Home

3 pád mužského rodu

1. pád: pán . hroch . páni/pánové . hroši/ hrochové . 2.pád : pána . hrocha. pánů. hrochů. 3. pád : pánovi/ pánu. hrochovi/ hrochu . pánům. hrochům. 4. pád : pána. hrocha. pány. hrochy. 5. pád : pane (hochu) hrochu. páni/ pánové. hroši/hrochové 6. pád : pánovi/pánu . hrochovi/ hrochu. pánech/ ptácích . hroších . 7. pád : pánem . hrochem . pány. hroch Vzory podstatných jmen rodu mužského: Vzory mužského rodu dělíme na životné a neživotné. Nejprve tedy určíme životnost a poté správný vzor. Pozor, mluvnická životnost se od biologické životnosti může lišit Podstatná jména - vzory předseda a soudce. Vydáno dne 15.02.2012 od Jana Skřivánková. Článek věnovaný tomu, jak se správně skloňují podstatná jména mužského životného rodu podle vzorů předseda a soudce Skloňování rodu mužského; příkladu - 3. pád (Stále nerozumím Komu? Čemu?) do kola - 2. pád (Závodníci právě vjíždějí Do koho? Do čeho?) Nástěnka Máte-li jakýkoli dotaz, připomínku či námět, napište ho na email info@ucirna.cz. ANKETA. Miniaplikace Životnost a neživotnost je gramatická kategorie vztahující se k podstatným jménům rodu mužského.Podstatná jména zařazujeme buď ke vzorům životným : pán, muž, předseda, soudce, nebo neživotným : hrad, stroj. Kde se životnost projevuje. 1. v koncovkách podstatných jmen - životné a neživotné vzory se liší v některých pádových koncovkách

3 testy k určení vzoru podstaných jmen rodu ženského - vybírej z nabídky; Pravopisná cvičení - doplňování koncovek (5 cvičení) 5 různých cvičení k procvičení vzorů rodu mužského - pěkné; 2 cvičení na práci s textem - vyhledávání a určování rodu mužského; Urči rod, číslo, pád, vzo 3. pád (dativ) pohledn Vzor mladý je označován jako tvrdý kvůli svému zakončení v 1. pádě jednotného čísla mužského rodu (mladý muž) a dalších pádech. Y však není pravidlem ve všech pádech a rozhodně se nevyskytuje automaticky ve všech tvarech U rodu mužského pak rozlišujeme rod mužský životný a rod mužský neživotný. T6akže zbovu: otázka není položena nesprávně, maximálně možná trochu stručně. Navíc odpověď s otázkou nesouvisí (což tolik nevadí, protože původní otázka je zorpovězena dostatečně jiý dřív), ale tím spíše je to odpověď mimo mísu

PRAVIDLA - Podstatná jména (vzory rodu mužského

Pokud je přivlastňovací jméno mužského životného rodu a nachází se v 1. nebo 5. pádu, píšeme opět koncovku** -OVI**. Dědečkovi psi štěkali na kolemjdoucí. Královi sluhové okamžitě splnili jakýkoliv jeho příkaz. Davidovi bratři jsou dvojčata. Oba Jirkovi rodiče jsou lékaři Podstatná jména jsou už ze své PODSTATY jména dostatečně PODSTATNÁ na to, abychom se jimi zabývali zevrubně. Podíváme se na ně nejen pod lupou, ale i pod rentgenem Podstatná jména jsou slova, která vyjadřují názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů. Podstatná jména jsou to slova ohebná - jejich tvar se může měnit (míč, s míčem, míče, o míči. Vzory mužského rodu znovu Procvičuj skloňování vzorů mužského rodu. 3. pád Komu? Čemu? 4. pád Koho? Co? 5. pád oslovujeme, voláme 6. pád O kom?. Vzor určujeme podle rodu a zakončení našeho slova v prvním pádu. Pomáháme si dalšími pády, které bezpečně známe a porovnáme se vzorem. Pozor na některé výjimky (například dítě: rod střední, vzor kuře vs. děti: rod ženský, vzor kosti Vypracovala: Mgr. Kristínová Podstatné mená mužského rodu skloňujeme podľa vzorov: chlap, hrdina, dub, stroj, kuli. Vzor chlap Podľa vzoru chlap skloňujeme životné podstatné mená mužského rodu, ktoré sú v základnom tvare zakončené na spoluhlásku alebo samohlásku -o.. Niektoré podstatné mená mužského rodu, ktoré sa skloňujú podľa vzoru chlap majú v nominatíve.

Podstatná jména mužského rodu - vzor

Podstatná jména - vzory předseda a soudce - Moje čeština

 1. - rozlišujeme 3 rody, v nich člen určitý/neurčitý - jak vidíte, jediná změna ve čtvrtém pádě je u rodu mužského, přidáme koncovku -en - abyste správně určili 4. pád, musíte nutně vědět členslovíčka pád Člen určitý Člen neurčitý Příklad 1. der ein Das ist der/ein Hund. (to je kdo, co
 2. Jedinou výjimku tvoří 2. pád mužského a středního rodu jednotného čísle, kdy podstatná jména přejímají koncovku -(e)s. Koncovka -es: zpravidla, kdy podstatná jména končí na -ß, -z, -s, ss, d, -t Koncovka -s: zpravidla u podstatných jmen končících na -el, -lein, -chen, -e
 3. Cvičení 1. 2. 4. 7. 1- 2 - 3: pád: pád: pád: pád: vidím Petra: ze stromů: bez míče: před školou: do lesa: pampeliška: pro mléko: pod stůl: od hlavy: za.
 4. Skloňování číslovek dvě/obě je naprosto totožné jako u mužského rodu. Jediná výjimka je pouze u 1., 4. a 5. pádu: 1. pád - dvě (dívky) - obě (města) 2. pád - dvou (dívek) - obou (měst) 3. pád - dvěma (dívkám) - oběma (městům) 4. pád - dvě (dívky) - obě (města) 5. pád - dvě (dívky) - obě.
 5. 3. pád u mužského rodu. Der Tisch - stůl (je mužského rodu), ve 3.p. má člen tvar dem. Pokud kniha leží na stole (čili vodorovně), použiju předložku auf, nezapomenu tvar určitého členu der ve 3.p. - dem. Das Buch liegtauf dem Tisch

Podstatná jména: koncovka -OVI se vyskytuje u 3. nebo 6. pádu: Vysvětlit něco popletovi. Mávat psovi masem u čumáku. (3. pád) Pohádka O kocouru Modroočkovi. Přídavná jména ve spojení s podstatným jménem rodu mužského životného: Koncovka -OVI: Přivlastňujeme podstatná jména rodu mužského životného v 1. pádu 3. a 6. pád podstatného jména v jednotném čísle. Jedná se o podstatná jména mužského životného rodu ve třetím nebo šestém pádě čísla jednotného. Pokud na tento tvar narazíme, píšeme automaticky koncovku -ovi. Jirkovi se ta situace příliš nezamlouvala, ale nemohl s tím nic dělat.. SKLOŇOVÁNÍ PODSTATNÝCH JMEN RODU MUŽSKÉHO číslo pád vzory jednotné 1. žena růže píseň kost 2. ženy řůže písně kosti 3. ženě řůži písni kosti 4. ženu řůži píseň kost 5. ženo! růže! písni! kosti! 6. (o) ženě (o) řůži (o) písni (o) kosti 7. ženou růží písní kostí množné 1. ženy růže písně kost Člen určitý - osoby a věci známé, již zmíněné; řadové číslovky; 3. stupeň přídavných jmen; jména pohoří, řek, moří; názvy zemí mužského a ženského rodu; názvy ročních období a měsíců; jde-li o osoby, předměty nebo jevy existující jen jednou a reprezentanty živočišného druh Předložky se 3. pádem aus bei mit nach von zu z, ze u, při s, se do od k, ke Tabulka členu určitého 1. pád der die das 2. pád des der des 3. pád dem der dem 4. pád den die das nach Berlin. odstřihni odstřihni odstřihni odstřihni odstřihni odstřihni odstřihni. Test 1: Předložky se 3. páde

Učírna - Pád podstatných jme

Pád se pojí s předložkami, podle kterých se určuje, zda budeme podstatné jméno skloňovat jako 3. nebo 4. pád. Skloňování podstatných jmen rodu mužského se liší podle toho, náleží-li k takzvaným silným nebo slabým podstatným jménům 1. pád - Die Kinder gehen in die Schule (Děti jdou do školy) 2. pád - Das Leben der Kinder ist fröhlicher, als das Leben der Eltern. (Život dětí je veselejší než život rodičů) 3. pád - Das Fußballspiel gefällt den Vätern. (Fotbalový zápas se libí otcům) 4. pád - Gebt die Blumen den Frauen. (Dejte kytky ženám podstatná jména rodu mužského 20. února 2009 v 21:01 č.j. 1.pád pán hrad muž stroj. 2.pád pána hradu muže stroje. 3.pád pánovi-u hradu muži stroji. 4.pád pána hrad muže stroj. 5.pád pane! hrade! muži! stroji! 6.pád (o)pánovi-u hradě-u muži stroji. 7.pád pánem hredem mužem strojem Vzory mužského rodu 1. Vzor pán, muž Ve 3. a 6. pádě jednotného čísla je koncovka -ovi až u posledního jména: Martinovi Karlu Novákovi Petru Pavlu Čermákovi 2. Vzor předseda Ve 3. a 6. pádě je vždy pouze koncovka -ovi: Otovi Otovi Čermákovi 3. Podstatná jména zakončená na -ita, -ista

Podle prvního typu se skloňuje většina podstatných jmen mužského rodu a všechna podstatná jména středního rodu. Kromě druhého pádu, ve kterém přibírá podstatné jméno oncovku -S nebo -ES, je tvar podstatného jména stále stejný. 3. pád. den. Fenstern / Tagen/ Ärzten / Häusern / Blusen / Sakkos Podle PMČ je dnes těchto skutečně kolísajících podstatných jmen pouze několik: kotel, plevel, kužel, chrchel.Projevuje se totiž silná tendence příklonu jmen tohoto typu ke tvrdému skloňování, zvláště ve 3. a 6 3 testy k určení vzoru podstaných jmen rodu ženského - vybírej z nabídky. Pravopisná cvičení - doplňování koncovek (5 cvičení) 5 různých cvičení k procvičení vzorů rodu mužského - pěkné. 2 cvičení na práci s textem - vyhledávání a určování rodu mužského. Urči rod, číslo, pád, vzo

Pád rodu Smiřických - Josef Svátek | Databáze knih

Ukážeme si to na zjednodušeném modelu, kde tvar znázorňuje rod a barva shodné tvary. Tedy např. vidíme, že v jednotném čísle je 2. pád mužského rodu stejný jako 2. pád středního rodu, nebo že 2. pád množného čísla je stejný jako 3. pád ženského rodu a pod 3. pád. S ätzen. Blusen. Vätern. H Tato koncovka je typická především pro podstatná jména mužského rodu, dále zde patří některá podstatná jména středního rodu a pár podstatných jmen ženského rodu. Podstatná jména mužského a středního rodu mohou a nemusí přibírat přehlásku, podstatná jména ženského rodu. Podstatná jména rodu mužského-návod. Hledej stejný obrázek. Určujeme rod /životnost /, vzor, pád, číslo. Všímejte si jaké tam patří i, -ý. POSTUP při určování. Nejprve doporučujeme přípravu V 3. a 6. pádu u podstatného jména rodu mužského životného píšeme vždy koncovku -ovi. 3. pád. Bratrovi se moc líbila výherkyně modelingové soutěže. Za trest zakázala Michalovi jít na koncert jeho oblíbené kapely. 6. pád. O Františkovi, mém ztraceném strýci, jsme se dozvěděli teprve nedávno..

3. předsedovi 4. předsedu 5. předsedo! 6. předsedovi 7. předsedou 1. předsedové 2. předsedů 3. předsedům 4. předsedy 5. předsedové! 6. předsedech 7. předsedy PŘEDSEDA pád jednotné číslo pád množné čísl Jména mužského rodu K mužským jménům se řadí zpravidla názvy, které mají v posledním slově zakončení na souhlásku (v češtině typické pro mužský rod). Ostatní slova zůstávají nesklonná: An‑Šan, Čhi‑čchi-cha-er, Jang‑c'‑ťiang, New York, Kuala Lumpur, Mont Blanc, New Hampshire, Ras Dašan, Rhode Island. → většina podstatných jmen mužského a všechna středního rodu 2) bez koncovky → všechna podstatná jména ženského rodu. 3) slabé (s koncovkou -(e)n v 2. - 4. pádě) → některá podstatná jména mužského rodu. Přehledně vidíme všechny tři typy v tabulce

Skloňování podstatných jmen - výjimky Vzory mužského rodu 1 Skloňování podstatných jmen - výjimky Vzory mužského rodu 1. Vzor pán, muž Ve 3. a 6. pádě jednotného čísla je koncovka -ovi až u posledního jména: Martinovi Karlu Novákovi Petru Pavlu Čermákovi 2 3. a 6. pád mužského rodu. Pokud se nám nakumuluje více podstatných jmen mužského rodu v těchto pádech, mají kratší podobu slova. Výjimkou je poslední slovo, které je naopak delší. panu Karlu Jaromíru Erbenovi, nikoliv tedy pánovi Karlovi Jaromírovi, ale ani Erbenu. stejně např. panu profesoru Janu Novákov

skloňování Text dotazu. Dobrý den, mám problém. Je správně - na pozemcích, nebo - na pozemkách , Děkuji. Odpověď. Dobrý den, slovo pozemek je mužského rodu neživotného, skloňuje se podle vzoru hrad (les) a tedy následujícím způsobem Jak skloňovat datum, muzeum, publikum Naučte se 3 jednoduchá pravidla Martin Ulbrich | 15. duben 2020 | Rubrika: Jazyk a literatura Trochu popojedeme v seriálu o mých oblíbených gramatických a pravopisných jevech, který pravidelně ukazuje, že i čeština má svou logiku. Dnes se podíváme na obávané skloňování slov datum, muzeum, publikum a několika. Podst. jména mužského rodu kolísající mezi měkkým a tvrdým skloňováním - prirucka.ujc.cas.cz; Den - skloňování - cs.wiktionary.org; Čeština (Czech) » Czech: hour(s) - day(s) - week(s) Kolísání ve skloňování mužských neživotných - nechybujte.cz; Literatura: DOBEŠOVÁ, Věra a Vladimíra FIALOVÁ 4. tr podst.jm.r.M měkké vzory 27.4. Ketnerova 4 pád jednotné číslo pád množné číslo 1. muž 2. muže 3. muži, -ovi 4. muže 5. muži

Podstatná jména - jejich pád, číslo, rod, vzor Skloňování podstatných jmen rodu mužského (-i píšeme pouze v 1. pádě rodu mužského životného.) Petrovi kamarádi přijeli. (Petrovi - 1. pád rodu mužského životného) Čekali jsme na Petrovy kamarády. (Petrovy - 4. pád) Pozor!!! Problém může být u koncovky -ovi/-ovy Při psaní koncovek -ovi a -ovy je potřeba si nejdříve uvědomit, zda se koncovka nachází v

Rod mužský životný a neživotný - Rodicka

Je to druhý pád a v tomto pádě se u mužského a středního rodu přidává koncovka s (es) ke 3 větě. Různá slovesa se pojí s různými předložkami nebo pády a sloveso treffen se pojí se 4. pádem (bez předložky Podle tohoto typu se skloňuje většina podstatných jmen rodu mužského a středního.Ve 2. pádě č. jednotného přibírá podstatné jméno koncovku -(e)s, ostatní pády jsou bez koncovky. Koncovku -es mají podstatná jména na -s, -sch, -st, -ß(ss), -x, -tsch, -z Koncovku -s přibírají např. několikaslabičná podst. jména s nepřízvučnou koncovou slabikou -al, -chen, -e, -el. vytvoříme 2. pád: zdroj - z koho čeho? ze zdroje, jako stroj ze stroje zdroj se shoduje v 2.pádě(pádu) se vzorem stroj. Skloňování podstatných jmen rodu mužského Vzor PÁN. Pád

Podstatná jména - rod, číslo, pád, vzor :: PROCVIČOVÁNÍ

1. a 5. pádě množného čísla rodu mužského životného (noví studenti). V 7. pádě množného čísla . je koncovka 3. a 6. pád . podst. jm. rodu mužského - vždy -ovi (podej Pavlovi knihu) Uveď další příklady (v obou pádech podstatnÁ jmÉna muŽskÉho rodu U podstatných jmen urči pád, číslo, rod a vzor. pád číslo rod vzor Půjdu ven bez bratra Máš krásný prstýnek Zlomené obratle Bydlíme na zámku Pracuji na počítači Viděli jsme papoušky Svalnatý kulturista Zavolej Radka Chtěl bych být zahradníkem Úspěšný vojevůdc ale množném čísle v 3. a 6. pádě se skloňují podle vzoru píseň. Mezi tato slova patří také slovo obuv. Určíme pád: Kvalita (Koho, čeho? 4.p) obuv-i/-y Koho, čeho? je 2.p. Řešení: Za slovo obuv-i/-y dosadíme vzor ve stejném pádu tedy kosti a vyplyne správná konocovka: -

Ve tvrtek 2.4. Kontrolní test . 3 bude zaměřen na ROD MUŽSKÝ - urþování ŽIVOT/ NEŽIVOT. Také bude k nahlédnutí KONTROLNÍ řešení KT2. Úkoly na: 30. 3. - 3. 4. - PJ Rodu MUŽSKÉHO - ŽIVOTNÝ - NEŽIVOTNÝ ČJ - PS str. 15/ 1celé - kontrola Klíþ str. 4 , POSTUP: ROD MUŽSKÝ: 1/ ukázat v þísle jednotném TE 4.pád ideu idey/ideje 5.pád ideo! Idey/ideje! 6.pád o ideji ideách/idejích 7.pád s ideou ideami/idejemi 3/ Obecná jména latinského a řeckého původu: -jména mužského rodu zakončená na -us mají tvary podle vzorů hrad nebo pán. Většinou s žák (žáci) vybarví všechna podstatná jména rodu mužského modrou pastelkou, ženského červenou pastelkou a středního žlutou pastelkou (3.úkol) rozsah časové dotace pro práci jsou dvě vyučovací hodiny; Přínosem této práce je upevnění určování rodu a pádů u tvarů podstatných jmen. Návod SUDOKU Ve 2. Pádě mužského a středního rodu přijímají podstatná jména koncovku -s! Člen určitý se skloňuje ve všech čtyřech pádech a všech rodech stejně jako rod ženský, výjimku však tvoří 3. pád, který má tvar -den Zvláštnosti rodu; Členy. V jednotném čísle přibírá 2. pád mužského a středního rodu koncovku -(e)s. b) v množném čísle. mužský rod: ženský rod: střední rod: 1. p. die Lehrer: die Mütter : die Mädchen : V množném čísle přibírá 3. pád koncovku -n..

PRAVIDLA - Přídavná jmén

 1. 3 3. PÁD ve španělštině vyjadřujeme předložkou A. Mando saludos a tu padre. Posílám pozdrav tvému otci. Juana escribe a su amiga. Všimněte si, jak se člen určitý mužského rodu (el) v jednotném čísle ve spojení s předložkou de zkracuje na DEL a s předložkou a na AL
 2. Dumy.cz - sdílejme společně. Aktivity a DVPP pro MŠ a ZŠ v dnešní Covid době Nyní je ta správná doba pro zajištění DVPP a aktivit ITveSkole.cz.Nyní si můžete vybrat ty nejžádanější termíny, propojit DVPP a aktivity s ICT vybavením a tvorbou výstupů šablon
 3. Na listech babyky se blýskala rosa. Kocourek Ouško lízal z talíře mléko. V ohradě pobíhala kobyla s hříbětem. Děda přivezl Zbyňkovi léčivé bylinky
 4. 3. Přídavná jména přivlastňovací se tvoří od podstatných jmen označujích osoby (Petrův slib) nebo od vlastních jmen zvířat (Brokova bouda). Od podstatných jmen rodu mužského se tvoří přídavné jména přivlastňovací příponami:-ův (otcův kabát), -ova (otcova košile), -ovo (otcovo auto
 5. inum) a rodu středního (latinsky neutrum). Rod mužský má šest vzorů, rod ženský čtyři vzory a rod střední také čtyři vzory

Podstatná jména-r

Koncovky -ovi a -ovy - Moje čeština - Čeština na internetu

4. ročník ČJ 23. 3. 2020 Podstatná jména rodu mužského Zopakovat: RMŽ - číslo jednotné 1. pád - papoušek 4. pád - papouška • koncovka se hýbe, rod mužský životný RMNŽ - číslo jednotné 1. pád - stůl 4. pád - stůl • koncovka se nehýbe, rod mužský neživotný Pozor!!!! 3. pád lesu lesům 4. pád les lesy 5. pád lese lesy 6. pád lese lesích 7. pád lesem lesy Průběh diskuze (14 názorů) podstatná jména rodu mužského i/y. Množné číslo rodu mužského životného zájmen náš, váš se píše vždy krátce, viz níže: Náš - rod: m. živ. jednotné číslo množné číslo 1. pád náš naši 2. pád našeho našich 3. pád našemu naši Podstatná jména rodu mužského zakončená na -y, -any se skloňují podle vzoru hrad (2. p. bez koncovky - Hradčan; Mostů; u slov zakončených na -ly, -sy, -zy v 6. p. koncovka -ích, v Neumětelích, v Plasích). Podstatná jména rodu ženského zakončená na -y se skloňují podle vzoru žena (Benátky, Čechy, Podkovičky) Podstatná jména jsou prvním slovním druhem. Latinský název pro ně je substantiva. Podstatná jména označují názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů. Podstatná jména patří mezi ohebné slovní druhy, protože se jejich tvar mění v závislosti na pádu podstatnéh

Podstatná jména I

 1. Víte, jak žáky 1. stupně naučit algoritmus určování vzorů mužského rodu, a to zábavnou a motivující formou? Inspirujte se
 2. 1. 3. a 6. pád podstatného jména v jednotném čísle Jedná se o podstatná jména mužského životného rodu ve t řetím nebo šestém pád ě čísla jednotného. Pokud na tento tvar narazíme, píšeme automaticky koncovku -ovi. Jirkovi se ta situace p říliš nezamlouvala, ale nemohl s tím nic d ělat
 3. Zvieracie substantíva mužského rodu skloňujeme v singulári podľa vzoru chlap, v pluráli podľa vzoru dub (ak substantívum končí na tvrdú alebo obojakú spoluhlásku) alebo podľa vzoru stroj (ak substantívum končí na mäkkú spoluhlásku)
 4. pokud je podmětem podstatné jméno rodu středního v množném čísle, je v přísudku koncovka -a. Obě tatínkova nová auta stála před domem. Pokud končí podstatná jména rodu mužského na tzv. životné koncovky (i, é, ové ), píše se v přísudku měkké i, končí-li na koncovky -y, -e, píšeme v přísudku tvrdé - y
 5. Arial Trebuchet MS Georgia Wingdings 2 Calibri Wingdings Urbanistický 1_Urbanistický 2_Urbanistický 3_Urbanistický VZORY PODSTATNÝCH JMEN RODU MUŽSKÉHO Co se skrývá v těchto přesmyčkách? Doplňte podle předlohy: Vyskloňujte tato slova: Spojte se vzorem. Doplňte i/y a určete pád, číslo, rod a vzor. A teď obráceně

Vzory mužského rodu

Němčina má 3 typy skloňování podstatných jmen - silné (nejčastěji používané u podstatných jmen rodu mužského a středního), slabé (některá podstatná jména rodu mužského) a smíšené (většina podstatných jmen rodu ženského) . K jakému typu skloňování podstatné jméno patří, tedy jak se budou tvořit tvary jednotného a množného čísla, zjistíme. Vzory středního rodu : znovu Procvičuj skloňování vzorů středního rodu. Klikej na slova - vzory u jednotlivých pádů. 3. pád Komu? Čemu? 4. pád Koho? Co? 5. pád oslovujeme. Životnost a neŽivotnost muŽskÉho rodu ŽIVOTNÝ X NEŽIVOTNÝ 1. pád sněhulák Ø 1. pád hmyz Feminina (substantiva rodu ženského) Havránek - Jedlička: Stručná mluvnice česká. Praha 1998, s. 67n. Koncovky feminin v 7. pádu plurálu (ženami, růžemi, písněmi, kostmi, s výjimkou ruka, noha ve smyslu lidské končetiny) jsou vždy s měkkým -i! (x drahokamy - maskulinum neživotné, vzor hrad) Jako chybné se u feminin hodnotí podoby těma ženama, písněma.

Vzory skloňování podstatných jme

ITveSkole.cz úspěšně spolupracuje s MAS/MAP. Náš tým ITveSkole.cz dlouhodobě podporuje pedagogy a je připraven Vám pomoci. Přihlašte se na série webinářů 2x90 min. na téma Microsoft Teams nebo G-Suite pro ZŠ a Doporučujeme vhodné aplikace a on-line zdroje pro MŠ Člen zase dáme do určitého pádu a k podstatnému jménu ve 2., 3. a 4.pádě dodáme koncovku -n, příp. -en. 1.pád zůstává bez -n. Toto pravidlo platí výhradně pro podstatná jména rodu mužského v jednotném čísle

báseň (3. pád, č. mn.) cvičitel (7. pád, č, j.) PJ rodu mužského neživotného ve 4. pádě koncovku nemají ( např. n hrad, na. topol) f) cvičení 5/28 - podtrhni PJ rodu mužského životného. g) přečti si žlutý rámeček na straně 28 a opiš si do sešitu. Častý češtinářský oříšek - jak správně skloňovat cizí slova? Nejčastěji se špatně skloňují slova jako hardware, shareware, software apod. Při skloňování slov hardware, shareware, software se nevyslovované písmeno e odsouvá (2., 3., 6. p PRACOVNÍLIST - skloňování podstatných jmen mužského rodu Zadání. 1. Uveďte množné číslo těchto podstatných jmen. язык -гражданин - отец - писатель - музей - сосед - учитель - дом - турист - у 2.Doplňte koncovky. 1.Моя маленькая дочьочень. Mluvnické kategorie. pád - casus; číslo - numerus; rod - genus; vzor - paradigma; osoba - persona; čas - tempus; způsob - modus; slovesný rod - genus verbi; vid - aspekt; Pád. podmětný pád - nominativ - český 1. pád přivlastňovací pád - genitiv - český 2. pád pád adresáta - dativ - český 3. pád předmětný pád - akuzativ - český 4. 1. pád génius géniové 2. pád génia géniů 3. pád géniovi, géniu géniům 4. pád génia génie 5. pád génie géniové 6. pád o géniovi, géniu o géniích 7. pád s géniem s génii Cvičení: Přesadili (kaktus - mn. č.) _____, zabývali jsme se (humanismus) _____, tyče

Podstatná jména & členy - NěmčinaJak skloňovat podstatné jméno lidé - Moje češtinaSUDOKU – ROD A PÁD PODSTATNÝCH JMEN - Český jazyk

Pád Rod Číslo Vzory rodu mužského Vzory rodu ženského Vzory rodu středního Pád - rod - vzor Druh Cizí podstatná jména Zkoušení: Pád Rod Číslo Vzory rodu mužského Vzory rodu ženského Vzory rodu středního Pád - rod - vzor Druh Cizí podstatná jména Čeština - zpět Pozn. 3. Podstatné jméno dítě má v j. č. tvar středního rodu, ale v č. mn. tvar ženského rodu děti, a tedy i shodu v ženském rodě, např. Děti běhaly na pláži bosy. Všechny děti se shromáždily na školním dvoře. B. Tvoří-li podmět několik souřadně spojených jmen, řídí se psaní -i nebo -y těmito pravidly: 1

HAFERA - učební pomůcky sPPT - VZORY PODSTATNÝCH JMEN RODU MUŽSKÉHO PowerPoint

Podstatné mená mužského rodu

Tvar podstatného jména mužského a středního rodu se ve 3. pádu množného čísla mění - má také koncovku -n. die Freunde - mit den Freunde n die Häuser - in den Häuser n die Freundinne n - mit den Freundinne n Podstatná jména ženského rodu a některá další končí v množném čísle na -n, takže jejich tvar je ve. Čeština/Podstatná jména rodu mužského. Z Wikiknih 5. pád jmen podle vzoru soudce není soudče!, ale soudce! Stránka byla naposledy editována 3. 4. 2020 v 02:32. Text je dostupný pod licencí Creative Commons Uveďte autora - Zachovejte licenci,. rodu mužského životného červeně, rodu mužského neživotného modře . Vyfocené pošli na můj mail. Připomeň si, jak jsme určovali životnost a neživotnost u podst. jmen rodu mužského Podstatná jména rodu mužského životného 1. pád, č. j. - Kdo? Co? páv 4. pád, č. j - ( vidím) Koho? Co? páv

Německá gramatika - Wikipedi

Михаи´ л говоpил с Я´ной. Говори´ л с КЕМ? (7. pád) 3.2 PODSTATNÁ JMÉNA MUŽSKÉHO RODU - základní typy tvrdého a měkkého zakončení Základními typy skloňování podstatných jmen mužského rodu jsou: typ skloňování koncovka v 1. p. j. č. завóд tvrdé tvrdá souhláska портфéль měkk Podstatné mená mužského rodu skloňujeme podľa vzorov chlap, hrdina, dub, stroj. Podstatné mená ženského rodu skloňujeme podľa vzorov žena, ulica, 3. pád - datív (D) 4. pád - akuzatív (A) 6. pád - lokál (L) 7. pád - inštrumentál (I) Cvičenia pre dieťa. 1. Urč rod, číslo, pád vzor podstatných mie Tím se dopustil použití mužského rodu podstatného jména a zároveň rozproudění krve v žilách mnoha jazykových diletantů. Sršeň je rodu ženského; ta sršeň, ta saň, zněly některé výtky v diskusi pod článkem. Aby také ne, ti zlí novináři berou za svou práci určitě nekřesťanské peníze a nevědí si rady ani s.

České skloňování - Wikipedi

3. a 6. pád jednotného čísla u mužského rodu životného. Vzor pán - koncovky: pánu - pánovi. Vzor muž - koncovky: muži - mužovi. Vzor soudce - koncovky: soudci - soudcovi. Obě koncovky jsou rovnocenné. 3. a 6. pád jednotného čísla u mužského rodu životného. Několikaslovný výraz: Pan ředitel doktor. Pád rodu Smiřických Na postavě mladého Smiřického, posledního mužského potomka slav. šlechtic. rodu, je vykreslena charakteristika příslušníků t ehdejších lepších vrstev a jeho smrt je vlastně záminkou koncem života, v němž je neustále vyzýván na souboj.. a 5. pád množného čísla rodu mužského životného Má vždy I. Zkus doplnit správné i/y: Zajímav _ nápad, živ _ sen, lidov _ tanec, starostliv _ přítel, mraziv _ den, bručiv _ medvěd, zdrav _ zub, drav _ ptáci, tmav _ kůň, bramboro- v _ salát, tup _ nůž, oškliv _ ptáci, vesel _ kosi, zdrav _ chlapci, vytrva- l _ koně.

PPT - Materiál je určen pro práci žáků 4Podstatne mena | SlevistePPT - Skloňování podstatných jmen PowerPoint Presentation

všechna podstatná jména rodu ženského, středního a většinu podstatných jmen rodu mužského. 1. pád: Das ist der Onkel, die Tante, das Mädchen aus Prag. 2. pád: Hier ist das Foto des Onkels, der Tante, des Mädchens. Začali jsme podstatná jména rodu mužského (důležitá životnost). Doporučuji stále pracovat s přehledem vzorů v učebnici na str. 73. Vzor PÁN - pro podstatná jména rodu mužského životného, 1. + 5. pád č. mn. měkké i, 4. + 7. pád č. mn. tvrdé y, 3. + 6. pád č j. koncovka ov Podstatná jména rodu mužského, která jsou zakončená v 1. pádě čísla. jednotného na souhlásku a mají v 1. a 4. pádě čísla jednotného nebo. množného . r. ů. zný . tvar, jsou rodu mužského životného: 1. pád kdo, co - vlk → 4. pád vidím koho, co - vlka. 1. pád kdo, co - sněhulák → 4. pád vidím koho, co sněhulák

 • Greengate katalog winter 2017.
 • Válečné fps hry.
 • Bezvýparové lepidlo na řasy.
 • Pěvecký sbor hradec králové.
 • Mandloň samosprašná.
 • Best 2 tehotensky test.
 • Skleněný trůn audiokniha.
 • Mamma mia muzikál.
 • Paví farma.
 • Vzdělávací kurzy online.
 • Kontejner na textil ostrava.
 • Střední školy beroun.
 • Vena saphena parva.
 • Romantické ploužáky.
 • Vitěz tvoje tvář má známý hlas.
 • Assembler wiki.
 • Vymítání ďábla slova.
 • Neisseria meningitidis.
 • Sada na renovaci světlometů carex.
 • U marianskeho obrazu menu.
 • Jaké je století.
 • Litva počet obyvatel.
 • Rex lee.
 • Matthew miller.
 • Cataracta.
 • Eco pure sleva.
 • Koran sura 3.
 • Fermentované pivovarské kvasnice.
 • Teepee lidl.
 • Borůvkové camel prodej.
 • Nefertiti referat.
 • Freestyle swimming.
 • Jak velký septik.
 • Cílený marketing.
 • Veterinarni seminar.
 • Rave tecken.
 • Penzion v rokytnici nad jizerou.
 • Centrum viktoria.
 • Babetta 228 technické údaje.
 • Potřeby k dekoraci.
 • Scolopendra gigantea cena.