Home

Slova nadřazená pracovní list

Slova nadřazená, podřazená a souřadná | Materiály | Škola

Téma: Slova nadřazená, podřazená a souřadná Druh učebního materiálu: Pracovní list Anotace: Žáci pracují s pracovním listem, procvi čují a opakují slova nadzená, podřa řazená a souřadná. Slova nadřazená, podřazená a souřadná 1. Napiš slovo nadřazené porovnává významy slov, zvláště slova opačného významu a slova významem souřadná, nadřazená a podřazená, vyhledá v textu slova příbuzn Slova-nadrazena.pdf: Pracovní list: Dokument ve formátu PDF: 259,15 kB: Přidat komentář. Pracovní list zaměřený na nadřazená a podřazená slova - žáci škrtají slova, která k nim nepatří, vymýšlí pro uvedená slova slovo nadřazené, vymýšlí slova podřazená, souřadná, list lze využít ke kontrolní práci Očekávaný výstup: porovnává významy slov, zvláště slova významem souřadná, nadřazená a.

 1. Pracovní list č. 2 - řešení Český jazyk - 3. roč. Jméno žáka: O významu slov Slova významem nadřazená, podřazená, souřadná. 1. Doplňovaky Do rámeþků doplň slova souřadná a slovo významem nadřazené. 2. Vyhledej a škrtni slova, která mezi slova na řádku významem nepatří. Ke každé řádce připiš výra
 2. Slova nadřazená, podřazená a souřadná - video ( externí link ) Pracovní list ( pdf,150.99 KB ) Myšlenková mapa I ( png,88.08 KB ) Myšlenková mapa II ( png,51.58 KB ) Hlasujte. Sdílejte: facebook google + twitter e-mail. Související projekty. 2629 0 Zlomky. Mgr. Anna Jassová -.
 3. Materiál obsahuje pracovní list k procvičení učiva o významu slov. Žák bude pracovat se skupinami slov a luštit křížovku. Zopakuje si některé pojmy z teorie jazykové výchovy. Očekávaný výstup: porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova vícevýznamová Slova nadřazená podřazená a souřadná.doc CEMERKOVÁ GOLOVÁ, Petra. Slova.
 4. porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobného významu a slova vícevýznamová další materiály k tomuto očekávanému výstupu » Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Klíčová slova: význam slova, nadřazené slovo, podřazené slovo, souřadné slovo. Druh učebního materiálu: Pracovní list: Druh.
 5. Pracovní list - 3. ročník, opakování - slova nadřazená a podřazená Pracovní list - český jazyk, 3.ročník Vyjmenovaná slova po m V létě bývá na pasece čilý ruch. Nad trávou poletují včely, vosy, ale i jiný hmyz. Opatrně se rozhlížíme, abychom nevyplašili zmiji, která se vyhřívá se na slunci..
 6. Seznam: VY_32_INOVACE_2_3 Český jazyk pro 3. roč., pracovní listy, prezentace - VY_32_INOVACE_2_ML3.pdf (255,1 kB) SEZNAM JEDNOTLIVÝCH VZDĚLÁVACÍCH MATERIÁLŮ - DUM
 7. ČJ - slova protikladná, souznačná, nadřazená, podřazená, kořen slov Pracovní listy obsahující cvičení zaměřená na procvičení protikladných a souznačných slov, nadřazených a podřazených slov, slov příbuzných a kořenů slov. Očekávaný výstup: porovnává významy slov, zvláště slova stejného nebo podobnéh

Autor: Jana Tomanová Jazyk: Čeština Očekávaný výstup: slova nadřazená, podřazená, souřadná Speciální potřeby: žádné Klíčová slova: slova nadřazená, podřazená, souřadná Druh učebního materiálu: prezentace, pracovní listy Cílová skupina: žák Stupeň a typ vzdělání: základní vzdělávání, 1. stupeň, 1. Druh učebního materiálu: pracovní list Očekávaný výstup:-porovnává významy slov, zvláště slova opačného významu a slova významem souřadná, nadřazená a podřazená, vyhledá v textu slova příbuzná -roztřídí některé přírodniny podle nápadných určujících znaků, uvede příklady výskytu organismů ve známé. Téma: Slova nadřazená, 69× Popis k materiálu skrýt popis. Pracovní list k doplnění - doplňte slova podřazená ke slovům nadřazeným. Vhodné pro skupinovou práci nebo práci ve dvojicích. Související materiály. ABECEDA. Vzdělávací tabulky Abeceda. Pracovní listy. Pracovní list je určen k procvičování slov s opačným významem, žák hledá dvojice slov protikladných, nahrazuje slova opačného významu, doplňuje slova do křížovky, řadí je podle abecedy Očekávaný výstup: porovnává významy slov, zvláště slova opačného významu a slova významem souřadná, nadřazená a.

Slova nadřazená - Digitální učební materiály RV

Podtržení slova: klikni na vybrané slovo. Slovo se buď podtrhne nebo se jeho podtržení zruší 1.10.1 Vyjmenovaná slova 73 1.10.2 Pracovní list Vyjmenovaná slova po S 74 M 2.1.1 Matematické začátky 78 2.1.2 Pracovní list Kruh 80 2.1.3 Pracovní list Čtverec 81 2.1.4 Pracovní list Číslice s obrázky 82 2.1.5 Pracovní list Šneci lezou všemi směry 83 2.1.6 Pracovní list Doplň počet 8 SYNONYMA - slova souznačná,slova se stejným nebo podobným významem,některá synonyma mohou mít citové zabarvení. ANTONYMA - slova opačného významu,někdy se tvoří odvozením předponami NE- a BEZ-. HOMONYMA - slova souzvučná, slova, která mají stejnou podobu (stejně znějí), ale různý význam i původ Pracovní list k práci s textem, jejichž autorem je J. K. Tyl. Jedná se o časopis Květy a slova české hymny. VY_12_Inovace_Mnichovská dohoda.49: 9. Žák porozumí dokumentu Mnichovská dohoda. Pracovní list slouží žákům k seznámení s důležitým historickým dokumentem českých dějin, Mnichovská dohoda 4. Slova nadřazená, podřazená - samostatná práce. Každý žák má k dispozici svůj pracovní list. Učitel vybere/vysloví nadřazené slovo (např. květiny), žák si slovo květiny zapíše do pracovního listu a v daném časovém limitu zapisuje co nejvíce květin, které zná

Hrátky se slovy – 4

Slova nadřazená, podřazená a souřadná Materiály Škola

Slova nadřazená, podřazená a souřadná - Školáci

Pracovní list PRV . Opava - umí pojmenovat některé ulice, budovy v Opavě - pozná znak a logo Opavy - zná pojmy radnice, primátor Učebnice Pracovní sešit. - rozpozná slova nadřazená a podřazená - umí vysvětlit význam slov mnohoznačných - pozná slovo citově zabarvené Učebnice Pracovní sešit Houba na tabuli voněla po houbách. Lístek na tramvaj spadl mezi lístky lípy. A vykulené oko spatřilo oko na silonkách. Ještě že nemáme jazyk jen v botě a můžeme si to všechno vysvětlit. Co jsou slova JEDNOZNAČNÁ Slova jednoznačná mají jen jeden význam. Když se řekne SNĚHULÁK, všichni si představíme SNĚHULÁKA RVP - Slova nadřazená. Materiál obsahuje čtyři pracovní listy, do kterých mají žáci zapsat slovo nadřazené a k nim slova podřazená dle obrázků. 1605 0. 9. 7. 2019 Pracovní list druhy vět - znaménka 59.pdf (118911) Pracovní list měkké souhlásky 47.pdf (118197) pracovní list podstatná jména 70.pdf (118384) pracovní list- práce s textem 68.pdf (119168) pracovní list předložky 72.pdf (118836) Pracovní list- slabiky dě,tě,ně50.pdf (118222) Pracovní list -slova souř.,podř.nadř.66.pdf.

Školní hrátky: Slovní mraky

Pracovní list - 5. ročník Slova jednoznačná a mnohoznačná, slova nadřazená a podřazená 1) Napiš slova podřazená k danému slovu nadřazenému: a) Pohádkové bytosti b) Mléčné výrobky 2) Napiš slovo nadřazené k daným slovům podřazeným: a) _____ mrkev zelí rajče pažitka b) ____ Pracovní listy a jazykové hry ve výuce češtiny jsou vhodnou pomůckou pro procvičení a upevnění znalosti vyjmenovaných slov. Publikace je primárně určena pro použití při výuce ve třídě, avšak všechny pracovní listy a většinu her rovněž uplatníte při domácí přípravě - slova příbuzná II - slova příbuzná - PEXESO - B-L-M - slova příbuzná - PEXESO - P-S-V - slova mnohoznačná - slova nadřazená, podřazená I - slova nadřazená, podřazená II - slova nadřazená, podřazená III - slova souznačná - PEXESO - slova souznačná / SYNONYMA / - slova protikladná / ANTONYMA / - slova protikladná. Synonyma, antonyma pracovní list VY_ 32_INOVACE_Čj.Žá.12 Synonyma a antonyma PRACOVNÍ LIST K zastaralým a básnickým výrazům uveďte synonyma, která běžně užíváme. Pracovat můžete se slovníkem. 1. choť luna fešný natropit rov maštal lapka oř okuláry 2

Slova nadřazená, podřazená a souřadná - Digitální učební

 1. Pracovní list byl vytvořen pro žáky s různou úrovní znalosti češtiny (úkoly lze dle aktuální úrovně žáků upravovat). pravopis dě, ně, vě, mě, pravopis i, í / y, ý, souřadná a nadřazená slova, slabika a hlásková stavba slov, pravopis párových souhlásek 3. ročník - přítomný čas, slovní druhy.
 2. procviČujeme hlÁskovou stavbu slova celý příspěvek | rubrika: jazyk Česk Ý slova nadŘazenÁ-tabulky. 11. 11. 2010. slova nadŘazenÁ, podŘazenÁ, souŘadnÁ.
 3. Pracovní listy jsou však univerzální a lze je využívat k upevňování a procvičování učiva českého jazyka v 5. ročníku k jakékoliv učebnici češtiny pro 5. ročník. Určeno pro: 5. ročník . Slova protikladná a souznačná; slova významem nadřazená, podřazená a souřadná.

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školá

Očekávaný výstup: porovnává významy slov, zvláště slov opačného významu a slova významem souřadná, nadřazená a podřazená, vyhledá v textu slova příbuzná Druh učebního materiálu: pracovní list pro jednotlivce žák si postupně pozorně přečte jednotlivá slova v levé polovině vázy, dokreslí pravou polovinu vázy a do té napíše správné slovo opačného. Ve čtvrtek si pracovní list zkontrolujeme; ČEŠTINA: 02 STAVBA SLOVA KOŘEN SLOVA, PŘEDLOŽKY, PŘEDPONY, VYJMENOVANÁ SLOVA. Vytiskni a vyplň pracovní list: STAVBA SLOVA - TEST nebo přepiš na papír; Zítra si ho uděláme společně na Skypu; 3) Pokud někdo nestíhá vyplnit pracovní list, všechno si zkontrolujeme a uděláme. Mikuláš - slova nadřazená a podřazená Na pytli je napsáno slovo nadřazené - ovoce, zelenina, nádobí, nářadí, pečivo, povolání... Ke každému pytli patří 6 kartiček se slovy podřazenými. Úkolem je přiřadit kartičky do správného pytle Partneři. Ajina.eu - pracovní listy do angličtiny. Návštěvnost 2020) - nauka o slově, předpony, kořen slova , přípona, kořen slova - slova příbuzná, pravopis vyjmenovaných slov, velká a malá počáteční písmena, předložka a předpona, předpona roz - , bez -, ob- , slovní druhy. DÚ - PS - str.39/cv.3,4, pracovní list. Úkol na víkend - Podobně znějící hlásky na konci slova - vybarvování: pracovní list. DÚ na pondělí 8.10. - Čítanka. Znovu pročíst (i nahlas) text na str. 21-23 CHODBA Z MORAVY DO PRAHY - Leontina Mašínová SLOVA NADŘAZENÁ, PODŘAZENÁ, SOUŘADNÁ.

ČJ - dokončení pracovního listu - slova nadřazená, podřazená, nalepit do sešitu pracovní list slova nadřezená a podřazená a vyplnit. M - pracovní sešit str. 22 dokončit - v sešitě matematika nalepené, vypočítat první dva sloupečky Pracovní list, spojování slabik s obrázky : Pracovní list, spojování slabik s obrázky : Pracovní list, spojování samohlásek s obrázky Pracovní list, Karkulka : Skládání slov z písmen, hra, les : Skládání slov z písmen, hra, zvířata v ZOO : Skládání slov z písmen, hra, zvířata domácí : Hra, pozorné čten PRACOVNÍ LIST Č. 1 - Slova nadřazená, podřezená. PRACOVNÍ LIST Č. 2 - Slova protikladná. PRACOVNÍ LIST Č. 3 - Vyjmenovaná slova po B. pro žáky s individuálním plánem jsou určeny následující pracovní listy: PRACOVNÍ LIST Č. 1 - pořadí slov ve větách. PRACOVNÍ LIST Č. 2 - krátké a dlouhé samohlásk slova nadřazená, prvouka, slova, český jazyk, podřazená, souřadná, výuka, doučování, škola, hra,soutěž PRACOVNÍ DOBA MI ODCHODEM ZE ŠKOLY NEKONČÍ . Bezva škola je nejen internetový obchod s bezvadnými produkty, ale také zároveň jedním z mých splněných snů. Jsem mladá a do práce zapálená učitelka

Vysvětlíme si skloňování slova - ramena, kolena, prsa. Vypracujete pracovní list - Oči, uši, ruce, nohy a uložíte do zadání. Úkol vypracujete do středy. Ve STŘEDU - budeme opakovat skloňování všech probraných slov. Do školního sešitu zpracujete z učebnice cvičení 5 na straně 53 Český jazyk. Pro 1. ročník Pro 2. ročník Pro 3. ročník Pro 4. ročník Pro 5. ročník Tematicky. Pracovní list bude použit k samostatné práci žáků po předchozím motivačním výkladu učitele. Slouží k procvičování učiva o významu slova - slova významem nadřazená a podřazená, významový okruh. Zadání jednotlivých úkolů je uvedeno vždy v jejich záhlaví. Druh učebníh

Anotace: Pracovní list k procvičení slov nadřazených, podřazených a souřadných. Spojování slov, vyškrtávání nesprávných slov aj. a slova slova nadřazená, podřazená, významem souřadná, nadřazená a souřadná a slova opačného významu 2. - 3. Osobnostní a sociální podřazená, vyhledává v textu slova. Pracovní list slouží k vyvození písmene CH.Básnička,kde žáci mohou zakroužkovat všechny ch,obrázky začínající na ch, slova na čtení s písmenem ch. vložil: petinav. 4.5. vloženo: 06.12.201 Pracovní list - vyjmenovaná slova po P - doplňte 2. sloupec; MATEMATIKA Pracovní list č.6 - Násobení jednociferného čísla a dvojciferného čísla s jednou desítkou - cv.53 (Poslat ke kontrole.) PS - s.13/4, 6, 7; PŘÍRODOVĚDA PS - s. 7/2,3,4 - můžete se poradit s učebnicí Významové souvislosti slov pracovní list Jméno a příjmení. Dopiš slova nadřazená (společný název slov). hruška leden tulipán triko meruňka květen kopretina kalhoty banán srpen sukně jablko listopad petrklíč svetr 4. Dopiš slova podřazená. barvy dny v týdnu zvířata zelenina 5 Mgr. Veronika Macíková. Poskytovatel. Metodický portál RVP.C

VY_32_INOVACE_2_3 Český jazyk pro 3

 1. 3. S prezentací zopakujeme tvary vyjmenovaného slova být a slova příbuzná. 4. Pracovní list str. 5 - doplníme cv. 6, 7. Domácí úkoly: PL str. 4 cv. 4, 5 - některé děti už mají hotovo, nemohla jsem zařadit do online výuky. Uč. str. 33 cv. 4- napište do sešitu Čj, doplňte y a zdůvodněte, proč
 2. ve slově slova nadřazená, podřazená a souřadná dvojhlásky au, ou a používání ů,ú psaní y, ý, i, í po tvrdých a měkkých souhláskách používání b/p, d/t, z/s, v/f, h/ch, ž/š používání dě, tě, ně, mě, b
 3. - pracovní list slova nadřazená podřezaná - dodělat. M - PS - str. 20 cv. 1, 2.
 4. MA list str. 14 / 28 a,b. Slabikář str.113 / lístek 1 a2 sloupek - do cvičného sešitu, (fialový) napiš na řádek všechna slova z prvního sloupečku a čísly srovnej podle abecedy. To samé udělej i se sloupkem 2. Pokud fialový sešit nemáte, vezmi linkovaný papír. Čti ze Slabikáře str.11
 5. Podřazená a nadřazená slova Děti z Bullerbynu - pracovní list 8.
 6. Internetová školička - procvičování učiva 1. stupně ZŠ. NA TÉTO STRÁNCE NAJDETE RŮZNÉ MATERIÁLY K VYTISKNUTÍ. TÝKAJÍ SE HLAVNĚ UČIVA 2

ČJ/25 procvičování Slova nadřazená, podřazená a souřadná pracovní list č. ČJ 2 (celý) TO : středa 25.11. 2020. Angličtina. Zadání pro žáky, kteří se nepřipojují- What time is it? str.22 a 23 v pracovním sešitu. Do 28.11. prosím pošlete vypracované. ID: 1327934 Language: Czech School subject: Český jazyk Grade/level: 2. ročník Age: 7-9 Main content: Slova nadřazená Other contents: slova podřazená Add to my workbooks (0) Download file pdf Embed in my website or blog Add to Google Classroo

- souhrnné opakování- SLOVA VÝZNAMEM NADŘAZENÁ, PODŘAZENÁ - ŘAZENÍ SLOV PODLE ABECEDY - PÁROVÉ SOUHLÁSKY-B/P, D/T, Ž/Š, Z/S..... VLASTIVĚDA ( MÍSTO MATEMATIKY): - opakování probrané látky+dokončení zápisu v sešitě. ANGLIČTINA: - pracovní list Pracovní sešit nově vytvořený k učebnici Český jazyk pro 7. ročník. rčení, slova nadřazená, podřazená, souřadná, slova jednoznačná a mnohoznačná, synonyma, antonyma, homonyma, odborné názvy, slovní zásoba a způsoby jejího obohacování). Druh u čebního materiálu : pracovní list Očekávaný výstup :-porovnává významy slov, zvláště slova opa čného významu a slova významem sou řadná, nad řazená a pod řazená, vyhledá v textu slova Slova nadřazená, podřazená . VY_ 12_INOVACE_ Čg.Vo.0

Už to umím - slova nadřazená, podřazená a souřadná

DUMY.CZ Materiál Slova nadřazená, podřazená, souřadn

Slova nadřazená - Střední Škol

Přinést pokladničku, truhličku nebo jinou krabičku na diamanty. 3.12. ČJ. Písanka str. 22-23 - dodělat; Pracovní list - strana, na které jsou slova nadřazená, vymýšlení vět s danými slovy a dělení slov podle počtu slabi SLOVA SOUZNAČNÁ - podstatná jména. Zahrej si PEXESO. Hledej dvojice slov, které mají stejný nebo podobný význam. Jsou to slova souznačná. OK . www.rysava.websnadno.cz 2. cvičen. Pracovní list na ČJ: slova nadřazená a podřazená (např. označit určenou barvou skupinu, kde je jen zelenina, nebo naopak vymyslet a napsat pro skupinu nadřazené slovo, dále ke každé skupině podřazených slov nakreslit ještě jeden obráze Vyjmenovaná slova - souhrnné cvičení. Doplňování do textu. Tento typ cvičení ti pomůže ověřit, zda dobře rozumíš textu či dané problematice. Má dvě podoby - v té jednodušší si vybíráš z variant, ve složitější samostatně vymýšlíš chybějící části. Spusti použití: třídění obrázků do kategorií, význam slov, slova nadřazená, podřazená a souřadná OBSAH MATERIÁLU: 12 podkladových karet s názvem kategorie (slovo nadřazené), obrázkem a 3 poli k přikládání obrázků na jednom listu A4 jsou 4 podkladové karty 36 obrázků (slova podřazená) k přikládání na podkladovou kartu kartičky s nápisy slovo nadřazené, slova.

Slova nadřazená datakabinet

Pamětné sčítání a odčítání do 10 000. Vyhlídkový let - příklady typu 2 000 + 3 000, 6 000 - 4 000; Podzimní počítání - sčítání a odčítání bez přechodu přes desítku, příklady typu 1 200 + 1 300, 6 800 - 2 400; Nekonečné počítání - generátor příkladů, procvičování příkladů na sčítání do 10 000; Hrátky v listí - sčítání a odčítání s. Pracovní listy a jazykové hry ve výuce češtiny jsou vhodnou pomůckou pro procvičení a upevnění znalosti vyjmenovaných slov. Publikace je primárně určena pro použití při výuce ve třídě , avšak všechny pracovní listy a většinu her rovněž uplatníte při domácí přípravě ČJ - Dnes se společně zaměříme na PRACOVNÍ LIST ČJ, kde procvičíme: 1. měkké a tvrdé souhlásky - zopakuj si měkké a tvrdé souhlásky, potom doplň do cvičení 1. i/y. 2. párové souhlásky - vymysli pomocná slova, kterými si zdůvodníš, jaká hláska ve slově chybí a hlásku ve 2. cvičení doplň. 3. psaní u, ů, Pracovní list slova nadřazená a podřazená (pdf) ZDARMA 0 Kč Přidat do košíku; A book about me (pdf) ZDARMA 0 Kč Přidat do košíku; Písmenkové puzzle (pdf) ZDARMA 0 Kč Přidat do košík

Slovní zásoba - pracovní list.pdf. 3. . 7. října. PTÁCI v okolí lidských obydlí - ZŠ a MŠ při lázních Velké Losiny. SONOAIR IL Base. Řešení - Trojské gymnázium. 1. pátek - Ježíš přichází. ukázkový cvičný test z AJ. EU-OPVK-ICT-Č1ST-27_Slova nadřazená, podřazená. ČJ - Dnes se společně zaměříme na pracovní list ČJ, kde procvičíme: 1. měkké a tvrdé souhlásky. zopakuj si měkké a tvrdé souhlásky, potom doplň do cvičení 1. i/y. 2. párové souhlásky. vymysli pomocná slova, kterými si zdůvodníš, jaká hláska ve slově chybí a hlásku ve 2. cvičení doplň. 3. psaní u, ů,

Body parts - pracovní list, Beginners. Pracovní list pro začátečníky - Body parts. Doplňte k jednotlivým částem těla jejich názvy, jsou zde možnosti na vybrání - viz. náhled. vložil: Pomoc učitelům. 4.5. vloženo: 14.01.201 Významy slov (slova nadřazená, podřazená, souřadná, slova souznačná, slova protikladná, slova mnohoznačná). Popis. Co jsme udělali? Pracovní list - popis draka. Pracovní list - slova mnohoznačná. 21.9.2020 - Explore Lenka Marková's board Pracovní listy on Pinterest. See more ideas about Učení, List, Vzdělávání

- slova nadřazená, podřazená, souřadná (vždy je píšeme v jednotném čísle) - slova ze stejného slovního okruhu Výtvarné a pracovní činnosti----- Na list papíru nakresli jakoukoliv technikou (pastelky, fixy... kombinace) barevný obrázek zvířete, ke kterému. - slova protikladná, souznačná, podřazená, nadřazená, slova mnohoznačná, slova citově zabarvená. MATEMATIKA - numerace 0 - 100 (sčítání a odčítání desítek, porovnávání, slovní úlohy)-Geometrie: bod, přímá čára, lomená čára a křivá čára - procvičovat +/- desítek , čísel (např. 20 + 40 nebo 50 + 8) PRVOUK

pracovní list ú/ů - Hledat Googlem | český jazyk | Jazyk

Český jazyk - DUMy - ZŠ Sázav

Pracovní list Žák vyhledává dvojice slov podřazených, doplňuje slova souznačná, určí ke slovům podřazeným nadřazený výraz a obráceně. Význam slov: slova nadřazená a podřazená, synonyma, antonyma, slova příbuzná, slova citově zabarvená a zdrobnělin 11.2.2017 - Explore Hana Častulíková's board vyjmenovaná slova on Pinterest. See more ideas about Vzdělávání, Jazyk, Učení 15. října - Pracovní list 2 k Významu slov - nezasílejte, zkontrolujeme na pondělní hodině na Teamsech. 14. října - Pracovní list k Významu slov (Zasílejte dnes do 19 hodin. ČJ Mluvnice: PS 1 - str. 3 - 4/ cv. 1 - 6 (Slovotvorný základ), dole v dokumentech jsou výpisky ke Stavbě slova a Slovotvorbě - nalepit prosím do sešitu. Dále vypracovat pracovní listy: Odvozování slov předponami a příponami + Změny při odvozování slov a zkusit si obyčejnou tužkou doplnit pravopisná cvičení (vloženo v.

Pravěk Materiály Škola dotyke

Význam slov - slova nadřazená, podřazená, souřadná, slova stejného a opačného významu, slova spisovná a nespisovná. Přejít k hlavnímu obsahu Lesy Nápadů.cz Originální výukové materiály v elektronické podobě Hlavní navigace. O nákupu; Doprava a platba. Pracovní list - Rébusy- vyjmenovaná slova Pracovní list Vybarvovačka - slova nadřazená a podřazená Pracovní list Kořen slova PS - Učíme se hrou s vílou Hvězdičkou str. 28/1a), 2,3,4. str.29/6,8,9,11. str.30/1a), 2,3,4,5. Dobrovolně: Str.28/1b), 5 str.29/7,10. Čtení Pracovní list - Čtení.

Český jazyk 2. tříd

Slova významem podřazená a nadřazená - pracovní list Slovesá majú v každej osobe v singulári aj v pluráli inú koncovku. Existujú viaceré vzory - skupiny slovies s rovnakými koncovkami majú jedno vzorové sloveso, podľa ktorého časujeme ostatné. ČJ - opakování učiva DÚ - pracovní list - pravopis po měkkých a tvrdých souhláskách - slova s - u, ů, ú, e, é, ě - slovní druhy - význam slov - slova opačného významu, slova nadřazená - druhy vět - učebnice - str. 10 podobného významu a slova vícevýznamová. Speciální vzdělávací potřeby: žádné. Klíčová slova: slovo, význam, slova jednoznačná a mnohoznačná, slova lichotná a hanlivá, slova nadřazená a podřazená, slova souznačná a protikladná. Druh učebního materiálu: pracovní list. Druh interaktivity: aktivita. Cílová skupina DÚ - pracovní list ke sv. Martinovi (lze stáhnout z příloh a doma vytisknout nebo vyplnit elektronicky. V papírové podobě lze vyzvednout ve vestibulu školy v pracovní dny od 7,30 do 16 hodin) - termín odevzdání je na konci tohoto týdne. 10. 11. 2020. Shrnutí online výuky: ČJ - učebnice str. 30/ příběh + otázky 1-5 pod textem 4.Napište slova nadřazená k řadám slov souřadných. židle, stůl, postel, skříň, lavice, křeslo = Připravte si velký pracovní sešit z ČJ, učebnici Čj a z prvouky pracovní list s památkami a významnými osobnostmi Žďáru nad Sázavou. Část hodiny budeme mít společně, část si uděláte samostatně..

DUMy - Základní 1

Domácí příprava 27.4. - 30.4. 2020 (týden 8) Český jazyk. Pracovní sešit Sluníčko str. 31. Zkontroluj si v přiložené prezentaci (PDF, 200KB); Procvič si psaní párových souhlásek na tomto odkazu KlicKeVzdelani.cz. Přetahuj slova z druhého sloupečku (splň první a druhé cvičení Základní škola Valašská Bystřice, okres Vsetín 756 27 Valašská Bystřice 360. IČO: 48773689 ID datové schránky: 24dabp PhDr. Mgr. et Mgr. Jaroslava Petrová jaroslava.petrova@zsrakovskeho.cz PLÁN PRÁCE 30.11. - 4. 12. 2020 ČESKÝ JAZYK Nadále budeme pokračovat v procvičování vyjmenovaných slov s y/ý po L a slov příbuzných, nově vzlykat, lysý, plyš, pelyněk v učebnici str. 52-54. Slohová cvičení - tvoření vět k obrázkům. Pozvánka 2 Domácí úkol mimo online hodinu - str. 4 / cv. 1-5, pracovní list naleznete zde v příloze. Předložky místa a procvičení času. Vypracovat a zaslat na messenger nebo email preslova@souhorky do pátku 13.11.2020. Příloha - ke stažen Slova nadřazená, podřazená, souřadná - pracovní sešit str. 16 Slova mnohoznačná, citově zabarvená - pracovní sešit str. 17 Slohová cvičení - dokončení příběhu - pracovní sešit str. 1

Slova nadřazená, podřazená a souřadn

Pracovní sešit z českého jazyka pro 3. třídu 2. díl . Kniha: Pracovní sešit z českého jazyka pro 3. třídu 2. díl -- Pracovní sešit ZŠ; Autor: Potůčková Jana; Orientační obsah 2. dílu: * Vyjmenovaná slova po l * Vyjmenovaná slova po m * Vyjmenovaná slova po p * Vyjmenovaná slova po s * Vyjmenovaná slova po v * Slova s předponou vy-, vý- * Vyjmenovaná slova po z. Slovní úlohy - list - společná práce M 3,11,2020 Pracovní sešit str.36/cv. 1,2,5,6 - samostatná práce společná. Čtení/Psaní - Čítanka str. 32 - přečteme společně a odpovíme na otázky, zkus vyjmenovat vlastnosti lidí: dobré (3), špatné (3) - co znamenají

Počet nejlepších obrázků na téma Prvouka - nápadyŠUPLÍČKY: DOMÁCNOST (pouze pdf) - Zodpovědná výuka
 • Can am renegade.
 • Csfd plugin.
 • June příběh služebnice.
 • Incentives.
 • Garrett ace 150 bazar.
 • Pivovar bernard exkurze.
 • Tank t 34 csfd.
 • Mimibazar.cz recepty.
 • Moon symphony beethoven.
 • Produktivita ekonomie.
 • Cotton pes cena.
 • Petr salava.
 • Softbox sada.
 • Kardiologové brno.
 • Jak změřit příkon.
 • Cvičení doma aplikace.
 • Hmotnost novorozence.
 • Bublinková obálka rozměry.
 • Jak dlouho trvá zvracení.
 • Jak odstranit celulitidu doma.
 • Adenom prsu.
 • Cirkulace tuv zkušenosti.
 • Street dance praha 9.
 • Schema pojistek superb 2.
 • Dodge viper spotřeba.
 • Dvojka program sk.
 • Hotel irida plzeň.
 • Calcichew.
 • Mongeovo promítání kvadranty.
 • Komiksy online ke čtení zdarma.
 • Se oběsil.
 • Čas ve světě.
 • Windows 10 šipky u složek.
 • Magnesium deprese.
 • Adaptér a na připojení hadic a příslušenství intex.
 • Praskliny ve zdi oprava.
 • Skoda fabia 2 doplnky.
 • Virtuální realita praha 9.
 • Sinus trojúhelník.
 • Krajský úřad plzeň volná místa.
 • Legenda korry cz film.