Home

Píseň o rolandovi meč

Píseň o Rolandovi (Chanson de Roland) je jedna z nejstarších francouzských literárních památek. Pochází pravděpodobně z 11. století (období středověku) a žánrem je to hrdinský epos, nejznámější z tzv. chansons de geste (písně o činech). Řadí se do Královského (karolínského) cyklu s ústřední postavou Karla Velikého, případně členů jeho družiny Český-jazyk.cz - ČÍTANKA: Píseň o Rolandovi (neznámý autor) - • počátek 12. století Kdo slyšet chce, ať tiše poslouchá. Povím teď příběh, sotva kdo jej zná, jak rytíř Roland cti své věrně dbal, a do smrti až při svém králi stál... Král Karel.

Dílo Písně o Rolandovi se sestává z více jak čtyř tisíc desetislabičných veršů. Děj vypráví o hrdinovi eposu Rolandovi, který měl svůj mocný meč Durandal a roh Olifant. Roland je člen vojska francouzského krále Karla Velikého, mimochodem korunovaného papežem na císaře přesně v roce 800 Píseň o Rolandovi (ukázka o Rolandově smrti) CLXVII Turpin je mrtev: Roland hledí na něj, vidí, že střeva vyhřezla mu na zem a bílý mozek potřísnil mu skráně. Na hrudi pak, kopími zprobodané, mu složí křížem bledé ruce krásné. Po starém zvyku takto nad ním pláče: Rytíři vzácný, z krve velmi slavné Píseň o Rolandovi, první a nejslavnější ze starofrancouzských hrdinských zpěvů (chansons de gestes - písně o činech) vznikla pravděpodobně koncem 11. století. Dochovalo se nám celkem devět opisů, z nichž nejstarší pochází z počátků 12.století (1125-1150), je napsán ve starofrancouzštině (langue d'oil) v.

Český-jazyk.cz - ČTENÁŘSKÝ DENÍK » rozbor díla: Píseň o Rolandovi (5) (neznámý autor) - • epická poezie s 291 slokami (4002 veršů) • autor se snaží držet rýmu AABB, občas je zde použit bezrozměrný rým Rozsáhlý hrdinský epos, který dal v různých.. Název: Píseň o Rolandovi Rok vydání: přelom 11. a 12. století Žánr: starověký starofrancouzský anonymní hrdinský epos Místo, Francká říše a doba děje: období vlády Karla Velikého. Stručný obsah: Děj tohoto eposu nás zavádí do období křížových válek Kniha Píseň o Rolandovi Přidat komentář. LortVoldemord. 07.09.2019. Je libo knihu, která vám zvládne zazpívat?.

Píseň o Rolandovi - Jana Drlíková, Veronika Hlubinková Jméno pro meč - Durendal. Ve středověku je běžné, že bojovníci dávají vlastní jména zbraním, aby vyzdvihli jejich význam, kdežto v současné literatuře jde pouze o literární prostředek (např. Pán prstenů) -V epizodě se mluví o sedmi mečích. Ve skutečnosti byly meče původně pouze čtyři. Byla to trojice mečů Almace, Curtana a Durandal z díla Píseň o Rolandovi a také meč Mimung, meč Wudgy, údajného syna Waylendova. Další meč je zmíňen v islandském díle Poetická Edda, a to meč Gram Píseň o Rolandovi je součástí tzv. karolínského cyklu písní o hrdinských činech. Jeho námětem je rytířské hrdinství a představy o hrdinském ideálu se prolínají s křesťanstvím a jeho etickým kodexem do takové míry, že není lehké určit, zda jde o využití křesťanství v zájmu rytířské bojechtivosti, nebo.

Píseň o Rolandovi - Wikipedi

FR - Píseň o Rolandovi - 11. st. - o statečnosti Rolanda z družiny Karla Velikého - roh Olifant, meč Durendal - zrada ve vlastních řadách, boj proti přesile Saracénů (Turci) - zrada x věrnost - výchovný záměr - Roland bojoval za svého král Píseň o Rolandovi Revizor - Nikolaj Vasilijevič Gogol Rysavá jalovica - Martin. Píseň o Rolandovi národní francouzský epos Obsah: Karel Veliký válčil již sem let ve Španělsku. Poddaly se mu všechny hrady a všechna města, jediné Saragossa zůstala v moci pohanského krále Mersila. Avšak Marsil vypraví ke Karlovi posly se vzkazem, že chce přijmout křesťanství a stát se Karlovým poddaným Píseň o Rolandovi je jedna z nejstarších francouzských literárních památek. Pochází ze středověku) a žánrem je to hrdinský epos, nejznámější z chanson de geste (písně o činech). Řadí se do královského (karolínského) cyklu s ústřední postavou Karla Velikého, případně členů jeho družiny Píseň o Rolandovi vznikla ve Francii kolem roku 1100 (zapsána byla ve 2.čtvrtině 12.století). Patří k dalším hrdinským písním, jimž se dostalo označení chansons de geste (původně ve významu písně o slavných činech, posléze písně o historii rodu) Rozhlasová dramatizácia: Ján Bábik, Redakcia: Roman Brat, Réžia: Vladimír Rusko Účinkujú: Jozef Šimonovič, Slávo Zahradník, Vladimír Durdík, Vladimír.

neznámý autor - Píseň o Rolandovi Čítanka Český-jazyk

PÍSEŇ O ROLANDOVI jedna z nejstarších francouzských literárních památek pochází pravděpodobně z 11. století (období středověku) a žánrem je to hrdinský epos, nejznámější z chanson de geste (písně o činech) řadí se do královského (karolínského) cyklu s ústřední postavou Karla Velikého, případn Ctenarsky-denik.cz - obsahuje obsahy a rozbory děl, velký čtenářský deník, životopisy spisovatelů, slohové práce a dalš Kategorie: Evroá literatura do 20. století, Profi práce Typ práce: Obsahy a rozbory děl Škola: nezadáno/škola není v seznamu Charakteristika: Profesionálně zpracovaný zápis do čtenářského deníku seznamuje s obsahem eposu Píseň o Rolandovi Píseň o Rolandovi kniha od: neznámý - neuveden. 70 % 71 hodnocení. píseň o Rolandovi Text dotazu. Vážení, byla bych Vám vděčná, kdybyste mi mohli najít úplnou citaci prvního (nebo nějakého staršího) českého překladu Písní o Rolandovi (Les chancons de geste z 11.století)

Ačkoliv o Rolandovi jakožto historické osobě neexistuje mnoho zmínek, hraje důležitou roli v mnoha legendách a středověkých příbězích. Jeho nejznámější dobrodružství jsou popsána na stránkách eposu Píseň o Rolandovi. Zde se také objevuje jeho magický meč Durandal, který dokázal jedním švihem rozpůlit balvan Píseň o Rolandovi. Info - Tisknout - Poslat(@) A to až do okamžiku, kdy jeho meč Durandal je roztříštěn, teprve potom zatroubí tak až mu praskne spánková tepna. Po příjezdu jeho spolubojovníků je dobyta Zaragoza a zrádný Ganelon je krutě potrestán. Karel Veliký má sen, který věští příchod nové křížové výpravy Píseň o Rolandovi Meč je roztříštěn a zraněný Roland zatroubí na roh tak silně, až mu praskne spánková tepna a umírá. Spolu s nim padne 12 statečných rytířů. Karel s vojskem přispěchá nazpět, porazí Saraceny a dobude Zaragozu

Píseň o rolandovi prezentace Píseň O Rolandovi . Název díla: Píseň O Rolandovi. Datum vložení: 4.6.2006. Děj vypráví o hrdinovi eposu Rolandovi, který měl svůj mocný meč Durandal a roh Olifant Děj vypráví o hrdinovi eposu Rolandovi, který měl svůj mocný meč Durandal a roh Olifant. Roland je člen vojska francouzského krále Karla Velikého, mimochodem korunovaného papežem na císaře přesně v roce 800 ­­­­ Píseň o Rolandovi (3) Píseň o Rolandovi - oslavuje statečné činy rytíře Rolanda z družiny Karla Velikého. Líčení bitvy mezi křesťanským vojskem Karla Velikého a mohamedánskými Saracény. Roland je těžce zraněn - modlí se k andělu Gabrielovi. Bůh seslal anděla Cherubína, sv. Michala a Gabriela, aby jeho duši odnesli do věčného. Píseň o Rolandovi. b) Kriemhilda - Píseň o Nibelunzích. c) Grendel - Beowulf. Křížovka. 1. E N Š P Í G L 2. T R U B A D Ú Ř I 3. G O T I K A 4. B Y L I N Y 5. A L E X A N D R E I S 6. S Á G A 7. T R U V É Ř I 8. D O G M A 9. M A N D E V I L L E 10. E D D A 11 2. Píseň o Rolandovi 3. Píseň o Cidovi 4. Píseň o Nibelunzích 5. Slovo o pluku Igorově 6. Zpěvy o Markovi: Doporučená četba pro 4. ročník . Z české literatury 1. a 2. poloviny 20. století. Vančura Vladislav - Markéta Lazarová Olbracht Ivan - Nikola Šuhaj loupežník Pujmanová Marie - Lidé na křižovatc

Volali Boha o pomoc a připojili se k bitvě. 3. Taillefer, který zpíval velmi dobře, jel na rychlém koni před vévodou zpívajícím Charlemagne a Rolandem a Oliverem a rytíři, kteří zemřeli v Roncevauxu. 4. To nelze považovat za důkaz, že Taillefer, Williamův právník, byl autorem knihy Píseň Rolanda světská (pro šlechtu, měšťanstvo) - národní eposy (hrdinská epika) : Francie - Píseň o Rolandovi (synovec Karla Velikého, bojuje se Saracény, v boji umírá, rytířská čestnost, meč Durandal, roh Olifant; příběh se odehrává v 2.polovině 8.století); Španělsko - Píseň o Cidovi.

Píseň o Rolandovi. starofrancouzská skladba (z Chanson de geste) Píseň o Cidovi. veršovaný španělský epos, složitý děj opěvuje činy národního hrdiny Cida, který bojoval proti Maurům král Artuš, rytíř Lancelot, meč Excalibur, svatý grál, královna Guinevra, kouzelnice Morgana; Slovo o pluku Igorově - hl. hrdina. Píseň o Rolandovi Karel Veliký válčil již sem let ve Španělsku. Poddaly se mu všechny hrady a všechna města, jediné Saragossa zůstala v moci pohanského krále Mersila. Avšak Marsil vypraví ke Karlovi posly se vzkazem, že chce přijmout křesťanství a stát se Karlovým poddaným Báseň líčí jeden okamžik bitvy, známé z Písně o Rolandovi. Roland je posetý ranami, ale stejně pobíjí svým kouzelným mečem Durandalem další a další nepřátele, jejichž krev se vsakuje do okolní suché půdy. Satyr. Bohové si nechají zavolat na Olymp zvláštního satyra a požadují po něm píseň Rytíři byli opěvováni v hrdinských zpěvech (Píseň o Rolandovi) a také v řadě artušovský románů? například z pera Roberta de Borona, Geoffroye z Monmouthu, Chrétiena de Troyes či Wolframa von Eschenbacha. Rytířská dvorská kultura se z Francie šířila do jiných zemí

Kopí mělo ve starověké a středověké symbolice vždy velmi zvláštní roli. Šlo o pradávný atribut božstev a vládců. Přestože tuto jeho roli v raném středověku převzal do jisté míry meč i nadále si tato zbraň místy podržela své výlučné postavení; a to navzdory tomu, že byla vedle meče mnohem levnější Télemach přehodil přes plece ostrý svůj meč, syn hodný velkého otce, uchopil prudce kovové kopí a stanul po boku otcově v záři zapadajícího slunce. Starověký Řím - Aeneis Píseň o Rolandovi. Praha: Odeon, 1986

Píseň O Rolandovi: - iReferaty

3. Přiřaď k názvům ve druhém sloupci, o koho nebo co se z prvního sloupce jedná. A. Olifant _ francký zrádce. B. Roland _ kněz. C. Ganelon _ lesní roh. D. Marsil _Rolandův meč. E. Turpin _ saracénský král. F. Durandal _ rytíř, synovec Karla Velikéh Francie - Píseň o Rolandovi (11-12. st.) - součást Karolinského cyklu (Chansons de Geste), autor neznámý - námětem rytířské hrdinství a jeho ideály, oslava hrdinských činů a křesťanské morálky rytíře Rolanda (odvážný a statečný rytíř pohrdající smrtí) z družiny Karla Velikého, Roland vlastní zázračný. Píseň o Rolandovi. Děj se odehrává za vlády Karla Velikého v době bojů se Saracény a pohany na území Španělska. Saracéni přepadnou zadní voj vedený Rolandem. Roland odmítá přivolat pomoc, protože mu v tom brání rytířská čest. Zvolí boj, i když ví, že porážka je nevyhnutelná Známe například homérské eposy Ilias a Odysea, německou píseň o Nibelunzích, Alexandreis o činech Alexandra Makedonského či francouzskou píseň o Rolandovi. Epika vyhovovala pohanskému způsobu myšlení, zatímco křesťanství přineslo důraz na vnitřní svět člověka, a tím začala vznikat literatura více lyrická. Tento epos vypráví o hrdinských činech reka Siegfrieda, který získá burgundskou princeznu Kriemhildu, je však později jejími bratry zabit. Kriemhilda, která se provdá za hunského krále, nakonec Siegfriedovu smrt pomstí, při masakru burgundské družiny však umírá i ona. Píseň o Rolandovi. Tristan a Isolda. Píseň o.

= epický útvar, pojednávající o životě svatých lidí, často obsahuje zázraky. Život svatého Václava - psaná staroslověnštinou, asi 10. století. Svatý Václave = 2. nejstarší česká duchovní píseň z konce 12. století - převzala funkci hymny! Chorály = sborově zpívaná modlitba přu bohoslužbě. řecké . kyrie. eleiso Texty středověkých eposů Evroá středověká literatura (eposy) MGR. LUCIE VYCHODILOVÁ, 2012 VY_32_INOVACE_VYC9 Významná díla Beowulf Píseň o Rolandovi Píseň o Cidovi Píseň o Nibelunzích Beowulf 1 Píseň o Rolandovi (francouzsky: La Chanson de Roland) je epická báseň (Chanson de geste) na základě bitvě Roncevaux průsmyku v 778, během panování Karla Velikého.Je to nejstarší přežívající hlavní dílo francouzské literatury a existuje v různých rukopisných verzí, což svědčí o jeho obrovské a trvalé oblibě v 12. až 14. století

geste (písně o činech). Z jednotlivých cyklů, které vyprávějí o hrdinství rytířů šířících křesťanství a feudální moc svého pána, je nejvýznamnější cyklus o Karlu Velikém. V něm je ústřední skladbou Píseň o Rolandovi, nejstarší francouzská epická báseň, vytvořená na rozhraní 11. a 12. stol Píseň o Rolandovi - rytíř krále K. Velikého - bojoval x Arabům, měl Durandal - meč, Olifant - roh. Německo. Píseň o Nibeluncích - o pohádkovém pokladu u skřítků. Španělsko. Píseň o Cidovi. Anglie. Beowulf. Kyj. Rus Francie : Chansson de geste ( píseň o činu ) nejznámější Karlovský cyklus - Píseň o Rolandovi Německo : Píseň o Nibelunzích Rusko : Slovo o pluku Igorově jižní Slované : Junácké zpěvy. 3) Středověká literatura Do vývoje kultury a umění zasahovalo křesťanství. Středisky kultury se stávají kláštery např. Píseň o Rolandovi - francouzský hrdinský epos o tažení franském krále Karla Velikého proti Arabům na Pyrenejský poloostrov; keltské pověsti o králi Artušovi a družině rytířů kulatého stolu; německý epos Píseň o Nibelunzích - o vlastnících bájného pokladu na dně Rýna; španělský epos Píseň o Cidov Meč je vším co má, je darem, slibem, vzpomínkou na zlo, na hříchy a zrady, je zrcadlem tváře i duše. Meč jako varovný prst pro znesvěcení a hřích, za čistotu duše - ideál. Citace: Meč tak krásný, má paměť krve -krev Ábelovu; Píseň o Rolandovi 1986; Žena v Berlín.

Thomas Malory, Jak Arthur byl zvolen králem a jak získal svůj meč Exkalibur Thomas Malory, Smrt krále Artura W. C. Hazlitt, Robin Hood a ztrápený rytíř Píseň o Rolandovi 1986; Žena v Berlín. Píseň o Rolandovi - Roland byl rytíř vedoucí zadní voj franckého vojska, který byl zradou napaden Maury. Roland je zabit a jeho smrt je pomstěna. Epos byl napsán okolo roku 1100. o hist. události bitvy u Zaragozy; oslava statečnosti a věrnosti; pohádkové motivy (Durandalův kouzelný meč, Olifantův kouzelný roh

Píseň o Rolandovi (ukázka

22. Francouzský hrdinský epos o bojích Karla Velikého proti muslimským Maurům ve Španělsku. Historicky není příliš přesný. Vyskytují se zde magické předměty jako meč Durendal či roh Olifant. PÍSEŇ O ROLANDOVI, středověk, Francie 23.Německý epos z počátku 13. století. Hlavním hrdinou je Siegfried Kategorie: Literatura Typ práce: Maturitní otázky Škola: nezadáno/škola není v seznamu Charakteristika: Heslovitě psaná práce se skládá ze dvou částí.V první části se autor věnuje antické literatuře. Popisuje její rysy, v jednotlivých obdobích vypočítává hlavní autory a jejich díla

Píseň o Rolandovi (11

 1. První z eposů, Píseň o Rolandovi, vznikl zřejmě už v 11. století a popisuje hrdinskou smrt jednoho z družiníků Karla Velikého, který zemřel roku 778 v Roncevalském průsmyku v Pyrenejích při nenadálém útoku Saracénů. Je lhostejné, že ve skutečnosti se příhoda odehrála úplně jinak a útočníky byli křesťanští.
 2. (Píseň o Rolandovi, laissy 40-42 - Ganelon zrazuje Karla pohanskému králi Marsiliovi) Král volněji počal teď mluviti: Můj Ganelone, jsem vám přítelem. Nuž, mluvte mi o Karlu císaři. To divné jest, jak starý jest to muž! Je celý jako sněhem pokrytý, na věru mou, vždyť jest mu dvě stě let! Co bojů podstoupil, co.
 3. PÍSEŇ O ROLANDOVI (poč. 12. st.) Znovu a znovu bije mečem do skály, ale marně, zbraň nepovolí. Roland se unavil, potácivě se rozběhl pod osamělou jedli, padl do trávy, ruce zabořil do jehličí. Pod tělo si položil meč i Olifant - tak leží čelem k nepříteli, aby každý poznal, že nepadl na útěku, ale ž
 4. Píseň o Rolandovi (1100, Francie) - Roland nezatroubí o pomoc, zahyne. Vysoký styl a postavy ztělesňující stálé morální postoje. Píseň o Cidovi Píseň o Nibelunzích (Německo) Slovo o pluku Igorově (Rusko, období Kyjevské Rusi) Tristan a Izolda (viz dále bretonské romány) - nejoblíběnější milostná skladba středověku
 5. Zároveň se jedná o hlavní postavu rytířského eposu Píseň o Rolandovi z 11. století, který popisuje situaci kolem bitvy v průsmyku Roncevaux v západních Pyrenejích (roku 778). Roland velel zadnímu voji Karlovy armády a se svým oddílem se statečně bránil přesile Saracénů
 6. Píseň o Rolandovi - poč. 12. století -chansons de geste = píseň o činech - psána vysokým stylem - dokonalý rytíř - příběh: Roland v družině Karla Velikého -král francké říše - boj proti Saracénům (Arabové ve Španělsku); Roland navrhuje, aby k saracénskému králi Marsilovi byl vyslán jeho nevlastní otec Ganelon

neznámý autor - Píseň o Rolandovi (5) Čtenářský deník

 1. Německo - Píseň o Nebelunzích - hl. postavou je princ Siegfried, epos pojednává o jeho životě a smrti. Siegfried je nezranitelný - matka ho vykoupala v dračí krvi, ale mezi lopatky mu padl lístek lípy a jediné místo, kde je zranitelný. Během svého života získá tři kouzelné předměty (poklad Nibelungů, meč, který.
 2. Až v 11. století se bitva objevuje v hrdinském eposu Píseň o Rolandovi. Do role zrádného nepřítele, který ze zálohy a proti všem domluvám, napadl zadní část Karlova vojska, jsou zde ale pasováni Maurové
 3. Česká literatura 70. a 80. let 19. stol. - lumírovci - Jaroslav Vrchlický (Dojmy a rozmary, Eklogy a písně, Sny o štěstí, Okna v bouři, Hudba v duši, Čarovná zahrada, Strom života, Má vlast, Písně poutníka, Sonety samotáře, Moje sonáta, Meč Damoklův, Zlomky epopeje, Ducha svět, Selské balady, Hippodamie, Noc na Karlštejně), Julius Zeyer (Vyšegrad, Čechův příchod.
 4. Věkové zvláštnosti dětí: kolem 11 a 12 roku se projevuje výběrovost četby (projev aktuálního čtenářského zájmu) — výběr knihy, která přináší uspokojení Střední školní věk: 10 - 14 let přichází značný zájem o četbu (předvším dobrodružná literatura, cestopisy, báje, pověsti, příroda, literatura se sportovní tématikou, ) četba obohacuje.
 5. * Václav Cibula, Píseň o Rolandovi = prozaické převyprávění pro děti * Hlavní postava: Rytíř Roland, Synovec Karla Velikého, má svátek 14. 6., první rytíř Karla Velikého, korunován roku 800 (Karel), příběh se odehrává v 9. století, zapsán o 300 let později, * Durandal = Rolandův meč * Oryfant = vojenský roh.
 6. O. Hlavsa: Type and designe, SNTL 1959 Klempera: Pomněnky , Dům osvěty Praha 1959 Staré umění , Alšova jihočeská galerie Hluboká n. Vlt. 195

Píseň o Rolandovi - Čtenářský deník Odmaturu

Meč Slunce John Grant Joe Dever. Mistři meče na Marsu Edgar Rice Burroughs. Monty Pythonův Život Briana Graham Chapman John Cleese Terry Gilliam Eric Idle Terry Jones Michael Palin. Německé rekviem Philip Kerr. Píseň o Rolandovi Autor neznámý. Případně obojího najednou, jak skvěle dokládá třeba známá Píseň o Rolandovi, v níž Saracéni napadnou zadní voj ustupujícího vojska Karla Velikého. Velitel tohoto zadního voje, statečný rytíř Roland, hrdě odmítá zatroubit na roh, aby přivolal posilu

Píseň o Rolandovi - neznámý - neuveden Databáze kni

 1. Píseň o Rolandovi, první a nejdůležitější chanson de geste, vznikla kolem roku 1100 a zapsána byla ve druhé čtvrtině 12. století. V ní byl poprvé zformulován ideál křesťanského rytířství vycházející z křížových výprav, podnikaných nejprve proti Saracénům ve Španělsku, až později vedly k Božímu hrobu v.
 2. Píseň o Rolandovi - oslavuje statečné činy rytíře Rolanda z družiny Karla Velikého. Líčení bitvy mezi křesťanským vojskem Karla Velikého a mohamedánskými Saracény. Roland je těžce zraněn - modlí se k andělu Gabrielovi. Bůh seslal anděla Cherubína, sv. Michala a Gabriela, aby jeho duši odnesli do věčného ráje
 3. Vyskytují se zde magické předměty jako meč Durendal či roh Olifant. PÍSEŇ O ROLANDOVI, středověk, Francie. 23.Německý epos z počátku 13. století. Hlavním hrdinou je Siegfried. Kniha nese název podle tajemných bytostí, jejichž poklad je ukrytý v Rýnu
 4. Píseň o Rolandovi psal Zeyer v roce 1887 a ještě téhož roku otiskl její část ve Světozoru a následujícího roku pak celou v Květech.97/ Přestože nebyl v Zeyerově knihovně nalezen originál98/, je nanejvýš pravděpodobné, že Zeyer vycházel z Oxfordského rukopisu, který byl do roku 1887 již sedmkrát vydán (1.vyd. - r.
 5. Píseň o Rolandovi - MATURITA. A to až do okamžiku, kdy jeho meč Durandal je roztříštěn, teprve potom zatroubí tak až mu praskne spánková tepna. Po příjezdu jeho spolubojovníků je dobyta Zaragoza a zrádný Ganelon je krutě potrestán. Karel Veliký má sen, který věští příchod nové křížové výpravy

písně o činech - Chanson de Geste (šanzén d žest) Píseň o Rolandovi - jádro pravdivé (778 vojska Karla Velikého) Roland vedl, čestný; boj s Pohany, šíření křesťanství; kolem roku 1100; Německo Píseň o Nibelunzích - rytířský epos, kolem r. 1200. mytické postavy, strážci poklad HRDINSKÉ NÁRODNÍ EPOSY PÍSEŇ O CIDOVI - španělský hrdinský epos, předávaný ústně (první literární verze se objevuje kolem roku 1140), nejstarší dochované dílo španělské literatury, hlavní hrdina Rodrigo Díaz z Vívaru, nazývaný Cid, se nepohodne se svým králem Alfonsem a musí proto odjet ze země, aniž by si s. Stryk Zdeněk - Píseň o Rolandovi: XCII78. Ševčíková Kristýna - Samuel Beckett: Čekání na Godota80. Šrámková Karin - Ezop: Ezopovy bajky (Výhoda malého)83. Tacáková Veronika - La Fontaine: Bajky (Vlk a pes)84. Tvrdíková Kateřina - Jan Neruda: Romance o Karlu IV.85. Uhlířová Lenka - Anton Pavlovič Čechov. Byla to například ve Francii Píseň o Rolandovi a na Pyrenejském poloostrově Píseň o Cidovi. Obě skladby vyprávěly o bojích proti Arabům. V Německu na přelomu 11. a 12. stol. vznikla Píseň o Nibelunzích. Velmi oblíbená pověst z téže doby byla Tristan a Izolda, jejímž námětem byl milostný příběh Píseň O Rolandu Roku 1896 se Zeyer rozhodl vylíčit osud starých Franků za vlády Karla Velikého. Jako námět mu posloužila starofrancouzská Píseň o Rolandovi - hrdinském to rytířovi ve službách Karla Velikého. Původní skladba vznikla někdy na rozhraní 11. a 12. století a její rukopis byl objeven roku 1832

Robin Hood - Waylandovy meče (S02E05) (epizoda) (1985

Obsah : Děj vypráví o hrdinovi eposu Rolandovi, který měl svůj mocný meč Durandal a roh Olifant. Roland je člen vojska francouzského krále Karla Velikého, mimochodem korunovaného papežem na císaře přesně v roce 800. Karel dobývá Saracény ve Španělsku Skupina orlík karaoke texty. Získej karaoke texty Skupina orlík, které tolik milujete.Seznam obsahuje karaoke texty, texty starších písní i texty horkých novinek Skupina orlík.Nauč se všechna slova své oblíbené skladby nebo rozjeď vlastní karaoke party dnes v noci :-) Píseň o Rolandovi; Za třetí ročník jsem přečetla: Unamuno - Mlha; Hůlová - Paměť mojí babičce; Fitzgerald - Velký Gatsby; Cisneros - The House on Mango Street; Angelou - I Know Why the Caged Bird Sings; Klicpera - Točník; Faulkner - Nepřemožení; Williams - Tramvaj do stanice Touha; Miller - Smrt obchodního cestujícího. Svoji písemnou podobu získaly v rané středověké literatuře, můžeme jmenovat Píseň o Rolandovi, pověsti artušovského okruhu či nejslavnější dílo německé středověké literatury - rytířský epos ze štaufské doby Píseň o Nibelunzích, který má, jako vůbec tato literatura všechna, kořeny v heroické poezii z.

Píseň o Rolandovi - Literatura - Referáty Odmaturu

Francouzská Píseň o Rolandovi opěvuje činy rytíře z družiny Karla Velikého během tažení pyrenejskými soutěskami. Píseň o Cidovi (z arab. sidi = pán) vypravuje o španělském národním hrdinovi, jenž proslul bojem s Maury, ale i konfliktem s domácími šlechtici, kteří zradili krále a zachovali se nerytířsky k Cidovým. Do série knih o Eragonovi patří Eragon, Eldest, Brisingr a Inherinance. OBSAH: Před dávnými časy se v zemi Algaesii proháněli na dracích nesmrtelní Jezdci. Po několika set letech jejich dobré vlády ,se ale mladý Jezdec Galbatorix s dalšími 13 Jezdci vzbouřil a všechny Jezdce vyvraždil. Poté se prohlásil králem země

Píseň o Rolandovi - EkzamenoWik

Píseň o Rolandovi. Píseň o Rolandovi (Chanson de Roland) je jedna z nejstarších francouzských literárních památek. Pochází pravděpodobně z 11. století (období středověku) a žánrem je to hrdinský epos, nejznámější z tzv. chansons de geste (písně o činech) (Píseň o Rolandovi, Píseň o Cidovi), nebo ho bylo cestou dosaženo (Erec, Iwein, Parzival ). To ovšem neznamená, že v reálném světě neexistovaly snahy ideálu dosáhnout. V dílčích případech by se nám dnes mohlo zdát, že se to i podařilo6. 4 Petrů, Eduard: cit. d., s. 9-10 PÍSEŇ O ROLANDU Roku 1896 se Zeyer rozhodl vylíčit osud starých Franků za vlády Karla Velikého. Jako námět mu posloužila starofrancouzská Píseň o Rolandovi - hrdinském to rytířovi ve službách Karla Velikého. Původní skladba vznikla někdy na rozhraní 11. a 12. století a její rukopis byl objeven roku 1832

Roland (rytíř) - Wikipedi

legendy o Charlemagnovi, Konstantinovi a Metodějovi Pavel - meč. romanska hudba. chorál - jednohlasný zpěv, bez nástrojů → hrdinské písně Píseň o Rolandovi, Nibelunzích, Cidovi; keltské pověsti o Artušovi v Čechách Dalimilova kronika, Zbraslavská kronika. troji lid. duchovenstvo šlecht Píseň o Rolandovi - Hrdinské eposy; rysy literárních děl středověku : Architektura; M.3 Nejstarší památky české literatury, evroá s citáty: Robert Graves - Vitruvius, Desatero knih o architektuře; Od 4. stol; Proměny; Publius Ovidius Naso (43 př. Kr. - 18 n. l.) Horatius Flauccus; Vergilius Maro; Marcus Aurelius. Píseň o Rolandovi Vzorem pro středověké rytíře je Alexandr Makedonský. Vznikají Alexandreidy - díla, kde je Alexandr Makedonský zosobněný s postavou panovníka té země a nese národní rysy např. španělská Píseň o Cidovi. - meč a kolo - atributy její násilné smrt

Mravene

PÍSEŇ O NIBELUNZÍCH (str.49) hrdinský národní epos. zdrojem je celá řada příběhů - Severské, Franské, Burgunské pověsti. Nibelungové původně mýtické bytosti, strážci pokladu. v této písni momentální držitelé pokladu. FRANCIE: CHANSON DE GESTE ( = píseň o činu ) hrdinská písňová epika. PÍSEŇ O ROLANDOVI Komedie o hrnci (Plautus) Král Lávra (K. H. Borovský) Král Lávra (K. H. Borovský) Kytice (K. J. Erben) Moudří blázni (E. Frynta) Noc na Karlštejně (J. Vrchlický) Obrazy dějin národa českého (Kosmas) Piková dáma (A. S. Puškin) Píseň o Cidovi (anonym) Píseň o Nibelunzích (anonym) Píseň o Rolandovi (anonym) Písně. Píseň o Rolandovi - upravil Julius Zeyer pod názvem Karolinské eposy; Artuš a rytíři kulatého stolu - Christian de Troyes; Tristan a Isolda - Gotfried ze Štrasburku; Píseň o Nibelunzích (obsahuje vpád hunů) Píseň o Cidovi - Václav Cibula; ruské byliny - kyjevský a novgorodský cyklus - F. L. Čelakovsk Jedná se o lidské právo. Mě vždycky dojalo - a toto jde proti mně! - když jsem mnohokrát jako chlapec četl Píseň o Rolandovi: Když tam byli všichni mohamedáni v řadě a před nimi byl křestní pramen nebo meč a oni si museli vybrat. Nebylo jim umožněno uplatnit námitku svědomí. Ne, jedná se o právo Specifická rytířská kultura- turnaje, rytířská klání- zpočátku velmi tvrdé, smrtelná zranění- postupné nahrazení soubojů kolbou, tjosem- shození protivníka dřevcem ze sedla. Rytířské písně- minesengři a trubadúři, rytířské eposy (Píseň o Rolandovi, Píseň o Cidovi, Alexandreida) a romány

germ.: hruoth land = slavná země, slavný v zemi, středověcí minnesängři zpívali Píseň o rytíři Rolandovi, v Bretani žil římský prefekt toho jména, v občanském kalendáři přeložen z 29. 4. od r. 1990, Ronald (╬) Roland sv. 18. 5. opat, sv. Roland z Hasnonu, * 1000, + 1070 Hasnon v Belgii (╬) Roland Medicejský sv. 15 Francie : Chansson de geste ( píseň o činu ) nejznámější Karlovský cyklus - Píseň o Rolandovi Německo : Píseň o Nibelunzích Rusko : Slovo o pluku Igorově jižní Slované : Junácké zpěvy 3) Středověká literatura Do vývoje kultury a umění zasahovalo křesťanství. Středisky kultury se stávají kláštery Obě tyto desky jsou plné fantasy příběhů. Černé věže, potulní pěvci, zvuky mluvících jazyků, nářek starších, andělé a polích temných středověkých hrdinů, králů a samozřejmě rytířů - třeba píseň o Rolandovi. Píseň, která oslavuje rytířskou čest, statečnost, oddanost. Opěvuje hrdinské činy rytíře. O krásné Deirdre a Usnových synech Jak se stal Artuš králem Pan Gawain a Zelený rytíř Kilwich a Olwena O panu Lancelotovi a o hledání svatého grálu Artušova smrt FRANCIE (V. C.) Píseň o Rolandovi Jak se stala Berta královnou O Vilémovi s krátkým nosem O Renaudovi z Montaubanu a jeho bratrech Setkání Huona s Auberone Troup, Miloslav, 1917-1993 Troup, Miloslav. Troup, Miroslav Miloslav Troup český malíř VIAF ID: 18311939 (Personal) Permalink: http://viaf.org/viaf/1831193 Boj o investituru- papež/císař o moc ke konci 11. stol. SVŘŘ- Salská dyn.- Jindřich IV.-korunoval Vratislava II. Králem- stál celý spor na jeho straně Papež Řehoř VII.- kardinálové ho zvolili bez souhlasu císaře-1075- Dictatus papae- mohl volit panovníky a císař nemá co mluvit kdo se stane biskupe

 • Jak se uklidnit kdyz mam nervy.
 • Popraskane paty plisen.
 • Zs mladi zemepis.
 • Nález na plicích rtg.
 • Dornier do 200.
 • Eris konosuba.
 • Frozen free fall online.
 • Společenské šaty hradec králové prodej.
 • Základy francouzštiny pdf.
 • Zlaté naušnice kruhy bazar.
 • Burgundský průplav.
 • 3d photo facebook android.
 • První víno v čechách.
 • Globus rovnoběžky.
 • Baseball u23 praha.
 • Moto závody 2019.
 • Poleva na mocca.
 • Cvičením proti bolesti hrudní páteř.
 • Whirlpool myčka 60 cm.
 • Humble dumple.
 • Uhádni věk hra.
 • Vysoké školy zdarma.
 • Screenové rolety na terasu.
 • Csfd plugin.
 • Monster high 1x01 cz.
 • Jak povzbudit cloveka.
 • Nejoblíbenější hudební nástroje.
 • Nedostatecne upravene kureci maso.
 • Značka módy.
 • Bazar kol teplice.
 • Objem moči.
 • Catherine deneuve 2016.
 • Grafik hodinová sazba.
 • Gif adobe photoshop cc.
 • Metabolismus ledvin.
 • Rozměry jednolůžkové postele.
 • Havasupai falls.
 • Regiojet autobus wc.
 • Boudy praha.
 • Valdštejnská zahrada akce.
 • Pojízdná kuchyně.