Home

Máj hlavní postavy

večerní máj - je lásky čas, HLAVNÍ POSTAVY: Jarmila - poctivá dívka, oddaně čekající na návrat svého milence Vilém - má představovat autora, autor s ním cítí. Žárlivý, pomstychtivý, bouří se proti společenským konvencím a soudu Hynek - sám autor, zamyšlený a depresivn. Hlavní postavy: Vilém strašný lesů pán, žárlivý, pomstychtivý, má znázorňovat autora, Dominantní slova: láska, máj, den a noc. Děj: Příběh milenců Viléma a Jarmily. Oba tragicky zemřou, vinu nese společnost.Vilém zabije svého otce za svádění Jarmily(Odloučen od otce, neznal ho.)Vilém popraven, Jarmila se. Obrození se stává celonárodní záležitostí. Mizí vědecký a umělecký charakter. Literatura má sloužit k národním zájmům. Na naše území proniká romantismus. V roce 1848 dojde k revoluci a český národ poprvé vystupuje jako svébytný politický... Významní autoři: Josef Kajetán Tyl Byl dramatik, prozaik a. hlavní postavy: Vilém (strašný lesů pán): žárlivý, pomstychtivý, odsouzený na smrt - nevěří ve svou vinu, lituje sám sebe, zatracuje se, typický romantický hrdina za svůj osud dává vinu svému otci, který jej v mládí vyhnal z domu, má strach z posmrtného života, neví co přijd Ovlivnil Májovce (Máj považován za 1. moderní báseň), časopis Almanach Máj s odkazem na Máchu; Zfilmováno v současnosti (hudba Support Lesbiens) Kritika náboženství a boha, který připustil smrt dvou mladých lidí; Soudobí umělci jeho dílo zavrhli - projevoval málo vlastenectví, ukazoval svou vnitřní rozervane

VG3

Byl opět večer - první máj - večerní máj - byl lásky čas; hrdliččin zval ku lásce hlas, kde borový zaváněl háj. O lásce šeptal tichý mech, květoucí strom lhal lásky žel, svou lásku slavík růži pěl, růžinu jevil vonný vzdech. Jezero hladké v křovích stinných zvučelo temně tajný bol, břeh je objímal. Kniha: Máj Autor: Karel Hynek Mácha Deník přidal(a): Kari Přidáno na: Studijni-svet.cz Karel Hynek Mácha se narodil 16. listopadu 1810 v Praze na Újezdě. Byl to český básník a prozaik, představitel českého romantismu a zakladatel moderní české poezie. Jmenoval se Ignác ale jméno si počeštil na Hynek. Rodina se několikrát stěhovala kvůli finanční krizi

Karel Hynek Mácha - Máj (5) Čtenářský deník Český

Kniha: Máj Spisovatel(ka): Karel Hynek Mácha Přidal(a): Simona H. Karel Hynek Mácha (1810-1836) narozen v Praze český básník a prozaik představitel českého romantismu zakladatel moderní české poezie studium práv, ochotník v divadle, krátce advokátní praktikant v Litoměřicích záliba v cestování (inspirace) Díla: Obrazy ze života mého (1834) - cyklus próz (Márinka. Český-jazyk.cz - ČTENÁŘSKÝ DENÍK » rozbor díla: Máj (stručný rozbor) (4) (Karel Hynek Mácha) - Obávaný vůdce loupežníků Vilém zabil svého soka v lásce, aniž však věděl, že je to jeho vlastní otec, který ho v dětství vyhnal z domu. Vězeň Vilém v noci před.. Hlavní postavy: Vilém (hl. hrdina) - je loupežníkem, kterému se přezdívá Strašný lesů pán, miluje Jarmilu, zabije jejího svůdce (svého otce), popraven - oběšením. Jarmila - miluje Viléma, spáchá sebevražd Hlavní myšlenka knihy: Oslava přírody, lásky a tragédie tří lidí, nešťastná láska a poté smrt. Hl. postavy: · Vilém - vůdce loupežníků, strašný lesa pán, neznal svého otce, kterého zabil a poté byl odsouzen k trestu smrti. · Jarmila - Vilémova milá

V roce 1836 vydal své vrcholné dílo Máj. III. Postavy. V básni se objevují tři hlavní postavy - Jarmila, Vilém, Hynek, ostatní - člen loupežnické družiny, žalářník, modlící se dav. Hlavní postavy se v básni nesetkají: vzniklo by totiž dynamické napětí, posílil by se děj a to autor záměrně nechce Hlavní postavy. Vilém - zamilován do Jarmily, loupežník, zabije svého otce i když o tom neví, typický romantický. hrdina, pomstychtivý, bouří se proti společnosti. Jarmila - dobrá kurva, čeká na Viléma a když zjistí co způsobila tak se zabije. Hynek - sám autor, zamyšlený, ztotožňuje se s Vilémem . Doba děj Lyrickoepická skladba Máj patří k nejdůležitějším dílům českého romantismu. Nese hlavní rysy romantismu: klade důraz na cit, jeho hlavními motivy jsou tragická, nenaplněná láska, smrt, důležitou roli hraje i příroda. Nechybí ani typické romantické postavy - loupežníci, vězni

Máj - rozbor díla k maturitě [11] Rozbor-dila

Děj je zde pouze nastíněný, není až tak důležitý, hlavní jsou filozofické úvahy a popis přírody. Odehrává se v okolí Doks u Máchova jezera. Vystupují zde tři postavy, přičemž s jednou z nich se sám autor ztotožnil. Dívka Jarmila - ta miluje Viléma. Vilém - miluje Jarmilu, ale je obávaný vůdce loupežníků POSTAVY.cz - databáze a wiki postav, filmů, seriálů a her. Popovídej si, čti, nebo piš novinky - staň se správcem Máj jsem nikdy příliš ráda neměla.Jednoduchý příběh, který na mě působí jako telenovela. Hlavní postavy, jejichž jednání odporuje mým představám o etice. Filosofické úvahy, které mi vždy byly velmi vzdálené. Rozbor jsem napsala.. Karel Hynek Mácha: Máj čtenářský deník a další obsahy a rozbory děl najdete na webu Ctenarsky-denik.cz, který dále obsahuje velký čtenářský deník, životopisy spisovatelů, seminární práce a další Hlavní postavy. Vilém - Zabil svého otce, neboť ten mu svedl jeho milovanou Jarmilu. Za to byl uvězněn do žaláře a byl nad ním vynesen rozsudek smrti. Svého otce bral v lásce jako soka. Mlád byl otcem vyhnán, a proto ho příliš neznal

Charakterizujte hlavní postavy díla. 11. Proč napsal autor takovou báseň? 12. Najděte v textu monolog. 13. Čí vinu nese Vilém? 14. Co autor myslí veršem: kolébku mou i hrob můj? 15. Najděte v textu přechodníky. 16. Jak pracuje autor s kontrastem? 17. Najděte příklad anafory, apostrofy Máj. Hlavní postavy: Jarmila-nic o ní nevíme, je to milenka druhé hlavní postavy Vilém-v mládí vyhnaný z domova, stane se z něj loupežník. Charakteristika doby a prostředí: děj se odehrává neznámo kdy, pravděpodobně v Doksech. Jarmila čeká na břehu jezera na svého milého Viléma, nemůže se však dočkat Charakteristika: V práci je představeno dílo Máj českého básníka Karla Hynka Máchy. Obsahuje jeho celkovou charakteristiku, informuje o pozadí jeho vzniku, stručně popisuje hlavní postavy a děj jednotlivých částí básně. Dále se věnuje autorovu životu a v závěru přináší krátký úryvek z díla

Ahn Bo Hyun - Profily - AsianStyle

Máj - rozbor díla k maturitě (6) Rozbor-dila

2. Stručně charakterizujte lyrickoepickou skladbu Máj (1836) v následujících bodech: hlavní postavy epickou složku lyrickou složku umělecké prostředky básnického vyjádření dobové přijetí díla Literární tvorba: V Máchově tvorbě se projevuje romantismusve všech charakteristických znacích Nemusí zůstat jen u jednoho motivu, ale užívá kroužení a návratů motivů, přičemž jeden může být hlavní, jiný vedlejší, jeden se týká postavy, jiný děje. Cílem je nejen tyto motivy zdůraznit, ale také přitáhnout čtenářovu pozornost (Páral - opakováním motivů vsugeruje zmechanizovanost a jednotvárnost. Vilém je ústřední postavou lyrickoepické básně Máj od Karla Hynka Máchy, člověka s neuvěřitelně zajímavým charakterem a osudem, který bývá označován za vůbec jediného ryzího českého romantika. Vilém je jakýmsi odrazem autora samotného. Rozervan

Karel Hynek Mácha - Máj - Rozbory knih - Maturitní okruhy

hlavní myšlenka: kvůli naprostým maličkostem se člověk rozzlobí na svého bližního, a až příliš pozdě si uvědomuje, že to nebylo třeba, že dítě mělo matku jen rádo a chtělo, aby se mu více věnovala, matka si to však uvědomila až příliš pozdě, sama se vlastně potrestá; hlavní postavy: matka; dítě; Polednic Kategorie: Česká literatura do 20. století Typ práce: Obsahy a rozbory děl Škola: Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť, Zlín Charakteristika: Rozbor Máchova Máje k maturitě v úvodu informuje o životě a dílech autora i jeho současnících.Poté vystihuje literárně-historický kontext skladby, okolnosti jejího vzniku i vliv. Nechybí základní charakteristika díla, rozbor jeho.

hlavní postavy: Vilém (strašný lesů pán): žárlivý, pomstychtivý, odsouzený na smrt - nevěří ve svou vinu, lituje sám sebe, zatracuje se za svůj osud dává vinu svému otci, který jej v mládí vyhnal z domu, má strach z posmrtného života, neví co přijd 8. Hlavní postavy: Jarmila, Vilém 9. Úryvek: Máj: Byl pozdní večer - první máj - večerní máj - byl lásky čas. Hrdliččin zval ku lásce hlas, kde borový zaváněl háj. O lásce šeptal tichý mech; kvetoucí strom lhal lásky žel, svou lásku slavík růži pěl, růžinu jevil vonný vzdech. Jezero hladké v křovích.

Karel Hynek Mácha - Máj - Uč se online! - Vše co

 1. Karl Friedrich May, píšící pod jménem Karl May a v českém prostředí uváděný běžně jako Karel May (25. února 1842 Ernstthal u Saské Kamenice - 30. března 1912 Radebeul u Drážďan), byl německý spisovatel převážně dobrodružných románů a povídek z exotických krajů. Proslul zejména svými příběhy z Divokého západu o indiánském náčelníku Vinnetouovi a.
 2. 3) Hlavní postavy, charakteristika; VILÉM: mládí vyhnán z domu, stal se loupežníkem - Strašný lesů pán Žárlivý a pomstychtivý, vzpoura proti mechanickému přijímání spravedlnosti. ZTOTOŽNĚNÍ AUTORA - s hlavní postavou . 4) Autorův zámě
 3. Charakteristika: V práci je představeno dílo Máj českého básníka Karla Hynka Máchy. Obsahuje jeho celkovou charakteristiku, informuje o pozadí jeho vzniku, stručně popisuje hlavní postavy a děj jednotlivých částí básně. Dále se věnuje autorovu životu a v závěru přináší krátký úryvek z díla
 4. ulost
 5. Hlavní postavy: loupežník Vilém - strašný lesů pán, v mládí byl vyhnán z domu, stal se vůdcem loupežníků - výjimečný osud - symbol odbojného postoje vůči společnosti a jejím zákonům, ztotožnění autora s hlavní postavou, ostatním autorům té doby se jevil jako nepochopitelný
 6. Kniha: Máj Autor: Karel Hynek Mácha Deník přidal(a): stowosm Přidáno na: Studijni-svet.cz Autor: Karel Hynek Mácha (16. 11. 1810 - 06. 11. 1836) - nejvýznamnější představitel českého romantismu - jeden z nejvýznamnějších českých básníků vůbec - český básník a prozaik - zakladatel české moderní poezie - byl to podivín, samotář, drsný člověk - studoval.
 7. Jak se jmenují 2 hlavní postavy z básně Máj? Adam a Jana. Vilém a Marcela. Vilém a Jarmila. Dulcinea je postava z románu.. Důmyslný rytíř Don Quijote de la Mancha. Lakomec. Oliver Twist. Kopčem je jedna z hlavních postav románu.. Z hlubin pravěku. Robinson Crusoe. Lovci mamutů. Pan Heribert z Nerudových Malostranských.

Video: Karel Hynek Mácha - Máj

Dílo: Máj. lyricko-epická báseň, vrchol jeho tvorby, základní dílo moderní české poezie; krajina- pod Bezdězem, Máchovo jezero skladba postihuje rozpor mezi životem a smrtí, nesmrtelností a vědomím zániku; postava Viléma - typicky romantická, vyřazen ze společnosti(vyhnán otcem, stane se vůdcem loupežníků) dílo: Máj - lyricko-epická skladba - má 4 zpěvy a 2 intermezza (mezizpěv, zpomaluje báseň, děj) - děj se odehráva na Bezdězu v Doks - hlavní postavy: otec, Vilém, Hynek ( až ve 4 zpěvu, byl to autor), Jarmila - děj je nastíněn mlhavě Rozbor: 1. zpěv - odraz večerní přírody - první tragedie = Jarmila spáchá sebevražd Hlavní postavy: Vilém - Strašný lesů pán máj (Mája, 26. 2. 2015 17:20) dobryy. ale nevim jak mam nahradit slovo nevedomky (vim co toznamena) ale potrebuju to napsat svými slovy kazdopadne se mi kniha spatne cetla tak nevim nic nepamatuju zda byl hynek taky hlavni postava ale myslim ze jo kdyztak dopis :

Máj - čtenářský deník CtenarskyDeniky

Hlavní postavy jsou v básni rozmístěny tak, aby se nepotkaly; Mácha tak potlačuje posílení děje prostřednictvím jejich potenciálního vzájemného působení. (chaera) Rukopis Máje byl objeven během první světové války v Katusicích u Mladé Boleslavi v pozůstalosti obrozence Jana Nepomuka Krouského Hlavní hrdinové: postavy loupežníků - protestují proti řádu společnosti . Ovlivnil i další generace - MÁJOVCI: Sdružení autorů 2. poloviny 19. století kolem almanachu MÁJ (Jan NERUDA, Karolína SVĚTLÁ, Vítězslav HÁLEK, Jakub ARBES) Snažili se o pravdivé zobrazení světa

Lyricko-epická skladba Máj vznikla v první polovině 19. století v období romantismu u nás. Romantismus se rozvíjel mezi revolučními roky 1789 - 1848. Romantikové vítali revoluce, boj za svobodu, ale byli zklamáni ekonomickou nesvobodou, protože důležitou roli hrál majetek Hlavní postavy jsou v básni rozmístěny tak, aby se nepotkaly. Jejich vzájemným působením by vzniklo dynamické napětí směřující k posílení dějě, což autor záměrně potlačuje. Do řeči všech postav vkládá básník vlastní úvahy, pocity a prožitky, jimiž zdůzazňuje lyrickou rovinu básně a silně subjektivizuje. Kniha: Máj Autor: Karel Hynek Mácha Přidal(a): Denny Zasláno na Studijni-svet.cz - Více rozborů na Rozbor-dila.cz Zasazení díla do literárně historického kontextu: Psychologická próza Spalovač mrtvol vyšla poprvé roku 1967. Psychotická próza = zvláštní typ prózy, v níž není podstatný děj, ale to, jakým způsobem ho prožívají postavy postavy a jejich charakteristika (přímá - nepřímá, kladné - záporné rysy, vztahy, konflikty, vývoj - architektury, hlavní ideje, typické žánry, postavy, témata, jazykové prvky Máj - Márinka - Kat / Erben - sběratelská činnost - Kytice Realismu V případě Karla Hynka Máchy (†25) to nebylo o pozdním večeru prvního máje u vod Máchova jezera, nýbrž o 16. listopadu u vod Vltavy, konkrétně na Malé Straně, kdy přišel na svět. Stalo se tomu tak v roce 1810 - před 210 lety. Mácha proslul nejen coby slavný básník a romantik, ale také rovněž coby cestovatel

Charakteristika: Literární rozbor básnického díla Máj. Text obsahuje životopis autora Karla Hynka Máchy. Dále uvádí zařazení díla do literárního kontextu, žánrovou charakteristiku a kompozici. Věnuje se popisu děje. Seznamuje s tématy. Rozebírá nejen hlavní postavy, ale také umělecké prostředky, i autorův záměr Máj . Za stěžejní a hlavní dílo Karla Hynka Máchy je považován Máj. Byl vydán v roce 1936. UKÁZKA Z MÁJE . Postavy: Vilém, zbojník. Jarmila. Vilémův otec. vypravěč příběhu, poutník Hynek (autor) Prostředí Search the world's information, including webpages, images, videos and more. Google has many special features to help you find exactly what you're looking for Dílo se jmenuje podle hlavní postavy, jde o domnělého revizora, proto název Revizor. • posouzení aktuálnosti díla: Dílo je aktuální, neboť se podplácí i dnes, někteří lidé jsou a budou hloupí a najdou se i lidé, kteří pro peníze lžou a udělají cokoli. • pravděpodobný adresát Hlavní myšlenka básně : I vražda z dobrého úmyslu musí být potrestána. Můj názor na knihu : Karel Hynek Mácha byl velký spisovatel a jeho díla jsou slavná do dnes a proto mu vzdávám všechnu čest, ale pro mě byl Máj velmi nezáživný , ale přesto si myslím, že jeho díla jsou velkolepá

Máj - rozbor knihy RozborKnihy

Karel Hynek Mácha - Máj (stručný rozbor) (4) Čtenářský

Máj - Karel Hynek Mácha. DOC. Stáhnout kompletní materiál zdarma (61 kB) Níže je uveden pouze náhled materiálu. Kliknutím na tlačítko 'Stáhnout soubor' stáhnete kompletní formátovaný materiál ve formátu DOC Kniha: Tyrolské elegie Autor: Karel Havlíček Borovský Rozbor přidal(a): Sašenka Vloženo na: Studijni-svet.cz Autor - Karel Havlíček Borovský. Karel Havlíček Borovský, pseudonymem Havel, vlastním jménem Karel Havlíček byl český básník, novinář, překladatel z ruštiny a polštiny, ekonom a politik -Režisér Hřebejk navrhoval pojmenovat tento díl názvem Pitomci, protože údajně nejlépe vystihuje hlavní postavy. [Zdroj: moravskoslezsky.denik.cz] ( me116 ) - Roli jednoho z Romů ztvárnil Petr Bažo, který je známý jako představitel romské komunity v seriálu Most Práce popisuje děj, postavy, hlavní myšlenku i jazyk povídky Babička Boženy Němcové a dodává rovněž informace o autorce. Božena Němcová: Babička Detailně zpracovaný rozbor novely Babička Boženy Němcové obsahuje základní charakteristiku díla, popis děje a jednotlivých postav

1980

Máj - Karel Hynek Mácha - Galaktis - Hlavní stran

Máj - Byl pozdní večer - první máj - večerní máj - byl lásky čas. Hrdliččin zval ku lásce hlas, kde borový zaváněl háj. V naší zemi asi není ani jeden dospělý člověk, který by si nepřipomenul první nádherné verše slavného Máchova Máje. Ale se znalostí celé básně už je to slabší. A to je rozhodně škoda Ještě více než Máj se pak charakteru operní skladby blíží Marinka. Právě v Máji vrcholí krása české básnické řeči před Vrchlickým a Březinou. Sám Mácha označil Máj za romantickou báseň nebo spíše za veršovaný románek. Je možné, že chtěl napsat dílo podobného Miltonovu Ztracenému ráji, básni. Studijní materiál 4. MÁJ z předmětu Český jazyk - literatura, střední škol

Hlavní smysl této básně spočívá v tom, že autor nedokázal splnit svoje životní tužby a sny a proto vkládá alespoň svoje pocity a naděje do této básně a při této příležitosti kritizuje společnost kvůli jejím nešvarům. 15.Naučte se zpaměti úryvek z básně. Byl pozdní večer - první máj Zadání ústní zkoušky pro Máj básníka Karla Hynka Máchy. Charakteristika uměleckého textu (s využitím vědomostí získaných přečtením celého díla a s orientačním zasazením do literárněhistorického kontextu): Na základě úryvku formulujte znaky Máchova romantismu. Postihněte vztahy postavy v úryvku se samotným autorem přímá řeč hlavní postavy • typy promluv pásmo vypravěče - vnitřní monolog hlavní hrdiny v ich-formě • jazykové prostředky a jejich funkce ve výňatku přetížená souvětí A já jsem z těch mrzáků někdy míval opačné vidění, tak jak jsem pořád vidíva Krátký prozaický nebo veršovaný příběh, alegorií dochází k poučení. Hlavní postavy jsou zvířata či věci. 18. Básnický přívlastek, zdůrazňuje nějakou vlastnost nebo znak, příklad: zelený háj, lstivý Odysseus. 14. Jeden z nejstarších literárních epických žánrů. Často je hlavní postavou zidealizovaný hrdina Je to způsobeno tím, že se zde objevují dvě postavy, které bych mohla označit za hlavní.To je jeden ze zásadních rozdílů, jelikož v ostatních dílech je na to hrdina sám. Děj Máje či Chillonského vězně je naopak podán autorem spíše v náznacích, což je výraznější v prvně jmenované básni

Postavy a jejich charakteristika: Malý princ - mladý, dítě, nezkažený, pozitivní. Letec - sám autor, dospělý. Liška - moudrá, chytrá, nechala se chlapcem ochočit, seznámí chlapce s květinou (domýšlivá, marnivá) Dále na jednotlivých planetách: Král - panovačný; autoritativní, arogantn téma postavy - tvoří motivy zevnějšku, povahy, chování, jednání, citů apod. Tyto motivy mohou být uváděny vypravěčem nebo mohou být sdělovány jinými jednajícími postavami. Z hlediska celku díla rozlišujeme postavy hlavní, vedlejší a epizodní

Karel Hynek Mácha - Máj - Hlavní strana - Galakti

Hlavní téma. Hlavní postavy (jednu charakterizovat) Ale Karel Hynek Mácha napsal Máj a dokonce ho vydal jen pár měsíců před svou náhlou smrtí. Zemřel v Litoměřicích krátce před svými 26. narozeninami. Z jeho Máje se stala zřejmě nejslavnější česká kniha. Není divu, má za sebou už 200 vydání Samotný děj je potlačen rozsáhlejšími lyrickými pasážemi. Hlavní postavy (Jarmila, Vilém, Hynek) se nepotkají, i tímto je děj potlačen. V řeči postav se objevují básníkovi úvahy, pocity a prožitky. Příroda se mění podle ladění nálad. Kompozice skladby je chronologická, hlavním principem je kontrast (téma i jazyk) Karel Hynek Mácha život (hlavní údaje ve vztahu k dílu + : Máj - poznámky k interpretaci: Motto: naznačuje, že jedním z hlavních témat básnické skladby bude - tak jako v mnoha jiných Máchových dílech - autobiografický poutník a jeho cesta

Popis stránky * • Literární postavy • - test - vyberte správnou odpověď. Určete autora, který do svého díla zakomponoval zadanou postavu - vedle hlavní postavy v něm vystupují i postavy jiné - druhy románu: detektivní (A. Christi), historický (A. Jirásek), vesnický (Karolína Světlá, K. V. Rais, epika (děj), lyrickoepická poezie (Máj) villonská balada = založena na kontrastu, žánru balady odpovídá jen z část

Mácha Karel Hynek - Máj Čtenářský deník Snadná škola

Celý Máj končí opět známou frází: Je pozdní večer - první máj - večerní máj - je lásky čas, hrdliččin zve ku lásce hlas: Hynku! - Viléme!! - Jarmilo!!! Postavy . Vilém (hlavní hrdina) - loupežník, miluje Jarmilu, zabije jejího svůdce (svého otce), popraven oběšení Větu hlavní značíme ve větném rozboru VH. Hlavní věta není odpovědí, ale vybízí čtenáře k dalším otázkám. Z věty hlavní VH (věty řídící) lze snadno vytvořit otázku , kterou se ptáme na větu vedlejší - závislou - (VV). Opačně je to nemožné - nedostaneme plnou (smysluplnou) odpověď Hlavní postavy: Je jich mnoho, v každé básni někdo jiný, ať už mají dobré nebo špatné char. vlastnosti. Zlatý kolovrat: Král - pán, který se zamiluje do Dory a chce si ji vzít Dora - dívka, která žije se svou nevlastní matkou a sestrou Brabcova jarní příroda tiká erotikou jako pekelný stroj (perex) Měli ho z 3. jméno hlavní postavy básně Máj 4. spojení slov s protikladným významem 5. hlavní postava románu Chrám Matky Boží v Paříži Tajenka: lyrickoepická báseň oblíbená v období romantismu 4. Ukázky a úkoly A Po několika minutách rozhlédl se Quasimodo po davu zoufalým zrakem a vykřikl znovu, hlase Význam sdělení (hlavní myšlenky díla): Život na vesnici a mezilidské vztahy, náboženské tradice, předsudky; DĚJ. Sedlák Lízal, který myslí hlavně na peníze, chtěl provdat svou dceru za mlynáře Vávru. Maryša je ale zamilovaná do prostého chlapce Francka

 • Když na vás partner nemá čas.
 • Dámská kola výprodej.
 • Vstup itálie do 2. světové války.
 • Smažené koblížky obalované v cukru.
 • Bezbariérová koupelna v paneláku.
 • Hornacky kroj.
 • Steam south park stick of truth.
 • Skříň do ložnice.
 • Urgo bradavice pouziti.
 • Modrásek ligrusový.
 • Whatsapp ukladani fotek.
 • Rasismus definice.
 • Jak se dostat na samou.
 • Musím podávat daňové přiznání když jsem nic nevydělal.
 • Běžecký pás hubnutí.
 • Brněnec fest.
 • Dotace povez iii.
 • Vysokorychlostní vřetena.
 • Helena trojská herci.
 • Set pro maminku a dceru.
 • Sport mentálně postižených.
 • Časy v angličtině časová osa.
 • Metronom online zdarma.
 • Šířka záběru objektivu.
 • Bolest varlat a bricha.
 • Mšmt výzvy 2019.
 • Kryoterapie delozniho cipku.
 • Can am renegade.
 • Digitální udírna recenze.
 • Inxs skupina.
 • I 180 polikarpov.
 • Honza pohadka.
 • Jak poznat trolla.
 • Dřep s patami na zemi.
 • Sdm m870 review.
 • Kosmetické sady levně.
 • Fuerteventura průvodce.
 • Modulární jaderné reaktory.
 • Mestsky urad ricany.
 • Hry do hodin českého jazyka 2. stupeň.
 • Jak povzbudit cloveka.