Home

Kordillery pobřežní pásmo

Pobřežní pásmo, také Tichooceánské pobřežní pásmo (anglicky Coast Ranges), je řada horských pásem podél pobřeží Tichého oceánu v Severní Americe.Pobřežní pásmo se rozkládá z Aljašky přes Britskou Kolumbii, Washington, Oregon až na jih Kalifornie.Vedle dalších pohoří zahrnuje pohoří sv.Eliáše, Pobřežní hory, Olympijské pohoří, Oregonské pobřežní. Portaro - Webový katalog knihovny. Knihovna od pondělí 23. listopadu 2020 částečně obnovuje provoz a zřizuje na pracovišti ve 2. podlaží ústřední knihovny výdejní místo pro vyzvedávání rezervací a online objednávek a pro vracení dokumentů Kordillery středoamerické, zahrnující v sobě jednak některá horstva na pevnině stř. Ameriky mezi touto šíjí a sníženinou Tehuantepeckou, jednak zvláště střední pásmo ostrovů západoindických; 3. Kordillery severoamerické, prostírající se na krajním západě sev. Ameriky od Tehuantepeku až k moři Arktickému. 1

Kordillery [-dylje-], též Cordillera - v Již. Americe Andy - třetihorní pásemné pohoří na Z Severní a Jižní Ameriky v délce 15 500 km. V Sev. Americe sahají z Aljašky až k Tehuantepecké šíji v již. Mexiku. Dělí se zhruba na dvě pásma, uzavírající mezi sebou rozlehlé náhorní plošiny a kotliny. Řetěz pohoří při tichomořském pobřeží probíhá částečně. V Hondurasu dosahují Kordillery v Montagne de Selque 2590 m, tropické deštné pralesy (do 850 m), pásmo věčně zelených listnatých a jehličnatých lesů (850 - 1650 m), mlžné lesy se stoprocentní vlhkostí (nad 1650 m) a pásmo alpinské vegetace s mechy a zakrslými keři (nad 3300 m). Co se týče fauny, z větších savců. Kordillery - nejdelší suchozemské pohoří na světě, v Jižní Americe nazývané Andy. A) Kordillery v SA: obecně: západní a východní část, mezi nimi v SA a Mexiku plošiny a pánve (ne však v Kanadě!). Západní část - Pobřežní pásmo, Kaskádové pohoří, Sierra Nevada V místě podsouvání vznikl hlubokooceánský příkop a na pevnině pohoří Kordillery. Horské pásmo Kordiller bylo vyvrásněno na přelomu druhohor a třetihor. Základní pásma (Pobřežní hory, systém Velkého kalifornského údolí, Sierra Nevada, pásmo pánví, plošin a hřbetů a Skalnaté hory

PPT - Povrch a vodstvo Ameriky PowerPoint Presentation

Pobřežní pásmo - Wikipedi

testy. pŘeŠli jsme komplet na ms teams - informace zde, slouŽÍ pouze pro panÍ uČitelku Kordillery. Základní informace. Kordillery [kordyljery], ze španělského výrazu cordillera znamenajícího pohoří, v Jižní Americe nazývané Andy, je třetihorní pásemné pohoří na západě Severní a Jižní Ameriky v délce 15 500 km. 1 příspěvek • Stránka 1 z 1

Pobřežní pásmo (Kordillery : pohoří) - Catalog of

 1. Pobřežní hory (anglicky Coast Mountains) jsou nejzápadnější horské pásmo v Kordillerách, které se táhne podél západního pobřeží Severní Ameriky a pokrývají většinu pobřežních oblastí kanadské provincie Britská Kolumbie. Nejvyšší horou je Mount Waddington (4019 m)
 2. KORDILLERY POBŘEŽNÍ PÁSMO - fjordy, ostrov Vancouver SKALNATÉ HORY MACKENZIOVO POHOŘÍ . V Kanadě se nachází množství jezer ledovcového původu. Např. Velká jezera (4x), - při hranicích s USA, Winnipežské, Velké medvědí, Velké otročí, Sobí.
 3. Přírodní poměry: - geologicky nejstarší Kanadský štít (a přilehlá Arktická nížina) - Apalačské pohoří (prvohory) - Kordillery (třetihory a čtvrtohory, Pobřežní pásmo, Vnitřní plošiny, Skalisté hory), Mt. Mc Kinley (Denali) - 6194 m n. m
 4. POVRCH pohoří: Kordillery -> v jižní Americe = Andy, Kordillery Pobřežní pásmo Sierra Nevada, Kaskádové pohoří, Skalnaté hory, Aljašské hory Mt.

Amerika - Spojené státy americké. Velká města - Washington, New York, Boston, Pittsburgh, Dallas, Houston, Miami Nerostné bohatství - Appalačské pohoří bohaté zásoby černého uhlí a železné rudy - oblast Texasu - ropa Průmysl - New. Kordillery (Pobřežní pásmo, Kaskádové pohoří, Sierra Nevada, Sierra Madre Occidental, Sierra Madre Oriental, Sierra Madre del Sur, Andy). Alpinsko-himalájské vrásnění (podsouvání litosférických desek) Pobřežní pásmo (Tichooceánské pásmo) 1. Arktická nížina 2. Kanadský štít • Labradorská vysočina. 3. Centrální roviny • pánev Velkých kanadských jezer - Niagarské vodopády. 4. Kordillery rozsáhlé. Afrika Státy: všechny Moře: Rudé, Středozemní Ostrovy: Komory, Seychely, Kapverdské, Madagaskar, Maskarény - Mauritius, Zanzibar, Kanárské o, Madeira, Azory.

Kordillery - Encyklopedi

 1. Kordillery; Specifikace latinskoamerických ekonomik . označení skupiny jihoamerických států, jimiž prochází Andy, za andské státy jsou považovány: Kolumbie, Ekvádor, Bolívie, Peru, Chile KOLUMBIE Základní informace. Rozloha: 1 138 910 km 2 - největší země Jižní Amerik
 2. Kordillery byly vyvrásněny na přelomu druhohor a třetihor. Systém Kordiller lze rozdělit na základní pásma: nejblíže Pacifiku leží pobřežní pásmo, sestávající z přerušovaných Pobřežních hor a paralelních vysokých Kaskádových hor,.
 3. Poznávačka Ameriky: Pohoří: Kordillery (Aconcagua), Aljašské hory (Mt.Mc Kinley), Brooksovo pohoří, Mackenzieovo pohoří, Pobřežní pásmo (Mt.St.Helens.
 4. Celé Pobřežní pásmo tvoří složitý systém zlomů a proto je oblast často postihována ničivými zemětřeseními. - Mount McKinley 6194 m n.m. a NP Denali Součástí Kordiller jsou i Alaska Range (Aljašské hory), kde se nachází nejvyšší vrchol Severní Ameriky i USA - Mount McKinley vysoký 6194 m n.m
 5. • Kordillery - západní pobřeží o Tvoří dvě pásma Skalnaté hory Pobřežní pásmo • Appalačské pohoří - V • Vnitřní roviny • Pobřežní nížina o Časté hurikány a tornáda • Nejvyšší hora -Mt. Mac Kinley - cca 6200 m - Aljaška Příroda • Mnoho národní park
 6. K jihu přechází v Pobřežní pásmo, provázené Kaskádovým pohořím (Mount Rainier, 4391 m) a Sierrou Nevadu (Mount Whitney, 4418 m), v Mexiku jako Sierra Madre Occidental. Východní pásmo dosahuje největších výšek na Aljašce (nejvyšší hora Severní Ameriky Mount McKinley , 6194 m), odkud pokračuje jako Skalnaté hory.
 7. Slepá mapa - povrch a vodstvo Amerika. 10 z těchto pojmů bude ve slepé mapce. pohoří: Kordillery, Pobřežní pásmo, Skalnaté hory, Aljašské hory, Apalačské pohoří, Kolorádská plošina (Grand Canyon), Velké planiny, Centrální roviny, Andy, Brazilská vysočina, Guayanská vysočina, Patagoni.

3) Appalačské pohoří je nižší než Kordillery (doplňující informace - nemusíte si psát: nejvyšší vrchol dosahuje výšky jen něco málo přes 2 000 m n. m.), na východě klesá do Atlantské nížiny, která je velmi hustě osídlena a přes Pobřežní nížinu navazuje na Mississipou nížinu - zde: https://www.google. Pobřežní hory jsou horské pásmo spadající pod Kordillery, které se táhne podél západního pobřeží Severní Ameriky a pokrývá většinu pobřežních oblastí kanadské provincie Britská Kolumbie. Nejvyšší horou je Mount Waddington Kordillery tvoří zhruba dvě pásma, Pobřežní pásmo s Kaskádovým pohořím a Sierrou Nevadou (Whitney, 4 418 m n.m.) a vnitrozemské pásmo Skalnatých hor (Elbert, 4 399 m n.m.). H. systémy uzavírají nejvyšší rozsáhlou plošinu Kolumbijskou na S a členitou Koloradskou plošinu s Velkým kaňonem ř

Horské pásmo má délku okolo 30 kilometrů a tvoří severní část andské Východní Kordillery. Leží zde nejvyšší hora Kolumbijských And Ritacuba Blanco (5 410 m). 15 horských vrcholů má nadmořskou výšku přes 5 000 metrů, některé vrcholy jsou zasněžené, s ledovci Prvohorní je Apalačské pohoří, mladší pohoří jsou Kordillery - Pobřežní pásmo a Skalnaté hory. Nejvyšší výšky jsou na severu v Ajlašském pohoří - Mt.McKinley, 6194 m n. m. Mezi Apalačský pohořím a Kordillerami se rozkládají Velké planiny či Centrální roviny) Kordillery - vrásové pohoří z třetihor. Aljašské hory - 6194 m n.m. -pův. indiánské jméno Denali (Mt. McKinley) - nejv. vrchol S Am. Skalnaté hory (Rocky Mountains) - vyvrásněno v druhohorách . Pobřežní pásmo. Kaskádové . poh. - Mt.Range 4 391 m n.m., sopečný původ - Sv. Helena. Sierra Nevad vznik několika horských pásem: nejprve vnitřní pásmo, poté pobřežní pásmo, prostor mezi nimi vyzdvižen a rozlámán - provázeno sopečnou činností, vznikají lávové příkrovy (největší je Kolumbijská plošina) Appalače rozlámány na bloky, kerné posuvy Oblast mezi App. a Kord.: střídání transgresí a regresí moř

USA a Kanada: shody a rozdíly, postavení ve světě

Kordillery obecně Vševěd

Pobřežní pásmo. Sierra Madre del Sur (Cerro Nube / Quie Yelaag, 3 720 m n. m.) 1H vyvrásnění před-Kordillery 2H denudace 3H vyvrásnění, dvěpásma (vnitřní + pobřežní), mezi nimi náhorní plošiny 4H zalednění Patagonie (ledovce patagonskéh - pohoří: Kordillery (Mt. Mac Kinley - 6194 m - nejvyšší hora Severní Ameriky), Pobřežní pásmo, Sierra Nevada, Kaskádové pohoří, Skalnaté hory,. Střední částí země od severu k jihu prochází pásmo And, 150 až 200 km široké, přibližně 650 km dlouhé, s četnými mezihorskými pánvemi ve výškách 2 200 až 3 000 metrů. Ekvádorské Andy se skládají z nižší Západní Kordillery a vyšší Východní Kordillery

Středoamerické Kordillery (www

Arktická, Mississipá, Pobřežní, Atlantská, Orinocká, Amazonská, Laplatská. p. ohoří: Kordillery, Andy, Skalnaté hory, Pobřežní pásmo, Appalačské pohoří. Vypiš nejvýznamnější řeky severní a jižní Ameriky. Který průliv odděluje Ameriku od Asie? (vyhledej v atlase) Který průplav spojuje Tichý a Atlantský oceá Kordillery se v J.Am jmenují ANDY jsou nejdelším pásemným pohořím světa, vznik alpínským vrásněním. Kordillery (Mt. Mac Kinley - 6194m) - 2 pásma: Pobřežní pásmo a Skalnaté hory Andy (Aconcagua - 6959m) Další pohoří: Appalačské pohoří , Brazilská vysočin Kordillery Pobřežní pásmo Skalisté hory Velká pánev Coloradská pl. Mississipá nížina Centrální roviny Velké planiny Appalačské pohoří Atlantská nížina. 6 10 27­9:19 Zdroje: •RNDr. Eva Klímová, Školní atlas světa, 2. vydání, Kartografie Praha, a.s., 2007, ISBN 978-80-7011-925- Geografický přehled USA -rozkládá se na kontinentu Severní Ameriky spolu s Kanadou a Mexikem-hranice s Kanadou->rozděluje na 49. rovnoběžce a velkými jezery-hranice s Mexikem-> pevninská hranice řeky Rio Grande del Nort-Aljaška je oddělena od Asie a Evropy Beringovým průplavem-východní pobřeží omývají vody Atlantského oceánu a západní břehy vod Tichého oceán -Kordillery - pobřežní pásmo-Sierra Nevada, Sierra Madre-Skalnaté hory-Kaskádové pohoří-Apalačské pohoří - vzniklo v prvohorách => uhlí - plošiny - Velké prérie - ledovcového typu - nížiny: Mississipá, Arktická a Pobřežní - vodstvo

Kordillery - délka = přes 5 000 km. šířka = až 1 500 km. jednotlivá horská pásma - Pobřežní pásmo - Kaskádové pohoří - Sierra Nevada - Skalnaté hory ( Mt. Mac Kinley - 6 194 m) - Sierra Madre. V - Appalač Pobřežní pásmo. Sierra Madre Occidental (Cerro Mohinora, cca 3250 m n. m.) 1H vyvrásnění před-Kordillery A) Pobřežní a Mississipá nížina. B) Kaskádové pohoří, Aljašské hory, Mexiko. C) Kanadský štít. D) zlom St. Andreas . 3. Utvořte dvojice míst, která mají vzájemnou geografickou souvislost

PPT - Téma hodiny: Kanada - základní údaje, poloha

Severní Amerika - Přírodní podmínky - Skompasem

15. Severní Amerika :: Zeměpis G

Kinley/Denali), Přímořské hory (Coast Mts.), Pobřežní pásmo (Coast Ranges, v USA), Kaskádové hory (Cascade Range, Mt. Rainier); Sierra Nevada (Mount Whitney), Středoamerické, Pobřežní nížina (Coastal Plain: Atlantská nížina, Mississipá nížina), Velké roviny/Prérie (Great Plains, části: Llano Estacado, Bad lands Kordillery vrásné pohoří, třetihory Skalnaté hory (vnitřní pásmo, nejvyšší hora Mt. MacKinley - 6194m na Aljašce) Pobřežní pásmo (vulkanismus, zemětřesení, Kaskádové poh., Sierra Nevada - Mt. Whitney - 4418 m, Kalifornské údolí - úrodná oblast Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze Kordillery dosahují šířky až 1500 km: Aljašské hory (v nich Mt. McKinley - 6194 m n.m. - nejvyšší hora Severní Ameriky), Pobřežní pásmo, Kalifornské údolí, Sierra Nevada, Kaskádové pohoří, Velká pánev, Mohavská poušť, Údolí smrti, Skalnaté hory, Velké planiny, Centrální roviny, Appalačské pohoří; Sierra.

Přírodní poměry:- geologicky nejstarší Kanadský štít (a přilehlá Arktická nížina)- Apalačské pohoří (prvohory)- Kordillery (třetihory a čtvrtohory, Pobřežní pásmo, Vnitřní plošiny, Skalisté hory), Mt. Mc Kinley (Denali) - 6194 m n. m.- Velké planiny, Centrální roviny — střed kontinentu- Pobřežní nížiny. Zeměpis Najdi si na internetu nebo v atlase mapu Severní Ameriky a pak doplň text.Ten mi pošli a po opravě ho nalep do sešitu: Severní Amerika má rozlohu 25 mil km2 a od Jižní Ameriky ji odděluje Panamský průplav, prokopaný v roce 1914. Leží na západní i severní polokouli Spojené státy americké. Originální název: United States of America. Český název: Spojené státy americké. Užívaný název: USA. Anglický název: United States. Rozloha: 9 629 091 km 2. Poloha: 67°-172° z. d. a 24°-72° s. š. . Využití plochy: 19% orná půda, 25% pastviny, 30% lesy, 26% ostatní . Reliéf: nejvyšší bod - Mount McKinley (6 194 m), nejnižší bod - Death. Mexiko je krásnou zemí s monumentálními památkami mayské a aztécké kultury, krásným písčitým pobřežím a teplým mořem. Už samotný název tohoto amerického státu odkrývá dobrodružství, žhavé slunce, ale i zasněžené horské masivy, chilli, tequilu, margaritu, sangritu, koloniální minulost a indiánskou tradici

Kordillery prostupují USA od severu k jihu dvěma pásmy. Východním pásmem jsou Skalnaté hory a západní pásmo vytváří Kaskádové pohoří a Sierra Nevada. Pásma Kordiller na území USA uzavírají rozsáhlé náhorní plošiny a bezodtoké pánve, a to Kolaradská plošina s proslulým Velkým kaňonem (Grand Canyon) a Velká. Kordillery-vysokohorské pásmo táhnoucí se od severu k jihu při pobřeží Tichého oceánu, Skalisté hory, Velká pánev - ve vnitrozemí, Velké prérie - rozsáhlé stepní oblasti na východě, Mississipá nížina - tvoří střed země, Apalačské pohoří - východní část země, Pobřežní nížin pobřežní nížiny: pobřeží Atlantského oceánu a Mexického zálivu, Mississipá Kordillery = táhnou se celou S. Amerikou = 16 000 km. Skalnaté hory. Apalačské pohoří - Mt. Mitchel. Sierra Nevada - Mt. Whitney. středem probíhá vulkanické pásmo (zemětřesení Kordillery se dělí na dvě hlavní horská pásma - Skalnaté hory a Pobřežní pásmo. Nejvyšší horou Spojených států a zároveň nejvyšší horou severní Ameriky je Mt. Mc.Kinley-6194m. Protože Kordillery jsou z hlediska dějin Země nejmladším pohořím, dochází zde dodnes ke změnám v zemské kůře Kordillery - skládají se z mnoha částí, jako jsou: Aljašské hory (Mt. Mac Kinley - Denali 6194 m), Brooksovo poh., Mackenzieovo poh., Pobřežní hory (pásmo), Skalnaté hory (Rocky Mountains - Mt. Elbert 4399 m), Sierra Nevada (Mt. Whitney 4418 m), Kaskádové poh. (Mt

Východní pobřeží lemují pobřežní nížiny, na kterých se nachází řada obrovských městských aglomerací. Na nížiny na východě pak navazuje Apalačské pohoří. Horské pásmo pokračuje severně až na kanadský Newfoundland. Střed Severní Ameriky vyplňují roviny, jejichž osou je řeka Mississippi Tichý oceán je největší a nejhlubší Zemního ‚s oceánských divizí. Rozkládá se od Severního ledového oceánu na severu k jižnímu oceánu (nebo podle definice k Antarktidě) na jihu a je ohraničen kontinenty Asie a Austrálie na západě a Amerikou na východě.. Na ploše 165 250 000 kilometrů čtverečních (63 800 000 čtverečních mil) (podle definice s jižní hranicí. USA Kanada Geologické stáří-původ ROZLIŠUJEME 11 PŘÍRODNÍCH REGIONŮ 1/ Pobřežní nížina 2/ Piedmont 3/ Appalačské pobřeží 4/ Vnitřní vysočiny 5/ Velké prérie 6/ Vnitřní plošiny 7/ Skalnaté hory 8/ Mezohorské pánve a plošiny 9/ Kanadský štít 10/ Arktická nížina 11/ Tichooceánské pobřeží starší čtvrthohory=pleistocén Působení pleistocenního.

Alexander von Humboldt se narodil v Berlíně v Prusku dne 14. září 1769. Byl pokřtěn jako dítě v luteránské víře a kmotrem mu byl vévoda z Brunswicku.. Humboldtův otec, Alexander Georg von Humboldt, patřil k prominentní pomeranské rodině. Ačkoli nebyl jedním z titulovaných šlechty, byl majorem pruské armády, který sloužil u vévody z Brunswicku pohoří Kordillery. Nejvyšších výšek dosahuje na severu. Tato část pohoří se nazývá Aljašské hory. Nejvyšší hora je zde Mt. McKinley (Denali) - 6 194 m.Nacházejí se zde četné ledovce. Pobřežní pásmo je sopečného původu. V jeho části zvané Kaskádové pohoří jsou významné činné sopky (Mt. Rainier) Časové pásmo: od -5 do -10: Kordillery začínají Aljašským hřbetem úzkou pobřežní nížinou a návětrnými svahy tichooceánského pásma. Texas je jinak známý pro svá tornáda, která se vyskytují hlavně na otevřených plochách v období května a září

Kordillery začínajú Aljašským chrbtom (najvyšší bod Mount McKinley 6194 m) a tiahnu sa na juh v dvoch výrazných pásmach. Pri pobreží Tichého oceánu sú to Pobrežné vrchy a vo vnútrozemí Skalnaté vrchy. Medzi jednotlivými pásami Kordiller sa rozprestierajú zníženiny a plošiny, napr Kordillery se dělí 3 částí. a) Severoamerické Kordillery - se nazývají Pobřežní pásmo, nevyšší vrchol je hora Olympus. Aljašské hory jsou dalším pohořím. Brooksovo pohoří je v Aljašce. Mackenzieovo pohoří je v Severozápadní Kanadě. Pohoří sv. Eliáše s nejvyšší horou Mount Logan (5951), je nejvyšší vrchol. 2- Severní Amerika (PŘÍRODNÍ POMĚRY, BASIC INFORMATION), Spojené státy americké, Kanada (HOSPODÁŘSTVÍ, OBYVATELSTVO, HISTORIE ( název pochází z irokézského slova kanata = osada, před příchodem Evropanů dvě odlišné skupiny domorodců - Indiáni a Inuité (Eskymáci), st. - Vikingové na Newfoundlandu, st. - John Cabot -> 16. st. - Jacques Cartier - francouzské.

je pobřežní oblasti severně i jižně od přísta-vu Puerto Lopéz (zde zároveň sídlí i správa parku) a západní svahy pobřežní kordillery Chongón-Colonche. Nadmořská výška se pohybuje od 0 do 1 850 m n. m. Do moř-ského sektoru náleží ostrov Isla de la Plata, ležící asi 40 km zsz. od Puerto Lopéz, ostro Referáty a seminární práce. iReferáty.cz je internetová databáze referátů. Referáty, seminární práce, životopisy a čtenářský deník pro střední a základní školy Kordillery, jejichž nejvyšším bodem je se svou výškou 6168 metrů Denali (dříve Mount McKinley), začínají Aljašským hřbetem a táhnou se na jih ve dvou výrazných pásmech: při pobřeží Tichého oceánu leží Pacifické pobřežní pásmo a ve vnitrozemí Skalnaté hory. Mezi jednotlivými pásy Kordiller se rozprostírají.

Angloamerika Studijni-svet

Slepá mapa - povrch a vodstvo Amerika 10 z těchto pojmů bude ve slepé mapce. pohoří: Kordillery, Pobřežní pásmo, Skalnaté hory, Aljašské hory, Apalačské pohoří, Kolorádská plošina (Grand Canyon), Velké planiny, Centrální roviny, Andy, Brazilská vysočina, Guayanská vysočina, Patagoni. Zeměpis Materiály Pomoc učitelům Kanada se rozkládá napříč celým kontinentem a na sever sahá daleko za polární kruh. Největší pohoří jsou Kordillery, které dosahují až 6 000 m nadmořské výšky, dále je zde Mackenzieovo pohoří. Nejvýznamnější plošinou je Laurentinská pahorkatina (5 mil. Km2). Plošiny a nížiny tvoří 3/4 celkové plochy Kanady Nejvyvinutější Americké Kordillery se dále člení na Skalnaté hory, oblast plošin a pánví, Pobřežní hory, Kaskádové pohoří a nejvyšší Sierru Nevadu (Mount Whitney, 4 418 m n. m.); leží tady i nejnižší bod kontinentu Údolí smrti - 86 m. Na západním pobřeží je pásmo častých zemětřesení (zlom San Andreas) a.

7. třída - počet pojmů: 860 zemský povrch $label$ - světadíly a oceány $label$ - - litosféra - - litosférické desky - - hydrosféra - - Pangea - - Laurasi 4 POVRCH AMERIKY Povrch Ameriky se zvedá od východu k západu (profil), tedy od nížin na východě po horské pásmo Kordiller na západě. Kordillery - nejvyšší pohoří Ameriky, nejmladší část světadílu, nejdelší pevninské pásmové pohoří na světě (15 000km)

Časové pásmo: GMT - 6 až - 7 h (podle letního a zimního času) Mezinárodní předvolba: 00 57 Důležitá telefonní čísla: telefon policie: 112, telefon DAS tísňové volání /bezpečnost/ 153, telefon hasiči: 119, záchranka: 12 Kordillery, poh. C-H 9-14 Korjacké pohoří C 4,5 Kuba, o. G 15,16 L La Habana (Havana) G 15 Labrador, pol. D 16-18 Labradorská pánev, oc. dno D 18,19 Labradorské moře D 18,19 Lassen Peak, sop. E,F 11,12 Laurentinská vysočina D,E 16,17 Lesní jezero E 14 Llano-Estacado, přír. kraj. F 13 Llanos, přír. kraj. I 16,1 5 5 5 5 9 9 11 11 USA a KANADA - nejvyšší hory významných pohoří RZS 104-105, AS 124-125, ADS 138 - ŘEŠENÍ Nejvyšší hora pohoří Výška (m n. m.) Stát USA, provincie či teritorium CAN Mount McKinley Aljašské hory * 6194 USA (Aljaška) Mount Logan** Saint Elias Mountains 5951 CAN (Yukon) Mt.Whitney Sierra Nevada 4418 USA.

Základní škola a Mateřská škola Medlo

Celá oblast zaujímá plochu téměř 2 mil km2, (25% leží za polárním kruhem, za 62 rovnoběžkou, kde byla naměřena nejnižší teplota -64o C) a jejím dominantním přírodním znakem je velehorský reliéf Kordiller. Pobřežní hory jsou volným pokračováním stejnojmenného pohoří Britské Kolumbie Najnižšie leží horúce pásmo tierra Caliente, ktoré siaha do výšok 600-800 m, s priemernou ročnou teplotou 23-28 ° C. Vyššia mierne pásmo tierra templada siaha do výšky okolo 1700 ma má priemerné ročné teploty 16-23 ° C. Nad týmto pásmom sa rozkladá chladná tierra Fria, ktorá dosahuje až k hranici vegetačného krytu. Časové pásmo: GMT -6 hodin; Kostarika hraničí s Nikaraguou a Panamou. Počet obyvatel. V Kostarice žilo v roce 2011 celkem 4,703 mil. obyvatel, hustota osídlení činí 91 obyvatel/km 2, podíl ekonomicky činného obyvatelstva cca 1,9 mil. Podneb

Angloamerika (2) Studijni-svet

Pobřežní oblasti mírného pásma jsou v létě velmi vlhké s až 3000mm, místy až 5000mm. Fouká zde silný vítr o rychlostech až 60m/s a mlhavé počasí převládá až tři měsíce v roce. Andy, které oddělují pobřežní oblasti od vnitrozemí mají drsné klima. Na východě je sucho, vyskytují se zde stepi - Kordillery - od severu k jihu dvěma pásmy. o Východní pásmo - Skalnaté hory. o Západní pásmo - Kaskádové pohoří, Sierra Nevada · Pásma uzavírají náhorní plošiny a bezodtoké pánve § Kolaradská plošina - Grand Canyo

Pacifické pobřežní pásmo - Uniepedi

8.den: Centrální Kordillery. Arecibo. Vzrušující jízda klikatými serpentinami přes hlavní horské pásmo ostrova (s nadmořskou výškou až 1338 m) zpět na severní pobřeží. Návštěva radioteleskopu, který nemá na světě obdoby svými rozměry (šířka 305 m) ani polohou (v krasové propadlině) 68 Česko 57 Czechia 17 Evropa střední 16 Europe, Central 7 Evropa 5 Europe více 4 Slovensko 4 Spojené státy americké 3 Průhonice (Czechia) 3 Průhonice (Česko) 3 Středozemní moře (oblast) 3 Tábor (Česko : oblast) 3 Tábor Region (Czechia) 2 Afrika 2 China 2 Guyana 2 Hlučínsko 2 Hlučínsko Region 2 Krkonoše (Česko a Polsko. Amerika . moře: Labradorské, Sargasové, Karibské, Beringovo, Čukotské, Baffinovo. zálivy: Hudsonův, sv. Vavřince, Mexický, Kalifornský, Aljašsk Pobřeží Atlentského oceánu je většinou nízké a členité s řadou zálivů.Za pobřežní nížinou se k západu mírně zvedá Piedmont a nad ním pásmo Appalačských hor,navazují Appalačské plošiny,které se sklánějí do Misissipé nížiny. Západně od Mississippi se povrch pozvolně zvedá do bezlesých Velkých planin

a) Pouště, pouště na severozápadně zaujímají pánve Tarimskou a Ujgurskou,které jsou omezené horskými soustavami Tian Shan a Altaje,i široké pásmo podél hranic s Mongolskem,poušť Gobi,pouště jsou území s extrémně kontinentálním,silnými mrazy v zimě a vysokými teplotami v létě,trpí naprostým nedostatkem srážek. Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. Easily share your publications and get them in front of Issuu's. Najdete tady hodně věcí a můžete mi napsat co by ste tu chtěli Seminarky.cz - Velký katalog - obsahuje referáty, maturitní otázky, seminární práce, skripta, čtenářský deník, přednášky, diplomové práce a dalš

Amerika: přírodní poměry - povrc

Časové pásmo GMT - 5 07: 00 Státní zřízení Pluralitní prezidentská republika. Prezident, který je současně předsedou vlády Alberto Kenya Fujimori, nar. 28.7. 1938, zvolen 9.4.1995 Dvoukomorový Kongres, , senát 60 členů, poslanecká sněmovna 180 členů, Ústava schválená referendem 31.10.199 An icon used to represent a menu that can be toggled by interacting with this icon Většinu Kanady tvoří prastarý Kanadský štít. Na západě leží Skalnaté hory ( Mt. Logan 6 050 m), částečně na území zasahuje Pobřežní pásmo, Mackenziovo pohoří. Na východě kolem jezer jsou nížiny, zejména rozsáhlá Arktická nížina na SV území. Nový!!: podvodní kamera pro rybáře · chlazení pc skřín Časové pásmo: GMT -6 hodin; zatímco v polohách nad 3 00 m.n.m. pod 10 °C. V karibské pobřežní nížině a na vlhkém jižním pobřeží Tichého oceánu roste stále zelený tropický deštný les, který ve vyšších polohách přechází v stále zelený horský les. Páteří země jsou Středoamerické Kordillery. Na.

 • Reality high online cz titulky.
 • Světle modré obklady.
 • Sezamové placičky.
 • Madcon beggin.
 • Stádia rakoviny jater.
 • Vajíčková pomazánka s mascarpone.
 • Ikea filur 28l.
 • Deka s fotografiemi.
 • Obi praha kontakt.
 • Profi trampolína na jumping.
 • Mikrovlnná trouba s plotýnkami.
 • Fischer.
 • Padlý anděl jméno.
 • Globus rovnoběžky.
 • Man symbol.
 • Dovolená reunion levně.
 • Jak pripojit iphone k tv philips.
 • Nejlepší rodinný film.
 • Vena saphena parva.
 • Bokashi komposter.
 • Kdy stříhat okrasné jehličnany.
 • Trubička na prdíky.
 • Japonské kimono dámské.
 • Pravidla paspartování.
 • Hoka one one challenger atr.
 • Gangster ka 2 online kukaj.
 • Stalingrad online cz.
 • Muzikál dracula děj.
 • Louisianský leopardí pes standard.
 • Ps4 do 4000.
 • Canon eos 1300d heureka.
 • Bezbariérová koupelna v paneláku.
 • Online second hand deutschland.
 • Přívěsek s vlastním textem.
 • Mobile de ford capri.
 • Aftermath čsfd.
 • Čsob půjčka na bydlení.
 • Čím nahradit maso v těhotenství.
 • Hey google vs ok google.
 • Dilatace kořene aorty.
 • Boty na kolečkách levně.