Home

Sulfid hlinitý

Sulfid hlinitý (Al2S3) Chemická struktura, nomenklatura

 1. sulfid hlinitý (Al 2 S 3) je světle šedá chemická sloučenina tvořená oxidací kovového hliníku ztrácí elektrony poslední úrovně energie a stává se kationtem a redukcí nekovové síry tím, že získává elektrony získané hliníkem a stává se anion.. Aby k tomu mohlo dojít a hliník může přinést své elektrony, je nutné předložit tři hybridní orbital sp 3.
 2. Sulfidy. Sulfidy jsou binární (dvouprvkové) sloučeniny síry s nějakým prvkem. Dříve se nazývaly sirníky. Vznikají odtržením 2 atomů vodíku z kyseliny sirovodíkové, sulfanu, H 2 S. Proto mají ve svých sloučeninách vždy oxidační číslo II-. Oxidační číslo druhého prvku může nabývat hodnot od I+ do V+, vyšší oxidační číslo se vyskytuje pouze ojediněle
 3. Sulfid hlinitý je anorganická sloučenina patřící mezi sulfidy s prvkem v oxidačním čísle III
 4. Poté co se směs začne zahřívat přikrijeme kelímek víčkem. Získaná hmota obyčejně přilne ke stěnám kelímku, aby jsme jí oddělili je třeba kelímek rozbít. Sulfid hlinitý uchováváme v dobře těsnící prachovnici, protože hydrolyzuje. Takto připravený sulfid hlinitý obsahuje různé nečistoty např. AlN, Al 2 O 3 ap
 5. Následuje rozklad strusky kyselinou chlorovodíkovou, sulfid hlinitý se rozkládá za vývoje sirovodíku, zbytkem je čistý oxid hlinitý. Důležitým vedlejším produktem všech způsobů přípravy oxidu hlinitého je gallitan sodný NaGaO 2 , ze kterého se získává gallium

Sulfidy - Názvosloví

Sulfid hlinitý - Wikiwan

1 Různé cesty vzniku sulfanu a jeho důkaz Čas: 40 minut 1.2 Pomůcky a chemikálie. Sulfid železnatý, vodný roztok kyseliny chlorovodíkové (1:1), sulfid hlinitý, vosk, prášková síra, práškový oxid hlinitý, dusičnan kademnatý, chlorid bismutitý, síran manganatý, chlorid antimonitý (nebo jiné rozpustné soli těchto iontů), zkumavky, kahan, sirky, pipety, váhy. AlN - nitrid hlinitý; Ag 2 S - sulfid stříbrný; B 2 O 3 - oxid boritý; AlCl 3 - chlorid hlinitý; Ga 2 S 3 - sulfid gallitý; InCl 3 - chlorid inditý; CO 2 - oxid uhličitý; CS 2 - sirouhlík, sulfid uhličitý; Na 2 O 2 - peroxid sodný; LiHS - hydrogensulfid lithný; CaO - oxid vápenatý; FeS 2 - disulfid železnatý; KI - jodid draseln Příklad věty s Sulfid hlinitý, překlad paměť add example cs Pro látky a přípravky, které při styku s vodou nebo vlhkým vzduchem uvolňují vysoce toxické nebo toxické plyny v potenciálně nebezpečných množstvích, např. fosfid hlinitý , sulfid fosforečný

Napiš jejich názvy: c/ Přiřaď obrázek výrobku nebo materiálu k nerostu, ze kterého je vyroben: Řešení úkolu 3 a/ Sulfid rtuťnatý,sulfid olovnatý, sulfid zinečnatý b/ Rtuť, olovo, zinek, železo c/ A - 4, B - 1, C - 2, D - 3 Úkol 4: Poznáš, ze které slitiny zinku jsou výrobky na obrázcích Vzorec → název . Cvičení č. 1. Vzorec sloučeniny Název sloučeniny BaIICl-I2 Chlorid barnatý SnIIS-II Sulfid cínatý NaI (OH)-I Hydroxid sodný PV2O-II5 Oxid fosforečný HIBr-I Kyselina bromovodíková HIBrVO-II3 Kyselina bromičná PbIIO-II Oxid olovnatý CaII(OH)-I2 Hydroxid vápenatý AlIII2S-II3 Sulfid hlinitý SiIVF-I4 Fluorid křemičit

sulfid antimonitý: argentit: Ag 2 S: sulfid stříbrný: arzenik (otrušík, utrejch) As 2 O 3: oxid arzenitý: auripigment: As 2 S 3: sulfid arzenitý: baryt (těživec) BaSO 4: síran barnatý: bauxit: AlO(OH) . Al(OH) 3: oxid-hydroxid hlinitý: bílá skalice: ZnSO 4 · 7 H 2 O: heptahydrát síranu zinečnatého: borax: Na 2 B 4 O 7 · 10. sulfid hlinitý síran kademnatý fluorid wolframový b) Odvoď názvy: Mn 2 O 7 Li 2 SO 3 Sn(OH) 4 Au(NO 3) 3 2. a) Uprav rovnici: Ca(OH) 2 + HCl CaCl 2 + H 2 O b) Jaký je to druh reakce? c) Vypočítej molární hmotnosti hydroxidu vápenatého a kyseliny chlorovodíkové, jestliže M(Ca) = 40 g/mol sirník draselný, polysulfid draselný<br> Směs obsahující sulfid, polysulfid a thiosíran draselný Sulfid sodný Sulfid hlinitý Sulfid cíničitý Sulfid olovnatý Sulfid manganatý Sulfid stříbrný Sulfid železnatý K uvedeným názvům vytvořvzorce, postup je stejný jak u názvoslovíoxidů: nejdříve napišznačku kovu, pak značku síry, doplňoxidační čísla a zkontroluj zda součet kladných záporných ox. Čísel je roven nul

Příprava sulfidu hlinitého - výroba, rovnic

Ca S sulfid vápenatý K 2 S sulfid draselný Si S 2 sulfid křemičitý As 2 S 5 sulfid arseničný Tvoř vzorce sulfidů: sulfid hlinitý Al 2 S 3 sulfid selenový Se S 3 sulfid manganistý Mn 2 S 7 sulfid osmičelý Os S sulfid hlinitý, sulfid germaničitý, sulfid osmičelý, sulfid manganičitý sulfid hlinatý,sulfid germaničitý, sulfid osmičelý, sulfid manganistý Určete správně názvy sulfidů: ZnS, Cu 2 S, Bi 2 S 3 , Pb Navazujeme na názvosloví oxidů a jdeme na sulfidy! Kdo by si potřeboval zopakovat názvosloví oxidů: https://www.youtube.com/watch?v=bNnghkGvXVg&feature=youtu.. 4. Sulfid hlinitý 5. Kyanid manganatý 6. NaCl 7. HgS 8. HgCl2 9. Hg2Cl2 Hydrogen soli 1. Hydrogensulfid sodný 2. Hydrogenfluorid draselný 3. Hydrogendisulfid vápenatý 4. Hydrogenuhličitan draselný 5. Hydrogensíran vápenatý 6. KHPO4 7. CaHS 8. K(HS)3 9. Ca(HSO3)2 VÝSLEDKY

Kontakt. Senovážné náměstí 23, Praha 1, 110 00 Tel.: 224 142 312 Tel.: 224 142 517 E-mail: JTP@JTPunion.org NÁVŠTĚVNÍ DOBA: pondělí a středa 13.00 - 17. Referáty z chemie. Zatím nebyl vložen žádný komentář Menu Úvod; Ropa-referát z chemie; Chemie a životní prostředí-referát z chemi This page was last edited on 8 September 2008, at 16:23. Files are available under licenses specified on their description page. All structured data from the file and property namespaces is available under the Creative Commons CC0 License; all unstructured text is available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike License; additional terms may apply

Hliník, chemický prvek Al, popis a vlastnost

Sulfidy - Wikipedi

sulfid hlinitý - sulfid draselný - kyselina dusitá - kyselina chloristá - fluorid vápenatý - oxid boritý - Vytvořte vzorce do sešitu, vyfoťte a pošlete mi na e-mail děkuji. Dnes je poslední termín odeslání úkolu. Úkoly na týden od 6.4. - 10.4. Hydroxid Sulfid_hlinitý.PNG ‎ (628 × 242 పిక్సెళ్ళు, ఫైలు పరిమాణం: 315 KB, MIME రకం: image/png) This is a file from the Wikimedia Commons . Information from its description page there is shown below

 1. sulfid hlinitý -- Al 2 IIIS 3-II sulfid cíničitý IV- -Sn S 2-II sulfid arseničný - As 2 VS 5 -II sulfid wolframový - WVIS 3-II sulfid manganistý - Mn 2 VIIS 7-II oxid uhelnatý - CIIO-II chlorid chromitý - CrIIICl 3-I 2. Napiš názvy sloučenin: Ni S-II - sulfid nikelnatý Cu 2 IS-II - sulfid měďn
 2. oforů. To jsou látky, které pohlcují určité druhy záření a jsou schopny ho postupně opět vydávat ve formě světla
 3. 6 Úkol 1: Zopakuj si názvosloví sulfidů: sulfid sodný. CaS. sulfid křemičitý. Li2S. sulfid hlinitý. FeS. 5 Úkol 2: Doplň text podle pokusu a videoklipu na snímku 4

sulfid sodný CaS sulfid křemičitý Li 2 S sulfid hlinitý FeS. Řešení úkolu 1 Na 2 S sulfid vápenatý. sulfid. prvek s příponou. 1) Vzorec z názvu. sulfid měďnatý bromid hlinitý. oxid fosforečný.

Sulfid železitý (II) Vlastnosti, rizika a použití / Chemie

Vědomostní testy online. Angličtina, čeština, němčina, matematika, filmy, seriály, knihy, historie a jiné, zábavné i poučné Sulfid draselný, sulfid zinečnatý, sulfid železitý, sulfid barnatý, sulfid lithný, sulfid hlinitý Halogenidy a jejich názvosloví Příklady k procvičování - vypracovat do 23.3. 1) Napište názvy následujících halogenidů: FeCl 3, NiBr 2, CaCl 2, KF, NaI, AlF 3, SiBr 4, ZnI 2, 2) Napište vzorce k následujícím halogenidům sulfid cínatý. SnIIS-II. sulfid cíničitý. Sn IV S 2 -II . sulfid draselný. K 2 I S -II . sulfid germanatý. GeIIS-II. sulfid hlinitý. Al 2 III S 3 -II . sulfid hořečnatý. MgIIS-II. sulfid křemičitý. Si IV S 2 -II . sulfid lithný. Li 2 I S -II . sulfid olovnatý. PbIIS-II. sulfid rtuťnatý. HgIIS-II. sulfid sodný. Na 2 I S -II.

sulfid olovnatý sulfid hlinitý sulfid vápenatý sulfid zineënatý sulfid draselný sulfid železnatý sulfid manganatý sulfid rtut'ný . Title: SKM_C25820051913270 Created Date: 5/19/2020 1:27:55 PM. Tyto cookies jsou nezbytné pro fungování webových stránek a nemohou být v našich systémech vypnuty. Obvykle se nastavují pouze jako reakce na akce, které jste vynaložili, což představuje požadavek na služby, jako je nastavení předvolby ochrany osobních údajů, přihlášení nebo vyplňování formulářů III - itý hlinitý IV sulfid zinečnatý (sfalerit) ZnS - zdroj zinku pyrit FeS 2 (zlatavý - kočičí zlato) 36_Hydroxidy tříprvkové sloučeniny, obsahují skupinu (OH)-I tzv. hydroxidový anion počet skupin (OH)-I je ve vzorci vyznačen číslicí za závorko Detaily ze stránky Bezpečnostní listy na webu PENTA. Ing. Petr Švec - PENTA s.r.o. Radiová 1122/1 102 00 Praha 10 tel.: +420 226 060 69 Start studying Názvosloví anorganických sloučenin - opakování. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools

Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze Chemické názvosloví - Anorganika, interaktivní webová aplikace, která umožňuje procvičovat anorganické chemické názvoslov Autor: Mgr. Jana Eichhornová Chemie 8 definice: dvouprvkové sloučeniny síry a kovového prvku starší název sirníky oxidační číslo síry ve vzorci = -II vyskytují se v přírodě jako nerosty mají pevné skupenství a kovový lesk jsou výrazně zbarvené podobné oxidům určení vzorce z názvu u lichých koncovek názvosloví: název -sulfid hlinitý 1. napíšeme značky v. Škola využívá hlavní budovu na Třebovské ulici, kterou tvoří původní část (stará budova) a novější přístavba (nová budova). Součástí školy je samostatný objekt tělocvičny. Vlastní hřiště má škola od září 2003 8. Názvy skupin slou čenin spoj šipkami s jejich charakteristikami : oxidy slou čeniny, ve kterých jsou vázány anionty OH- hydroxidy slou čeniny, ve kterých jsou vázány kationty kov ů a anionty kyseli

08.05.2000 15:33:56. Názvosloví solí (s jedním centrálním atomem bez vyjádření počtu atomů kationtu nebo kyslíku v názvu) III. 3 - sulfid hlinitý - sulfidy se vyskytují v přírodě jako nerosty, používají se k výrobě kovů PbS - sulfid olovnatý, nerost galenit, kovově lesklý, používá se k výrobě olova ZnS - sulfit zinečnatý, nerost sfalerit, šedočerná barva, používá se k výrobě zinku FeS Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Pavel Žižka. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze Pracovní list - procvičování názvosloví anorganických sloučenin - řešení . Vzorec → název . Cvičení č. 1. Vzorec sloučeniny Název sloučeniny SnIIS-II Sulfid cínatý NaI (OH)-I Hydroxid sodný PV2O-II5 Oxid fosforečný HIBr-I Kyselina bromovodíková HIBrVO-II3 Kyselina bromičná PbIIO-II Oxid olovnatý CaII(OH)-I2 Hydroxid vápenatý AlIII2S-II3 Sulfid hlinitý SiIVF. chlorid hlinitý chlorid křemičitý chlorid fosforečný chlorid chromový chlorid manganistý chlorid osmičelý 2. kyselina sirovodíková (voda - oxid, selan - selenid) sulfid sodný sulfid železnatý sulfid hlinitý sulfid křemičitý sulfid vanadičný sulfid chromový sulfid manganistý sulfid osmičelý 3

Oxidy, sulfidy, halogenidy - Absolventi A Sraz

Sulfid hlinitý Li 3 As Hydroxid manganatý Mg 3 Sb 2 Ozonid sodný Al 2 O 3 Hyperoxid barnatý CaO 2 Peroxid draselný Sr(O 2) 2 Oxid manganistý NaO 3 Antimonid železnatý Cu(OH) 2 Arsenid amonný ZnS Fosfid barnatý NH 4 Cl Kyanid sodný CuS 2 orid hořečnatý BaSe Sulfid strontnatý Ag 2 Te Karbid hlinitý CoF ox. č. prvku M I+: Na 2 S sulfid sodný; ox. č. prvku M II+: HgS sulfid rtuťnatý; ox. č. prvku M III+: Al 2 S 3 sulfid hlinitý; ox. č. prvku M IV+: CS 2 sulfid uhličitý; ox. č. prvku M V+: As 2 S 5 sulfid arseničný; Disulfidy a polysulfidy. disulfidy mají ve struktuře disulfidový aniont S 2 2 a F) oxid hlinitý. f) zabraňuje vazbě kyslíku na hemoglobin: c G) oxid křemičitý. g) ruda olova: j H) chlorid sodný. h) hašené vápno: g I) sulfid olovnatý. i) suchý led: e J) hydroxid sodný. j) solení silnic v zimě: 3) Vysvětli princip vzniku skleníkového efektu. Jaký plyn k němu významně přispívá Názvosloví dvouprvkových sloučenin Názvosloví dvouprvkových sloučenin Názvosloví dvouprvkových sloučenin Názvosloví dvouprvkových sloučenin chlorid fosforitý jodid draselný fluorid křemičitý bromid olovnatý chlorid hlinitý MnCl3 PbI4 AlF3 PBr5 NaCl chlorid manganitý fluorid olovičitý jodid hlinitý chlorid sodný. Sulfid hlinitý Al 2 S 3 vzniká reakcí prvků za zvýšené teploty (1000 °C) nebo žíháním hliníku v proudu sulfánu. Je to bílá krystalická látka s tetraedrickou koordinací hliníku, která se vodou rychle a úplně hydrolyzuje na hydroxid hlinitý a sulfán

Názvosloví - seznam sloučenin s názv

jedná se o sulfid doplníme oxidační čísla víme, že sulfid má ox. číslo -II ox. číslo hliníku musíme vypočítat (součet všech ox. čísel v molekule je 0) ox. číslo hliníku je III; koncovka přídavného jména bude -itý Název sloučeniny je sulfid hlinitý Sulfid hlinitý - Aluminium sulfide. z Wikipedie, otevřené encyklopedie. sulfid hlinitý jména Ostatní jména sulfid hlinitý.

Názvosloví.c

Al 2 O 3, oxid hlinitý SnS 2, sulfid cíničitý, se skládá ze dvou atomů síry a jednoho atomu cínu). Určení názvu sulfidu na základě jeho vzorce. Na 2 S Potřebujeme určit koncovku. Oxidační číslo jednoho atomu síry je -II, oxidační číslo sodíku zatím neznáme (X), takže je to Na X 2 S-II 1 6) sulfid olovičitý F) Al 2 S 3 7) sulfid barnatý G) Na 2 S 8) sulfid hlinitý H) PbS 2 9) sulfid sodný CH) Fe 2 S 3 10) sulfid ţelezitý I) BaS 11) bromid zlatitý J) NaCl 12) jodid měďnatý K) AuBr 3 13) chlorid sodný L) CuI 2 14) fluorid vápenatý M) CaF 2 2) Doplň věty

Sulfid hlinitý: K I C II N-III: sulfid nitrosylu: Izo- a heteropolyanionty. Izopolyanionty jsou anionty obsahující dva a více centrálních atomů téhož prvku. Heteropolyanionty jsou anionty obsahující dva a více centrálních atomů různých prvků. Vznikají kondenzací monomerních jednotek, např. dichroman vzniká:. сернистый алюмини Při reakci si také můžete všimnout slabého odéru vajec, to způsobuje další reakce, která probíhá - sulfid hlinitý reaguje s vodou. Al 2 S 3 + 6H 2 O -> 2Al(OH) 3 + 3H 2 S. Sulfan (H 2 S) je stejný plyn, který se uvolňuje ze zkažených vajec - proto ten zápach

Názvosloví chlorid berylnatý fluorid arseničný bromid

sulfid: H 2 SO 3: kyselina siřičitá: HSO 3-hydrogensiřičitan: SO 3 2-siřičitan: H 2 CO 3: kyselina uhličitá: HCO 3-hydrogenuhličitan: CO 3 2-uhličitan: H 3 PO 4: kyselina fosforečná: H 2 PO 4-dihydrogenfosforečnan: HPO 4 2-hydrogenfosforečnan: PO 4 3-fosforečnan: H 2 SO 4: kyselina sírová: HSO 4-hydrogensíran: SO 4 2-síra oxid hlinitý Al O-I 2 3 Al 2 O 3 oxid Ikemiitý Si O- SiV O-I (2) (4) 2 SiO 2 Tvoení názvu oxid Název je tvoen z podstatného jména oxid a pídavného jména odvozeného z názvu prvku se zakonením odpovídajícím jeho kladnému oxidanímu íslu. Píslušné kladné oxidaní íslo získáme opt pomocí kížového pravidla z index ve vzorci sulfid uhličitý sulfid hlinitý sulfid rtuťnatý sulfid sodný sulfid sodný sulfid draselný sulfid měďný Vytvořte názvy dle níže uvedených vzorců sulfidů: MnS 2 TeS 2 As 2 S 3 CS 2 HgS As 2 S 5 P 2 S 3 NiS Pro další procvičování zvolte tento odkaz

PPT - Názvosloví anorganických sloučenin IRůzné cesty vzniku sulfanu a jeho důkaz | Enviroexperiment

Sulfid hlinitý v Francouzštině - Češtino-Francouzština Slovní

 1. bromid vápenatý fluorid hlinitý 3) Utvoř názvy oxidů, piš oxidační čísla N 2 O Cl 2 O CaO P 2 O 5 PbO 2 Cr 2 O 3 PbO Fe 2 O 3 SO 2 4) Utvoř vzorec daného oxidu oxid siřičitý oxid chloristý oxid uhelnatý oxid sírový Sulfid olovnatý sulfid hlinitý sulfid zinečnatý.
 2. Na kusový sulfid železa přikapáváme kyselinu chlorovodíkovou (1:1). 2. Z sulfidu hlinitého. Na kusový sulfid hlinitý přikapáváme kyselinu chlorovodíkovou. Takto připravený sulfan má větší čistotu než připravený ze sulfidu železa. 3. Z parafínu a síry. Roztavíme 50g parafínu (vosku), přidáme 20g síry a 10g oxidu.
 3. Sulfid hlinitý A12S3 Sulfid olovnatý PbS Sulfid soclný Nas Sulfid stiíbrný Ags Sulfid uhelnatý CS Sulfid vápenatý Cas Sulfid zineönatý ZnS Sulfid draselný K2S Sulfid fosforeönýP2S5 Sulfid méd'natý Cus Sulfid méd'ný Cus Sulfid železiöitý FeS2 Sulfid vodný H2S Sulfid cínatý SnS Sulfid zlatný Aus Sulfid horeönatý Mg
 4. 1) sulfid arzenitÝ 2) n 2 o 3 3) bromid hlinitÝ 4) ti i 4 5) hydrogensulfid draselnÝ 6) kyselina trihydrogenfosfornÁ 7) h 6 teo 6 8) kyselina dichromovÁ 9) h 2 cs 3 10) hydrogensiŘiČitan draselnÝ 11) trithioarzenitan amonnÝ 12) ba(io 3) 2 s 13) li 2 sio 3 14) manganan draselnÝ 15) h 6 si 2 o 7 16) chlorid vÁpenatÝ 17) kbro 2 18) zn.

Jaký název má sulfid o vzorci Cu 2 S? Doplníme známá oxidační čísla. Cu 2 S-II Použijeme křížové pravidlo. Cu 2 S 1 CuIS-II musí být II) Určíme název kationtu. 3 = selenid hlinitý. Názvosloví sulfidů -procvičován. 6 Sulfid hlinitý, jeho sublimace a vlastnosti Demonstrační pokus nebo Laboratorní práce Téma: Sulfidy. Sloučeniny síry a hliníku. Sublimace. Rozpustnost. Úkol: Sulfid hlinitý, jeho sublimace a rozpustnost síry Pomůcky: kádinka (400 nebo 600 ml), trojnožka, síťka, kahan, zápalky, varná baňka, kádink Název → vzorec. Cvičení č. 1. Název sloučeniny Vzorec sloučeniny Chlorid antimoničný SbVCl-I5 Sulfid arsenitý AsIII2S-II3 Hydroxid hlinitý AlIII (OH)-I3 Kyselina bromovodíková HIBr-I Oxid berylnatý BeIIO-II Kyselina sírová HI2SVIO-II4 Hydroxid sodný NaI(OH)-I Oxid boritý BIII2O-II3 Fluorid olovnatý PbIIF-I2 Sulfid lithný LiI2S-I sulfid hlinitý sulfid sodný CuS K2S Fe2S3 ZnS Al2S3 Na2S sulfid měďnatý sulfid draselný sulfid železitý.

Různé cesty vzniku sulfanu a jeho důkaz Enviroexperimen

 1. sulfid hlinitý sulfid měďnatý (NH 4) 2 S SnS 2 Sb 2 S 3 BaS Al 2 S 3 CuS . SULFIDY tvorba názvu ze vzorce - procvičován.
 2. sulfid olovnatý Názvosloví anorganických sloučenin. Halogenidy. vzorec halogenidu název halogenidu AsF5 Fluorid fosforečný IF7 Fluorid jodistý OsF8 Fluorid osmičelý SF6 Fluorid sírový CaF2 Fluorid vápenatý (NH4)Cl Chlorid amonný KCl Chlorid draselný AlCl3 Chlorid hlinitý CuCl2 Chlorid měďnatý NaCl Chlorid sodný CCl
 3. Sulfid lithný Sulfid hořečnatý Sulfid rtuťný Sulfid hlinitý Sulfid cíničitý Sulfid stříbrný Sulfid osmičelý Odpovědi II Sulfid lithný Li2IS-II Sulfid hořečnatý MgIIS-II Sulfid rtuťný Hg2IS-II Sulfid hlinitý Al2IIIS3-II Sulfid cíničitý SnIVS2-II Sulfid stříbrný Ag2IS-II Sulfid osmičelý OsVIIIS4-II Použité zdroje.

Názvosloví solí hydridů - řešení E-ChemBook

 1. Al2O3 oxid hlinitý. Al2S3 sulfid hlinitý. Al4C3 trikarbid tetrahliníku. AlBr3 bromid hlinitý. AlCl3 chlorid hlinitý. AlCl3.6H2O hexahydrát chloridu hlinitého. AlF3 fluorid hlinitý, trifluoralan. AlF4 tetrafluoralan. AlI3 jodid hlinitý. AlN nitrid hlinitý. AlNbO4 niobičnan hlinitý, tetraoxoniobičnan hlinitý
 2. Sulfidy a Sulfid hlinitý · Vidět víc » Sulfid hořečnatý. Sulfid hořečnatý (chemický vzorec MgS) je anorganická sloučenina krystalizující ve čtverečné soustavě halitové struktury, v čistém stavu bílé barvy, avšak většinou je znečištěn různými nečistotami, kterému dodávají hnědou barvu. Nový!!
 3. Pracovní list: Názvosloví solí 1. Vytvořte název solí a) LiIO 4, Mn 2 (SO 4) 2, CaWO 4, K 2 SiO 3, PbSeO 3, BaCr 2 O 7, Zn 2 TiO 4, Mg(ClO 4) 2, K 2 Si 2 O 5, N
 4. Sulfidy: sulfid měďnatý sulfid chromový sulfid rtuťný sulfid olovnatý sulfid titaničitý sulfid draselný sulfid chloristý sulfid dusičitý sulfid hlinitý
 5. sulfid sodný, oxid chloristý, oxid barnatý chlorid fosforečný, hydroxid váepnatý, sulfid hlinitý uhličitan zinečnatý, síran železitý, pentahydrát síranu měďnatéh
PPT - I O N T Y PowerPoint Presentation - ID:4726687

chlorid fosforitý. jodid draselný. fluorid křemičitý. bromid olovnatý. chlorid hlinitý. MnCl3. PbI4. AlF3. PBr5. NaCl. chlorid manganitý. fluorid olovičit Procvičuj Sulfid stříbrný Sulfid olovnatý Sulfid antimonitý Sulfid zinečnatý Al 2 S 3 Cu 2 S HgS FeS 2 Ag 2 S PbS Sb 2 S 3 ZnS Sulfid hlinitý Sulfid měďn sulfid manganistý Mn 2 VII S 7-II Mn S sulfid vápenatý Ca 2 II S 2-II Ca S 1 krátíme 1 ve vzorci jedničky nepíšeme sulfid olovnatý sulfid hlinitý sulfid měďný sulfid titaničitý (titan = Ti) Cvierní č. 2 Tvorba názvu ze vzorce sulfidu vzorec odvození název př. Ag 24. 9. 2017. Oxid uhli čitý. Hydroxid zine čnatý. Sulfid hlinitý. Chlorid sodný. Oxid dusi čný. Sulfid železnat Oxid hlinitý (Al2O3) je krystalická látka, obvykle bílé barvy, která vzniká při spalování hliníku nebo dehydratací hydroxidu hlinitého. Oxid hlinitý se v přírodě vyskytuje jako velmi tvrdý nerost korund. Odrůdy korundu jsou smirek a drahé kameny - modrý safír a červený rubín. Sulfid_hlinitý; dbpedia-cs.

Sulfid hlinitý v Němčině - Češtino-Němčina Slovník - Glosb

sulfid hlinitý oxid chlorečný jodovodík kyselina dusitá kyselina trihydrogen boritá kyselina chloristá hydroxid hlinitý kyselina dichromová sulfid jodistý dusičnan litný dusičnan amonný síran amonný uhličitan vápenatý siřičitan sodný chloristan draseln Pracovní list Dvouprvkové slou čeniny - vzorce 1. Ve slou čeninách zapsaných vzorci dopl ň oxida ční čísla atom ů prvk ů: • CaO Cr 2O3 SO 3 Cl 2O NO 2 • FeS Sb 2S3 Na 2S PbS Ag 2S • PCl 5 KCl MgCl 2 SiCl 4 AlCl 3 2 Chemické názvosloví. Binární sloučeniny. OXIDY. Oxid kademnatý. Cu. 2. O. Oxid dusitý. Mn. 2 O. 7. Oxid bromistý. CdO. Oxid měďný. N. 2 O. 3. Oxid.

chemie 1

Sulfidy - zsjablunka

Kyslíkaté kyseliny (oxokyseliny) Názvosloví kyselin záleží na oxidačním čísle (náboji) kyselinotvorného prvku. Podíváme se na vzorec H 2 SO 4.Z něj vidíme, že iontů vodíků je 2, síry 1 (jednička se nepíše) a kyslíků 4. Náboj kationtu vodíku je +1, a protože vodíku máme dva, celkový náboj je +2 NÁZVOSLOVÍ ANORGANICKÝCH SLOUČENIN - zadání. a)V zadaném souboru určete oxidační čísla: CaF. 2, Mn. 2. O. 7, N. 2, NH. 3, Mg(OH) 2, sulfid arseničný. As 2 IV S 5 -II . As2 S. 5 sulfid arsenitý. As 2 III S 3 -II . As2 S. 3 sulfid beryllnatý. Be II S -II . BeS. sulfid boritý. B 2 III S 3 -II . B2 S. 3 sulfid cínatý. Sn II S -II . SnS. sulfid cíničitý. Sn IV S 2 -II . SnS2. sulfid draselný. K 2 I S -II . K 2. Ssulfid hlinitý. Al 2 III S 3 -II . Al2 S. 3 sulfid.

Triviální názvy - Tiscali

sulfid hlinitý 87. fluorid lithný 89. oxid železitý 91. chlorid stiíbrný 93. hydroxid hlinitý 95. chloreënan stiíbrný síran horeënatý 99. chlorid oloviëitý 70. kyselina jodistá 72. hydroxid kobaltnatý 74. kyselina chloristá síran rtut'natý 76. 78. oxid manganistý 80. dusiënan kademnatý 82. fluorid hlinitý 84. oxid. Vytvořte si pomocí skutečných laboratorních technik poklad plný krystalů. Sledujte, jak krystaly rostou na sádrových odlitcích různých tvarů, které si sami vytvoříte a pozorujte, jak krystal ve tvaru měsíce svítí ve tmě

E-shopPPT - Seminář z chemie a obecné toxikologie PowerPoint

sulfid železnatý sulfid hlinitý sulfid sodný sulfid strontnatý jodid sodný chlorid fosforitý bromid nikelnatý fluorid hoïeönatý sulfid arsenitý sulfid zineönatý sulfid rtutný sulfid kademnatý AgzS Hgs cus 7. Napiš názvy sulfidú: MnS CuaS . 4. Napiš název halogenidu: SrBr2 crC1 oxid-hydroxid hlinitý LaF(O) MgCl(OH) anion tetrakarbonylkobaltidový (1-) hexanitrokobaltitan draselný tetrakarbonylferrid (2-) hexaamminželeznatý triammin-trichlorokobaltitý komplex CdO HgO FeO PbS KH LiH FeP NOS KHS trichlorid-sulfid fosforečný oxid dusitý trithiouhličitan sodný anion chloristanový oxid barnatý oxid dusný oxid. SiS2 sulfid křemičitý CrS3 sulfid chromový Mn2S3 sulfid manganitý sulfid měďnatý CuS sulfid dusný N2S sulfid hlinitý Al2S3.

 • Vrtačkové sklíčidlo se závitem.
 • Zlaté pobřeží afrika.
 • Jika spunt.
 • Městský úřad tišnov.
 • Moderni satanismus.
 • Vzdělávací kurzy online.
 • Hyundai i20 2015.
 • Cesta k certifikátu windows.
 • Hřib janek.
 • Freestyle swimming.
 • Dusk till dawn meaning.
 • Nosím jen tanga.
 • Zkrocení zlé ženy audiokniha zdarma.
 • Co je asteroid.
 • Hot jóga karlín.
 • Historie českého loutkářství.
 • Baseball softball.
 • Jednoduché magisterské studium.
 • Prodej autoskel.
 • Odposlech telefonu jak poznat.
 • Jak vychovat kokršpaněla.
 • Prase divoké délka života.
 • Yamaha yz 250 bazos.
 • William shakespeare dila.
 • Xbox 360 rgh návod.
 • Nejvtipnější jména ceska.
 • Lysohlávky.
 • Je jar jedovatý.
 • Jessica chastain martian.
 • Podklad pod šindel.
 • Amortizace auta kalkulačka.
 • Fotobatoh přes rameno.
 • Jak prodat poškozené auto.
 • Bouda pro jagdteriera.
 • Mori restaurant & lounge.
 • Icq starší verze.
 • Hexacima ockovani.
 • Index zdravé prostaty¨.
 • Formát souboru a jeho přípona se neshodují.
 • Metal gear solid 5 recenze.
 • Neisseria meningitidis.