupráci s Pedagogickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci. Dnes je 06. 12 Pracovní list č. 17 - český jazyk 4. ročník - řešení Tvarosloví - Mluvnické kategorie podstatných jmen souhrn 1. Z textu vypiš podstatná jména do tabulky a urči u nich rod, životnost, číslo a pád. Do naší třídy zaal chodit nový žák Prosinec - skloňování podstatných jmen, určujeme rod + životnost a číslo. Leden - skloňování podstatných jmen rodu středního , rod, číslo, pád, vzor. Březen - skloňování podstatných jmen všech rodů, určování pádu, čísla, vzoru, životnost

Video: Určování podstatných jmen - PRO ŠKOLÁK

Vzory podstatnych jmen - Cochces4Záložka - Podstatná jména (určujeme) nakladatelství KupkaPPT - Vzory podstatných jmen ( rod mužský a ženský

ČESKÝ JAZYK: Životnost podstatných jmen: Uč.str.100 , Zápis do sešitu Čj ( pomoc při určování životnosti), písemně - Uč. str. 100/3 - rozděl podstatná jména rodu mužského do dvou sloupečků na životná a neživotná, Uč.str.100/4 - doplň podst.jm.rodu muž. a nadepiš životnost, PS str.64/1,2 Číslo podstatných. Žák určuje životnost podstatných jmen rodu mužského podstatná jména mužský rod ­ životnost.notebook 3 January 13, 201 Bad uvedl mluvnické rody podstatných jmen. U substantiv rozlišujeme dále: 1. přirozený rod - mužský, ženský a jeho absence = střední (u životných): holub - holubice - holoubě Přírozený rod se nemusí shodovat s rodem mluvnickým děvče - přirozený rod ženský, gramaticky středn Jak rychle začít s on-line výukou Náš tým ITveSkole.cz dlouhodobě podporuje pedagogy a je připraven Vám pomoci. Přihlašte se na sérii webinářů 4 X 90 MIN na téma Office 365 a Microsoft Teams pro ZŠ a G-Suite a Google Classroom pro ZŠ Honza Životnost. Životnost určujeme pouze u podstatných jmen rodu mužského. Většinu živých bytostí řadíme k životným podstatným jménům Mám Mercury Mariner 3 litr 152 kw 4 kvalt automat,najeto 135 000 km a bez problémů.Olej měním co 40 000 km pro dobrý pocit,jinak by se měl měnit při 70 000 km.je to můj první.

Opravář - vzory podstatných jmen rodu mužského - ŘEŠENÍ Hádanka. Hradní pán by rád opravil svůj hrad. Nějaký muž mu k tomu nabídl svůj stroj 1. Vyhledej v následujících větách podstatná jména. Podtrhni je. 2. Podtržená slova jsou vzory podstatných jmen rodu mužského. 3. Přepiš je. Vytvoř jejich 2. pád :D Je úsměvné kolik se nás tu sešlo se stejným úkolem. Připadá mi, že učitelé zadávají tyto úkoly spíše pro rodiče než pro děti, můj syn vyplnil 8 podstatných jmen a víc ani ťuk :D, děkuji všem co se snažili pomoct, inspiraci jsem našla i já, asi bych to vymýšlela ještě hodně dlouho! : Tvarosloví - mluvnické kategorie jmen jmenný rod: jen u podstatných jmen je samostatnou kategorií - ostatních je dán rodem řídícího podstatného jména vyjadřuje spolu s číslem i některé slovesné tvary - přechodníky, příčestí minulé a trpné životnost je dána koncovkami -i, -í, -é, -ové.

Určování mluvnických kategorií podstatných jmen (pád, číslo, rod, životnost, vzor) Určování mluvnických kategorií sloves (osoba, číslo, čas) UČ str. 60/ cv. 20 Dokončen Životnost Kmenová koncovka Význam Postupy při tvoření podstatných jmen. Kořen kmenová báze kmenová koncovka Tvar slova Výsledné podstatné jméno ada (otec, země, hlína)-ra--an (mužský životný) ada-ra-an (a + a = á) adarán (otec) ada (otec, země, hlína

Koncovky podstatných jmen; Koncovky přídavných jmen; Měkké -i/í- v zakončení sloves; Životnost podstatných jmen rodu mužského; Shoda přísudku s podmětem; Skupiny obsahující -ě- nebo -je-Zájmeno já - pravidla pro užívání tvarů mě - mně; Zájmena Ty, Vy, Tvůj, Váš v dopisech; Pravidla pro užívání předložek z. Obsahuje vzory podstatných jmen, pravopis koncovek, mluvnické kategorie, druhy podstatných jmen. Vhodné i pro dyslektiky. > více 21 Kč Praktická záložka obsahuje základní mluvnické kategorie podstatných jmen (pád, číslo, rod, životnost), dále vzory a rozdělení podstatných jmen (druhy). > víc U podstatných jmen v rodě mužském určujeme životnost X neživotnost. 4. vzor B) Mluvnické kategorie sloves: 1. osoba = 1. osoba označuje mluvčího, 2.osoba = označuje adresáta, 3.osoba = tělesné stavy, přírodní jevy. Infinitiv osobu nevyjadřuje. 2. způsob: - oznamovací - rozkazovací - podmiňovací = závislý na podmínc Životnost určujeme jen u podstatných jmen rodu mužského Pro určení stačí porovnat tvary jména v 1. a 4. pádu Gramatická životnost a přirozená životnost se nemusí shodovat! Životnost či neživotnost jména ovlivňuje pravopis dalších slov (přísudku, rozvíjejícího zájmena nebo přídavného jména apod. Vyjmenuj všech 10 slovních druhů, jak jdou za sebou., Na jaké dvě skupiny se dělí slovní druhy?, Které slovní druhy se skloňují?, Které slovní druhy se časují?, Vyjmenuj všechny pádové otázky., U podstatných jmen rozlišujeme tři rody, jaké?, Mužský rod se dělí na , Jak zjistíš životnost podstatných jmen rodu mužského?, Jak zjistíš rod podstatných jmen. Praktická záložka obsahuje základní mluvnické kategorie podstatných jmen (pád, číslo, rod, životnost), dále vzory a rozdělení podstatných jmen (druhy). schovat popis. Výrobce: Kupka; Kód: Jazyk: Čeština Počet stran: 2.

 • Pronájem lamy.
 • Jpy to czk.
 • Pramen labe z rokytnice nad jizerou.
 • Fsv uk newsletter.
 • Eskadra ostrava.
 • Www testpark cz nemcina.
 • Isoprinosine alkohol.
 • Léčba akné jihlava.
 • Extremismus na internetu.
 • Bavorský kroj mužský.
 • Salko karamel recepty.
 • Assembler wiki.
 • Víš že tě miluju postavy.
 • Toyota century bazar.
 • Nastavení satelitní paraboly.
 • Cena základové desky kalkulačka.
 • Achaltekinský kůň prodej.
 • Medulin mapa.
 • Lichokopytníci nižší klasifikace.
 • Chardonnay chuť.
 • Loupaná dýha.
 • Čechy krásné čechy mé autor.
 • Raccoon pet.
 • Tuři svitavy hraci.
 • Světle modré obklady.
 • Regiojet autobus wc.
 • Dřevěné pergoly na terasu.
 • Hypermetropie s astigmatismem.
 • Prasklý nehet na palci u nohy.
 • Povinná četba dobrovský.
 • Hledání patentů.
 • Nasa 2018.
 • Důl grasberg.
 • Nedostatecne upravene kureci maso.
 • Maxima reality recenze.
 • Školní batoh topgal.
 • Vypnuti led webkamery.
 • Bojka 4 cz dabing.
 • Hnědá barva význam.
 • Wish recenze elektro.
 • Kolinda grabar kitarović.