Home

Slovesa pracovní list 2. třída

Pracovní listy slouží k procvičení, upevnění či ověření znalosti učiva o slovesech. Autor: Mgr. Silvie Šilhanová (Autor) Jazyk: Čeština: Očekávaný výstup: znát osobní zájmena a časovat slovesa další materiály k tomuto očekávanému výstupu » Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Klíčová slova: slovesa Počasí dnes: 5. 12. 2020. Bude polojasno až oblačno, místy až zataženo. Denní teploty 6 až 10°C. Noční teploty 6 až 2°C Anotace: Pracovní list je určen k procvičování i opakování učiva českého jazyka - slovesa, vyhledávání slovesných tvarů, slovesa jednoduchá a složená, určování kategorií sloves, podmiňovací způsob sloves, slova jsem/sem/jsi/si, tvoření sloves z podstatných jmen

Pracovní list zaměřený na slovesa. Žáci v něm procvičí určování osoby, čísla a času. Poznají rozdíl mezi určitým a neurčitým tvarem slovesa a mezi jednoduchým a složeným tvarem slovesa. Slovesa - pracovní list. 1 soubor(y) 103.08 KB. Stáhnout 2. třída (zakončení na -ne) 3. třída (zakončení na -je) 4. třída (zakončení na -í) 5. třída (zakončení na -á) Protože nemají třídy kromě pořadí jiné označení, mohou se někdy špatně pamatovat. Studenti sice správně určí, že se jedná ten a ten vzor, ale už si nepamatují, jaké označení nese která třída Pracovní listy - slovesa sein, haben. 1. Doplňte slovesa ve správném tvaru - interaktivní pracovní list. 2. Sloveso sein - interaktivní pracovní list. 3. Sloveso haben - interaktivní pracovní list Třída 2.B. MATEMATIKA. ČÍSELNÝ OBOR 0 - 20 - 1. ročník. číselný obor 1 - 5; pracovní list 1 - 5; porovnávání 1 - 5; sčítání 1 - 5; odčítání 1 - 5; slovní úlohy 1 - 5; číselný obor 0 - 5; číselný obor 0 - 10; pracovní list 0 - 10; porovnávání 0 - 10; sčítání 0 - 10; odčítání 0 - 10; Najdi poklad. Datakabinet - kabinet moderního učitele, vzdělávací portál, kvalitní elektronické materiály a data, prezentace, výukové materiál

Slovesa - Digitální učební materiály RV

2. třída 3. třída 4. třída Geometrie Člověk a jeho svět Místo, kde žijeme Lidé kolem nás Lidé a čas Rozmanitost přírody Rok, roční období - interaktivní pracovní list; Roční období, měsíce, dny v týdnu. Pracovní list - Opakování - prosinec : 3. VY_32_INOVACE_12_57.pdf (377192) VY_32_INOVACE_12_58: Pracovní list - Slovní druhy : 3. VY_32_INOVACE_12_58.pdf (506520) VY_32_INOVACE_12_59: Pracovní list - Slovesa 2 : 3. VY_32_INOVACE_12_59.pdf (279174) VY_32_INOVACE_12_60: Pracovní list - Doplňování vyjmenovaných slov po b. Šablona I/2 10292; Šablona II/2 4577; Šablona III/2 76623; Šablona IV/2 4019; Šablona V/2 7624; Šablona VI/2 701 Šablony SŠ 28067. Šablona I/2 689; Šablona II/2 1382; Šablona III/2 23864; Šablona IV/2 518; Šablona V/2 985; Šablona VI/2 629; Triangl 20. Triangl 20; Podpora přírodovědných oborů 14. Podpora přírodovědných. Počasí dnes: 2. 12. 2020. Bude skoro jasno až polojasno. Denní teploty -2 až 2°C. Noční teploty -2 až -6°C

Sudá lichá | matematika - ostatní | Pinterest | Matematika

Pracovní list č. 25 - český jazyk 4. ročník - řešení Tvarosloví - Slovesa - mluvnické kategorie (osoba, číslo a čas) 1. Z následujících vět vypiš slovesné tvary do tabulky a urči jejich mluvnické kategorie. Po škole za vámi přijdeme. Bydlím v Příbrami. Odpoledne pojedeme do města Slovesa pracovní list 2. třída • Český jazyk 4. třída. Slovesa. Žák: - u sloves určuje mluvnické kategorie - osoba, číslo, čas. - rozeznává slovesné tvary jednoduché a složené. - určí zvratná slovesa Perfektivní slovesa děj fotografují, jako by zachycovaly na fotografii jeho výsledek nebo jediný moment Druh učebního materiálu: Pracovní list Využití výukového materiálu a metodické pokyny Vyjmenuje koncovky a vzory 1. a 2. slovesné třídy Přiřadí slovesa ke správnému vzoru Převede slovesa do určitého tvaru a určí třídu a vzo Napište 1 příčestí trpné dokonavého slovesa. pochválen 10. Napište 1 příčestí minulé slovesa nedokonavého. seděl 11. Napište 3 slovesa modální. Chtít, smět, muset 12. Napište 2 slovesa nepravidelná. Jíst, vidět 13. Rozhodněte, na kterém řádku je tvar příčestí činného: a) bych b) kupoval c) sněden d) nesa 14 Pracovní list č. 26 - český jazyk 4. ročník - řešení Tvarosloví - Slovesa - slovesný způsob 1. Roztřiď slovesné tvary podle způsobu. malovala bych si nemluv vynesete povídal kreslil bys nemluvíme přine

Český jazyk 2. ročník - Základní škola a mateřská škola Žabe

Domů Český jazyk Čtení Psaní 1. třída Matematika Prvouka Vlastivěda Přírodověda Zvídálek Různé pro učitele a žáky Moje třída. Časopis luštěnek pro děti www.makovice.net. Zápisy 4.ročník. Výtvory 5. třída. Výtvory 4. třída. Výtvory 3. třída. Výtvory 2. třída. Výtvory 1. třída Obsah učiva 2. ročníku na webu: 202 výukových videí + 59 pracovních listů + 59 klíčů v elektronické podobě. Pracovní listy v tištěném barevném provedení ve formátu A4 možné objednat k zaslání poštou jako doplňkový prodej zde na webu. Nelze objednat samostatně bez videí. Celoroční motivační desková hra formát A3

2. třída. INFORMACE . 19. 6. 2020. Školní družina. Vypracovanou práci můžete poslat přes email (martinlibecajt@seznam.cz) nebo WhatsApp (604 107 015) ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ Pracovní list - slovesa. Unit 3 - Project 2 - slovní zásoby Holidays. Jednoduchou slovní zásobu k tématu Holidays máte zde - prosím všimněte si, že pokud sjedete níže, máte pod slovíčky přidáno několik dalších aktivit - pexeso, balonky na sestřelování slov, hru oběšenec a osmisměrku.. postupně probereme - minulý čas prostý od slovesa to be, to have, pravidelné tvoření minulého.

Video: DUMY.CZ Materiál Pracovní list - opakujeme slovesa

Zobrazuje se CZ Abeceda velka pismena

pracovní listy: časování sloves - Verb Konjugatio Pracovní list - opakování - základní skladební dvojice, minulý čas, slovesný způsob, vyjmenovaná slova, pády podstatných jmen 5. VY_32_INOVACE_5_57.pdf (168,8 kB 16 - 17 h bude otevřena škola - přineste do vestibulu pracovní sešity ČJ, M, AJ. vyzvednout si je můžete v pondělí mezi 16 - 17 h. Úkoly : Matematika: časování slovesa to be - zápis v sešitě 5. třída - stavba slova - předpony s z vz..... bez přihlášení můžete plnit plno cvičení. Český jazyk uč str 47/ 5,6a. - PRAVIDELNÁ SLOVESA NEW - VIDEO NA MINULÝ ČAS PROSTÝ - NEPRAVIDELNÁ SLOVESA. N EW - video o nakupování - část 1, video o nakupování - část 2 různé procvičování najdete na odkazech u 6. a 7. tříd! Pokud kliknete na 6. nebo 7. rovnou se tam dostanete! Online opakování k učebnici Project 1- Ze slov sestav věty a sloveso to be dej do správného tvaru: not - at - be - home - you -.. school bag - be - red - her - not -.. be.

Slovesa - pracovní list - Úkolníče

Slovesné třídy a vzory - Moje čeština - Čeština na

Čj - Slovesa opakování - pracovní list.docx: 15 kB: Př - Hormonální soustava - zápis.docx: 10 kB: AJ - Project 1, Workbook, Unit 4 - klíč k části B, C.jpeg: 869 kB: AJ - Project 1, Workbook, Unit 4 - Klíč k části A, B .jpeg: 1 MB: M - počítáme s velkými čísly - pracovní list.docx: 13 kB Pravidelná slovesa - 10 cvičení: Body - 10 cvičení : Nepravidelná slovesa 1 - 10 cvičení: Present Simple - 10 cvičení : Nepravidelná slovesa 2 - 10 cvičení: Plurals - 10 cvičení : Was - were-20 cvičení: Pronouns - Zájmena - 10 cvičení : Food-11 cvičení: Nepravidelná slovesa 3-10 cvičení : Počitatelná a nepočitat. Slovní úlohy - 2. třída. Klasické procvičování slovních úloh. Obsahuje více než 1000 zadání, která jsou přehledně roztříděná do skupin. Úlohy jsou pestré a zajímavé - vystupují v nich mimo jiné jednorožci, draci, Pat a Mat, Harry Potter, Lichožrouti, Mimoni,

Sloveso SEIN a HABEN :: Němčina dom

1. a 2. třída, 3. - 5. třída. Pracovní list s 21 kartičkami si vytiskněte, rozstříhejte a pro větší trvanlivost zalaminujte nebo podlepte tvrdým papírem. Kliknutím na obrázek se vám pracovní list zobrazí v pdf pro tisk. Kartičky + - do 20 Kartičky + - do 10 Hrát s... HRA - Učíme se poznávat čas. 1. a 2. třída Pracovní list k procvičování tvarů minulého prostého času. Žák řeší uvedená cvičení. Pracovní list lze vytisknout pro jednotlivé žáky. Vy_22_Inovace_ irregular verbs.19: 6.-7. Žák bude umět rozlišovat pravidelná a nepravidelná slovesa v minulém čase. Pracovní list k procvičování tvarů nepravidelných sloves

Třída 2.B - MATEMATIK

Dokreslování vzorů (2 listy) Žáci mají ve čtvercové síti předkresleny různé ornamenty a vzory, jejich úkolem je dokončit každý motiv až na konec řádku. Geometrické útvary (1 list) Pracovní list zaměřený na rozlišování geometrických tvarů, na překreslování, obkreslování i logickou úvahu Pracovní list obsahuje obrázky činností a kartičky se slovy. Návod ke hře je přiložen. Očekávaný výstup: odvodí pravděpodobný význam nových slov z [] Slovesa pro čtvrťáky Pracovní list, který může sloužit k procvičování nebo prověřování znalostí. Očekávaný výstup: porovnává významy slov, zvláště. Pracovní list - český jazyk, 3.ročník Opakování látky 2. ročníku 1. Doplň i, í, y, ý: K . selý c . tron, ch . trý Honza, smrková š . ška, malý. Geometrie 2. a 3. třída - pracovní sešit - Cemerková Golová Petra a kolektiv - A4 . Prostřednictvím zajímavých a motivačních úkolů rozvíjí dítě své logické uvažování a prostorové vnímání.. V logických úlohách řeší problémové situace z reálného života, a díky tomu promýšlí problém v jeho souvislostech Slovesa v závorce dej do minulého času. Kolem (projet) chlapci na kolech, slepice se (rozletět) po mezi. Chalupníci (vyběhnout) ven, aby jim (pohrozit). Chlapci už ale (být) pryč. Chalupníci (zahánět) slepice do zahrady, ty ale (neposlouchat) a (ukrývat se) v šípkovém keři. 2. Doplň tvar slovesa být v podmiňovacím způsobu.

Pracovní listy datakabinet

 1. Slovesa plnovýznamová: Slovesa pomocná: Slovesa plnovýznamová jsou taková, která mají svůj samostatný význam - můžeme si představit, co vyjadřují (např. jíst, zpívat, tancovat, pomáhat apod.); dokážeme si představit, co se pod danou činností či dějem skrývá a jak děj/činnost vypadá.: Slovesa pomocná jsou taková, která se stávají plnovýznamovými až ve.
 2. Pracovní list vytiskneme a předložíme žákům k vyplnění. VY_12_INOVACE_ČSV 6.042: 1. - 2. Žák se naučí základní znalosti o domácích zvířatech, pracovat s textem a informacemi. Pracovní listy k procvičování znalostí o domácích zvířatech. Pracovní list vytiskneme a předložíme žákům k vyplnění
 3. Slovesa - pracovní list Souhrnné opakování 6.ročníku - pracovní list 265 kB: verze 2 : 8. 2. 2014 5:56: Markéta Čechová.

Lidé a čas :: PROCVIČOVÁNÍ PRO 1

 1. ulém čase mají slovesa tvar složený - hledal jsem, viděli jsme se
 2. Do výuky pro 1.stupeň ZŠ. ČJ - JAZYKOVÁ VÝCHOVA: 1. pololetí: 2. pololetí: 1. OPAKOVÁNÍ - co umíme z 2.tříd
 3. 2. třída. Menu Vyhledávání Úvodní stránka > Domácí úkoly. Domácí úkoly Dneska budeme potřebovat jen pracovní list, který byl založený v pracovním sešitě. Jsou tam cvičení z učebnice, do které nemůžeme psát :-) Úplně nahoře najdete čtyřsměrku. slovesa vlastivěda matematika Kontakt DÚ 1.tříd
Časování sloves - pracovní listy :: Němčina doma

VY_32_INOVACE_12_3 Český jazyk pro 3

Pracovní list procvičuje a upevňuje znalost slovní zásoby popisující obličej (eyes, ears, nose, mouth, hair, beard). Pomocí tohoto pracovního listu lze ale také opakovat například barvy (red, green, blue, yellow, orange, purple). Úkolem je doplnit do prázdných čtverečků hrací karty části obličeje tak, aby se žádná neopakovala 2x v jednom řádku a sloupci Třída a vzor. Třídu určujeme podle koncovky slovesa v 3. osobě, čísle jednotném, čase přítomném, způsobu oznamovacím. Vzor určujeme podle koncovky slovesa v 3. osobě, čisle jednotném, čase minulém, způsobu oznamovacím. Případně si pomůžeme rozkazovacím způsobem. 1. třída - Výuková videa Vás provedou výukou matematiky od 1. do 5. ročníku základní školy.Stačí si vybrat díl Matýskovy matematiky a můžete si přehrát výuková videa vytvořená k jednotlivým stranám: ročník: 1. díl, 2. díl, 3. díl (Aktualizované vydání 2018-2019) ročník: 4. díl, 5. díl (Aktualizované vydání 2019-2020), 6. díl (výuková videa pro aktualizovaný 6. 1. třída (18) 2. stupe K pracovní učebnici Zápis je tu nabízíme i její interaktivní podobu. Pracovní učebnici Zápis je tu doporučujeme: - pro práci v přípravných kurzech pro předškoláky na základních školách, - pro práci v mateřských školách

Školní hrátky: Povolání - čtení s porozuměním | ČJ 2slovesa pracovní list - Hledat Googlem | Učení, Vzdělávání

Project 2: minulý čas slovesa BE, pracovní list - dodělat! slovní zásoba phrases with at, in, on. slovní zásoba- holidays, minulý čas slovesa BE - pracovní list. minulý čas - pravidelná slovesa (dodělat pracovní list) 18.11. - 22.11.2019. Project 3: pracovní sešit str.18-19 dodělat Tento pracovní list je vytvořen jako prvotní motivace k učivu o škole a školních potřebách. 3. tělo a hlava. Novou látkou jsou množná čísla podstatných jmen částí těla a časování slovesa to have. 4. Oblečení . Žáci si procvičí slovní zásobu na téma - oblečení. Škola a třída . Zopakování slovní. Podstatná jména_pracovní list č. 2. Základní pojmy: Podstatná jména. hodnocení lekce . Základní pojmy: Slovesa . Slovesa_pracovní list. Základní pojmy: Slovesa . Vyjmenovaná slova po S_úvod. Základní pojmy: Vyjmenovaná slova po S . Vyjmenovaná slova po S_procvičování. Slovesa 4. třída pracovní list Český jazyk 4. třída . Označuje děj, který je časově nějak ohraničený, je ukončen. Slovesa v tomto vidu nemohou vyjadřovat přítomnost, ale pouze minulost (dočetl jsem) nebo budoucnost (dočtu). Je to děj, který se děje nebo bude dít jednou a nebude se opakovat

VII

Úvod > Základní škola > Třídy > 9. třída > Výuka 9. > pracovní list časování sloves. pracovní list časování sloves. Štítky: Němčina; Datum konání: 20.10.2020. vyčasovat slovesa dle instrukc. - pracovní list Stěhování na Mars - Hravá čítanka Dortouni útočí str. 76,77 : Psaní - 2 stránky písanky : Matematika - opakování +,- do 1000, zaokrouhlování, malá násobilka, převody jednotek, slovní úlohy - pracovní list Školákov - Prvouka 2.třída - Jaro v přírodě - Jarní rostliny. Úkoly zadané na středu dne 25. 3. 2020: Český jazyk: uč. ČJ str. 78 cv. 1 + otázky k textu + Zopakuj si, PS II. str. 5 cv. 5, str. 33 cv. 3, 4 - doplň + zabarvi podstatná jména - žlutě a slovesa - modře. Matematika čeká nás poslední skupinka písmenek Ď Ť Ň. Z eurosložky si vytáhněte pracovní list. Budeme vybarvovat cv. 2 jen všechny podoby Ď oranžově, cv. 3 a 5 podle zadání. Pak se vraťte zpět na cv. 2 a dovybarvujte L a S. Slabikář str. 68 čteme tři sloupečky ď, ť, ň Pracovní list 2.třída; Pracovní list 3.třída; Pracovní list 4.třída; Pracovní list 5.třída; 1. Kolik zubů má úplný dočasný chrup? Vyhledejte v tabulce všechny obrázky, které jsou v tabulce v páru. Písmena ze zbylých obrázků, k nimž druhý obrázek chybí, vám prozradí tajenku

Pracovní listy z českého jazyka pro základní školy ke stažení - 7. třída - český jazyk pro základní školy online info@icestina.cz Prosím, použijte minimálně 3 znaky - Učivo: opakování - pracovní list na větné členy ().Podle dokumentu si zopakuj učivo o souvětí.Vypracuj opakovací pracovní listy na vedlejší věty a jednodušší souvětí podřadné a souřadné (), řešení posledního PL (). Ústně si udělej v učebnici 77/5, 78/6, 7, řešení uč.()Literatura - přečti si v čítance komiks Maus str. 168 Dobrá zpráva 2: Další pracovní listy pro úroveň A1 Dobrá zpráva 3: Slovesa - další cvičení (Pracovní list z výukových materiálů Čeština pomalu, ale jistě - kurz češtiny pro začátečníky) Text je dostupný pod licencí Creative Commons Uveďte autora - Zachovejte licenci 3.0 Unported, případně za dalších.

http://didaktikamj

ZŠ a MŠ Mrákotín, příspěvková organizace Mrákotín 114 588 54. IČ: 70994846 IZO: 150014953 REDIZO: 650014944 Identifikátor DS: xj5mdtc. E-podatelna Home Blog Tag: 3. třída. Čtení s porozuměním: Listopadové čtení Dnes pro vás opět máme pracovní list, na kterém si procvičíte fantazii a tvoření vět. Budeme si hrát na vynálezce, ale ne takové, kteří sedí v... Více. Matematické úlohy. 15. 6. 2017 378 0 0 Pracovní list pro prvňáky - pyramidy - 1 Stáhnout Pracovní listy pro první třídu jsou jsou ideální formou procvičování důležitých dovedností jako je např. zrakové vnímání, počítání, logické myšlení nebo základy čtení Rozřazovačka - cvičení na procvičení velkých písmen, slovních druhů, vzorů,. 2. Pracovní list 1 5. Pracovní list Pracovní list Pracovní list Pracovní list Pracovní list 6. 12 Ekologické informace · Další ekologické údaje: · Všeobecná upozornění: Třída ohrožení vody 3 (Samozařazení):silně ohrožuje vodu Nesmí vniknout do spodní vody,povodí nebo do kanalizace,ani v.

 • Cvičení doma aplikace.
 • Sophia o neill.
 • Simpsonovi opuštěn.
 • Evernote pro.
 • Kurz maďarštiny.
 • Reklamní tetování.
 • Rybí maso charakteristika.
 • Rychlonabíječka nokia.
 • Odchod ze zaměstnání.
 • Muzikál dracula děj.
 • Odbarvení vlasů dm.
 • Příjmy osvobozené od daně 2019.
 • Ngorongoro map.
 • Jak ostříhat dlouhé vlasy na krátké.
 • Rodinný dům s dvojgaráží.
 • Žlučníkový záchvat bez žlučníku.
 • Přestavba pokoje online.
 • Drůbež definice.
 • Proč usychají jahody.
 • Sds vrtáky makita.
 • Střih na dětské boxerky zdarma.
 • Best new films 2018.
 • Best wallpapers.
 • Péče o anglického kokršpaněla.
 • Značky eu.
 • Dům umění ostrava program.
 • Krásné ráno obrázky.
 • Tv.com basketball.
 • Děda mládek illegal band skladby.
 • Dívka na koštěti obsazení.
 • Tehdejší synonymum.
 • Námořnické oblečení.
 • Eris konosuba.
 • Výběr z bankomatu česká spořitelna.
 • Lze změna výpovědi na policii.
 • Školní batoh topgal.
 • Anglický pacient nominace.
 • Fimmel travis csfd.
 • Kimono karate.
 • Jaké zvíře jsi ve svém srdci.
 • Seagate smr models.